Dátum: 2. novembra 2021

18. Ako získať dotáciu 16-tisíc na obnovu rodinného domu?

Aktualizácia z 7.4.2022 – Až 19-tisíc eur na obnovu domu. Pozrite si, čo všetko musíte splniť (otázky + odpovede)
Zdroj: https://tvnoviny.sk/ekonomika/clanok/158425-az-19-tisic-eur-na-obnovu-domu-pozrite-si-co-vsetko-musite-splnit-otazky-odpovede alebo kópia článku na našom webe (ak nám ju autor dovolí publikovať)

Peniaze sa rozdajú v štýle kto prv príde, ten prv berie.

Rodinné domy tvoria polovicu celého bytového fondu na Slovensku, celkovo ide o takmer jeden milión nehnuteľností. Ročne sa z nich obnoví približne 1400, hoci komplexnú rekonštrukciu na dosiahnutie energetickej efektívnosti by potrebovala približne až polovica.

Nezateplené fasády a strechy, či staré okná spôsobujú majiteľom domov vysoké faktúry za energie. Ak sa kúri uhlím a drevom, dom sa stáva aj výfukom škodlivých uhlíkových emisií.

Obnova rodinných domov je jednou z priorít slovenského Plánu obnovy a odolnosti. Pol miliardy eur z Európskej únie má od začiatku budúceho leta zafinancovať obnovu 30-tisíc rodinných domov.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá túto agendu zastrešuje, poskytne dotáciu v maximálnej výške 16 600 eur prvým 30-tisíc uchádzačom, ktorí splnia podmienky.

Tie by mali byť známe koncom tohto roka. Majitelia domov po vypísaní prvej výzvy – pravdepodobne v lete budúceho roka – budú môcť požiadať o spätné preplatenie nákladov.

Podľa Sekcie plánu obnovy Úradu vlády SR by prvých 18-tisíc domov malo byť obnovených do roku 2024, zvyšok do roku 2026.

Kto sa o dotáciu bude môcť uchádzať a kde bude potrebné podať žiadosť? Akú dokumentáciu potrebujete a kde vziať peniaze, ak bude rekonštrukcia drahšia?

Aké podmienky musí rodinný dom spĺňať, aby mohol dostať dotáciu?

Agentúra životného prostredia deklaruje, že o obnovu sa môže uchádzať každý rodinný dom starší ako 15 rokov, v ktorom sa nenachádzajú viac ako tri bytové jednotky.

Zároveň sa však na podnikateľské účely nemôže využívať viac ako 10 percent podlahovej plochy. Schéma tiež neráta s rekreačnými obydliami, ako sú chaty, apartmány a s nehnuteľnosťami, ktoré primárne slúžia na prácu.

Žiadateľ zároveň musí byť vlastníkom rodinného domu. Ak je len spoluvlastníkom, potrebuje notársky overené splnomocnenie od ostatných majiteľov.

Žijem v rodinnom dome v Bratislave, môžem sa aj tak uchádzať o dotáciu?

Áno. V prípade dotácií z Plánu obnovy neexistuje žiadne regionálne obmedzenie pre hlavné mesto, ako to býva pri eurofondoch. O finančnú injekciu pri obnove rodinného domu môže požiadať každý.

Akú dokumentáciu bude musieť majiteľ domu predložiť pri žiadosti o dotáciu?

Okrem občianskeho preukazu a listu vlastníctva, prípadne splnomocnenia od ostatných majiteľov nehnuteľnosti, potrebujete aktuálny energetický certifikát budovy, aby sa po ukončení rekonštrukcie mohla porovnať energetická úspora. Projektová dokumentácia na začiatku potrebná nie je, dotácia má pokryť aj jej vypracovanie.

Chcem požiadať o dotáciu. Na koho sa mám s požadovanými dokumentmi obrátiť?

Žiadatelia budú mať k dispozícii Regionálne klientske centrá SAŽP. Na začiatku by ich malo byť desať, technicko-administratívni pracovníci budú žiadateľom pomáhať s vyplnením žiadosti.

Centrá by mali fungovať na princípe pobočiek komerčných bánk, teda poskytovať potrebné informácie hocikde na Slovensku. Do budúcnosti by ich mohlo byť aj viac.

Čo musí renovácia spĺňať, aby majiteľ nehnuteľnosti dostal od štátu podporu?

V prvom rade ide o to, aby sa rekonštrukciou zlepšila primárna energetická efektívnosť rodinného domu o 30 percent. Túto minimálnu hranicu stanovila Európska komisia ako jednu z podmienok získania prostriedkov z Plánu obnovy.

Zlepšenie energetickej efektívnosti pri zrekonštruovanom dome bude možné skontrolovať prostredníctvom energetického certifikátu, vydaného pred a po rekonštrukcii.

Čo bude dotácia pokrývať?

Z dotácie bude možné financovať zateplenie, či už obvodového plášťa domu, strechy, podlahy alebo stropu. SAŽP podporí tiež výmenu zdroja vykurovania, prechod na obnoviteľné zdroje energie, ako sú solárne a fotovoltaické panely, ako aj výmenu okien a dverí.

Peniaze bude možné využiť aj na rôzne „zelené“ opatrenia, ako sú zelené strechy, akumulačné nádrže na dažďovú vodu alebo odstránenie azbestu. Dotácia poslúži tiež na získanie potrebnej projektovej dokumentácie a energetického certifikátu.

Kúrim drevom, chcel by som prejsť na plyn. Dostanem peniaze aj v takomto prípade?

Áno. Napriek tomu, že Európska únia označila plyn za tranzičný zdroj energie, ktorý nie je bezemisný a v dlhodobom časovom horizonte sa od jeho využívania chce úplne odkloniť, v prípade obnovy rodinných domov sa s jeho podporou ráta.

Dokonca aj v prípade, ak by šlo o výmenu staršieho plynového kotla za novší, ak zároveň dôjde k zatepleniu budovy a výmene okien. Ide hlavne o to, aby bol nový kotol dokázateľne energeticky efektívnejší.

Kúrim drevom, naša oblasť nie je plynofikovaná. Nemusím meniť zdroj vykurovania, ak zateplím fasádu alebo vymením okná?

SAŽP sa v tomto prípade chystá podporiť inštaláciu tepelného čerpadla. Kúrenie drevom musí Slovensko musí obmedziť aj z dôvodu žaloby zo strany Európskej komisie, ktorá na Európsky súdny dvor obrátila vo veci prekročenia limitnej hodnoty pre tuhé znečisťujúce látky v ovzduší.

Vyše 100-tisíc slovenských domácností stále vykuruje drevom, respektíve uhlím, čo viedlo k prekročeniu denných limitných hodnôt koncentrácie častíc PM10 na Slovensku, ktoré sú právne záväzné od roku 2005 a krajine za to hrozí masívna pokuta.

Tepelné čerpadlo je v porovnaní s plynovým kotlom ekologickejšie. Získam v jeho prípade vyššiu dotáciu?

Nie. Každý má nárok na rovnakú dotáciu, a to maximálne do výšky 50 percent nákladov rekonštrukcie, respektíve 16 600 eur. Na každý z komponentov rekonštrukcie je vyčlenená konkrétna suma, či už ide o zdroj vykurovania alebo zateplenie. Tá sa ale nelíši podľa toho, pre aký komponent sa majiteľ nehnuteľnosti rozhodne.

Ak veľká časť žiadateľov nebude potrebovať plnú sumu, teda 16 600 eur, SAŽP zváži zvýšiť dotáciu na zelenšie alternatívy.

„Ak by sme hneď plošne zvýšili dotáciu na zelené opatrenia, môže sa stať, že neobnovíme 30-tisíc rodinných domov a z Európskej komisie nám nakoniec neprídu žiadne peniaze,“ hovorí riaditeľ SAŽP Michal Maco.

Chcem rekonštruovať, no nemám druhú polovicu potrebnej sumy. Aké mám možnosti?

Štát sa chce s komerčnými bankami dohodnúť na výhodných úveroch pre žiadateľov. Väčšina oslovených bánk je tomu naklonená. Možnú spoluprácu potvrdila Slovenská sporiteľňa, rokovania prebiehajú s VÚB či Prvou stavebnou sporiteľňou.

Detaily úverových podmienok ešte známe nie sú. Banky v novinke vidia príležitosť, ako financovať projekt s vyššou trhovou hodnotou a lacnejšou prevádzkou.

Už teraz mnohé z nich majú vo svojom portfóliu „zelené hypotéky“ s výhodnejšími podmienkami pre klientov, ktorých budúca nehnuteľnosť dokázateľne spĺňa isté energetické štandardy.

Bude možné na jednom mieste požiadať o dotáciu aj o úver?

SAŽP to zatiaľ považuje za komplikované, keďže sama úvery neposkytuje, uvažuje však o tom. Žiadosť o dotáciu v systéme agentúry by tak mohla automaticky prejsť do systému spolupracujúcich bánk, ktoré by následne zaslali žiadateľovi cenovú ponuku na spolufinancovanie.

Bude štát dodatočne kontrolovať, či projekt splnil podmienky dotácie?

Áno. Agentúra chystá náhodné kontroly na mieste po ukončení rekonštrukcie. Kontrolór bude môcť cez mobilnú aplikáciu skontrolovať QR kód prijímateľa dotácie, čím sa mu sprístupní projektová dokumentácia.

Rovnako bude možné kontrolovať aj dodávateľov stavebných prác. Stať sa tak môže v prípade, ak dodávateľ bude realizovať príliš veľa zákaziek, niektoré aj mimo svojho regiónu.

Zdroj: https://index.sme.sk/c/22772958/obnova-rodinneho-domu-statna-dotacia-narok-podmienky-plan-obnovy.html

Mohlo by Vás zaujímať: Članok o tom ako “neplatiť” za kúrenie

Zaujali sme Vás?  Nechajte si od nás vypracovať cenovú ponuku ešte dnes:

  Maximálna veľkosť jednej prílohy je 5MB  Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

  Súvisiace produkty v kategórií elektrické podlahové kúrenie

  Infračervené fólie od Eximing.sk

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/infracervene-folie/

  Vykurovacie káble Eximing

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-kable/

  Vykurovacie rohoze Eximing

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-rohoze/

  Termostaty Eximing.sk

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/termostaty-elektricke-kurenie/

  Forhit Eximing.sk

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/forhit/

  Partneri:
  envelopestorephone-handsetmap-marker