Porovnanie kúrenia

Graf porovnanie kúrenia elektrické kúrenie
Termostat
Tepelné čerpadlo
Plynový kotol
Termostat

Vlastnosti systému

Hluk
0 dB
12 dB
Príkon
Neobmedzený
Max. 16 A
Nastavená teplota
Konštantná
Kolíše v rozmedzí 2 - 4 °C
Bezpečnosť
3-stupňová ochrana
Tepelný podlahový senzor
Ovládanie
Aplikácia FORHIT v telefóne a

manuálne ovládače kúrenia
Aplikácia v telefóne a

manuálne ovládače kúrenia

Ďalšie vlastnosti

Unikátny systém riadenia
Áno
Nie
Ovládanie z mobilu
Áno
Áno
Polovodičové relé - SSR
Áno
Nie
Zobrazovanie spotreby a štatistiky šetrenia energií
Áno
Nie
Snímače teploty a vlhkosti
Áno
Nie
Tepelné čerpadlo

Vlastnosti systému

Pokrytie podlahy
Plocha podlahy pokrytá vykurovacím prvkom systému
60-90%
Vysoké pokrytie úžitkovej plochy podlahy
10-16%
Malé pokrytie úžitkovej plochy podlahy
Rýchlosť náhrevu (1°C)
Čas, za ktorý sa ohreje vzduch v miestnosti o 1°C
10 MIN
Roznášacia vrstva je zahrievaná rýchlo a celoplošne
75 MIN
Čas, za ktorý sa ohreje vzduch v miestnosti o 1°C
Poruchové súčiastky
Súčiastky náchylné na poškodenie, vyžadujúce údržbu a servis
NIE
Neobsahuje súčiastky náchylné na poškodenie
ÁNO
Obsahuje súčiastky náchylné na poškodenie

NÁKLADY NA SERVIS A ÚDRŽBU

Prevádzkové náklady
Kalkulácie pre stavbu 140 m2 s tepelnou stratou 5,6 kW za 15 rokov
520 €
Výkon systému nie je nijak ovplyvnený vonkajšou teplotou
400 €
(vzduch-voda), počítané s teplotami pod bodom mrazu
Náklady na údržbu
Spôsobené opotrebovaním mechanických súčiastok a ďalších komponentov
0 € / rok
Jedná sa o bezúdržbový systém
148 € / rok
Priemerné ročné náklady
Náklady na servis
Ročný priemer za servis, repasáciu a výmeny v horizonte 15 rokov
0 € / rok
Jedná sa o systém so životnosťou cez 30 rokov bez straty účinnosti
204 € / rok
Priemerné ročné náklady

NÁROKY TECHNOLÓGIE

Zásah do fasády
Narušenie vzhľadu stavby
NIE
Bez zásahu do fasády
ÁNO
Vonkajšia jednotka narušuje fasádu a môže byť zdrojom hluku
Technická miestnosť / obmedzenie dispozícií
Požiadavka technológie na technickú miestnosť obmedzujúcu využiteľný priestor v interiéri
NIE
Možnosť iného využitia priestoru - napr. druhá kúpeľňa
ÁNO
Systém vyžaduje technickú miestnosť

VPLYV TECHNOLÓGIE NA MATERIÁLY

Prehrievanie podlahy
Zahrievanie roznášacej a finálnej vrstvy podlahy nad teploty povolené výrobcami
NIE
Vykurovací prvok nepresahuje teploty poškodzujúce vrstvy podlahy
NIE
Vykurovací prvok nepresahuje teploty poškodzujúce vrstvy podlahy
Degradácia vrstiev podlahy
Poškodzovanie roznášacej a finálnej vrstvy podlahy vplyvom zahrievania nad výrobcami povolené teploty
NIE
Vykurovací prvok nepresahuje teploty poškodzujúce vrstvy podlahy
NIE
Vykurovací prvok nepresahuje teploty poškodzujúce vrstvy podlahy
Rozdielne teploty v konštrukcii stavby
Rozdiel teplôť v konštrukcii vedie k vlhnutiu a znamená riziko degradácie stavby
NIE
Rovnomerné nahriatie konštrukcie vplyvom celoplošnosti a vlnovej dĺžky
ÁNO
Systém nenahrieva rovnomerne celú konštrukciu
Vlhkosť v konštrukcii
Vznik vlhkosti vedúci k degradácii konštrukcie, vzniku baktérií a pliesní
NIE
Systém predchádza vlhnutiu rovnomerným nahriatím konštrukcie
ÁNO
Nerovnomerné nahriatie vedie k vlhnutiu konštrukcie

OVPLYVNENIE KOMFORTU DOMÁCNOSTI

Rozdiel teplôt v interiéri
Rozdielne teploty podlahy a vzduchu
NIE
Konštantná teplota vplyvom celoplošnosti a umiestnenia senzorov
ÁNO
Požadovaná teplota vzduchu a podlahy len 4 z 24 hodín
Rozdiel teplôt na podlahe
Teplé a studené miesta na podlahe
NIE
Vplyvom veľkého pokrytia podlahy nedochádza k rozdielom teplôt
ÁNO
Rozdielne teploty na podlahe vplyvom malého pokrytia
Hlučnosť systému
Systém s hlučným zdrojom
NIE
ÁNO

VPLYV NA ZDRAVIE

Vysúšanie vzduchu
Vysúšanie vzduchu je spôsobené prehriatím podlahy
NIE
Systém neprehrieva podlahu a predchádza vysúšaniu vzduchu
ÁNO
Systém prehieva podlahu a vysúša tak vzduch
Vhodnosť pre alergikov (vírivosť prachu)
Vplyv technológie na vírivosť prachu a následnú dráždivosť pre alergikov
ÁNO
Systém neprehrieva podlahu a predchádza víreniu prachu
NIE
Systém prehrieva podlahu za účelom nahriatia vzduchu a spôsobuje tak vírenie prachu
Vznik baktérií a pliesní
Vznik baktérií a pliesní vplyvom vlhkosti v konštrukcii
NIE
Vplyvom rovnomerného nahriatia konštrukcie zamedzuje vzniku baktérií a pliesní
ÁNO
Vplyvom nerovnomerného nahriatia konštrukcie a vlhnutia

ĎALŠIE MOŽNOSTI TECHNOLÓGIE

Možnosť inteligentnej regulácie
Možnosť napojenia na systém smart home
ÁNO
Bez komplikácií
ÁNO
Pre plnohodnotné využitie zvyšuje vstupnú investíciu smart home i rozvodov
Možnosť regulovateľných okruhov
Možnosť nastavenia samostatne regulovateľných okruhov
ÁNO
Bez komplikácií
ÁNO
Zložité. Spojené s výrazným nárastom vstupných investícií na rozvody hadice
Možnosť napojenia FVE
Prepojenie technológie s fotovoltaickou elektrárňou (FVE)
ÁNO
Moderná technológia pripravená pre využitie s FVE
KOMPLIKOVANÉ
Náročné napojenie
Možnosť stropného vykurovania
Možnosť inštalácie technológie ako stropné kúrenie
ÁNO
Bez komplikácií
NIE
Nie je možné
Ohrev teplej vody
Schopnosť systému ohrievať teplú vodu pre domácnosť
NIE
Systém sám vodu neohrieva Vo vývoji
ÁNO
Schopnosť systému ohrievať teplú vodu pre domácnosť
Plynový kotol

Vlastnosti systému

Pokrytie podlahy
Plocha podlahy pokrytá vykurovacím prvkom systému
60-90%
Vysoké pokrytie úžitkovej plochy podlahy
10-16%
Malé pokrytie úžitkovej plochy podlahy
Rýchlosť náhrevu (1°C)
Čas, za ktorý sa ohreje vzduch v miestnosti o 1°C
10 MIN
Roznášacia vrstva je zahrievaná rýchlo a celoplošne
75 MIN
Čas, za ktorý sa ohreje vzduch v miestnosti o 1°C
Poruchové súčiastky
Súčiastky náchylné na poškodenie, vyžadujúce údržbu a servis
NIE
Neobsahuje súčiastky náchylné na poškodenie
ÁNO
Obsahuje súčiastky náchylné na poškodenie

NÁKLADY NA SERVIS A ÚDRŽBU

Prevádzkové náklady
Kalkulácie pre stavbu 140 m2 s tepelnou stratou 5,6 kW za 15 rokov
520 €
Výkon systému nie je nijak ovplyvnený vonkajšou teplotou
560 €
Počítané s produktom bežnej kvality
Náklady na údržbu
Spôsobené opotrebovaním mechanických súčiastok a ďalších komponentov
0 € / rok
Jedná sa o bezúdržbový systém
40 € / rok
Priemerné ročné náklady
Náklady na servis
Ročný priemer za servis, repasáciu a výmeny v horizonte 15 rokov
0 € / rok
Jedná sa o systém so životnosťou cez 30 rokov bez straty účinnosti
112 € / rok
Priemerné ročné náklady

NÁROKY TECHNOLÓGIE

Zásah do fasády
Narušenie vzhľadu stavby
NIE
Bez zásahu do fasády
NIE
Bez zásahu do fasády
Technická miestnosť / obmedzenie dispozícií
Požiadavka technológie na technickú miestnosť obmedzujúcu využiteľný priestor v interiéri
NIE
Možnosť iného využitia priestoru - napr. druhá kúpeľňa
ÁNO
Systém vyžaduje technickú miestnosť

VPLYV TECHNOLÓGIE NA MATERIÁLY

Prehrievanie podlahy
Zahrievanie roznášacej a finálnej vrstvy podlahy nad teploty povolené výrobcami
NIE
Vykurovací prvok nepresahuje teploty poškodzujúce vrstvy podlahy
NIE
Vykurovací prvok nepresahuje teploty poškodzujúce vrstvy podlahy
Degradácia vrstiev podlahy
Poškodzovanie roznášacej a finálnej vrstvy podlahy vplyvom zahrievania nad výrobcami povolené teploty
NIE
Vykurovací prvok nepresahuje teploty poškodzujúce vrstvy podlahy
NIE
Vykurovací prvok nepresahuje teploty poškodzujúce vrstvy podlahy
Rozdielne teploty v konštrukcii stavby
Rozdiel teplôť v konštrukcii vedie k vlhnutiu a znamená riziko degradácie stavby
NIE
Rovnomerné nahriatie konštrukcie vplyvom celoplošnosti a vlnovej dĺžky
ÁNO
Systém nenahrieva rovnomerne celú konštrukciu
Vlhkosť v konštrukcii
Vznik vlhkosti vedúci k degradácii konštrukcie, vzniku baktérií a pliesní
NIE
Systém predchádza vlhnutiu rovnomerným nahriatím konštrukcie
ÁNO
Nerovnomerné nahriatie vedie k vlhnutiu konštrukcie

OVPLYVNENIE KOMFORTU DOMÁCNOSTI

Rozdiel teplôt v interiéri
Rozdielne teploty podlahy a vzduchu
NIE
Konštantná teplota vplyvom celoplošnosti a umiestnenia senzorov
ÁNO
Požadovaná teplota vzduchu a podlahy len 4 z 24 hodín
Rozdiel teplôt na podlahe
Teplé a studené miesta na podlahe
NIE
Vplyvom veľkého pokrytia podlahy nedochádza k rozdielom teplôt
ÁNO
Rozdielne teploty na podlahe vplyvom malého pokrytia
Hlučnosť systému
Systém s hlučným zdrojom
NIE
NIE

VPLYV NA ZDRAVIE

Vysúšanie vzduchu
Vysúšanie vzduchu je spôsobené prehriatím podlahy
NIE
Systém neprehrieva podlahu a predchádza vysúšaniu vzduchu
ÁNO
Systém prehieva podlahu a vysúša tak vzduch
Vhodnosť pre alergikov (vírivosť prachu)
Vplyv technológie na vírivosť prachu a následnú dráždivosť pre alergikov
ÁNO
Systém neprehrieva podlahu a predchádza víreniu prachu
NIE
Systém prehrieva podlahu za účelom nahriatia vzduchu a spôsobuje tak vírenie prachu
Vznik baktérií a pliesní
Vznik baktérií a pliesní vplyvom vlhkosti v konštrukcii
NIE
Vplyvom rovnomerného nahriatia konštrukcie zamedzuje vzniku baktérií a pliesní
ÁNO
Vplyvom nerovnomerného nahriatia konštrukcie a vlhnutia

ĎALŠIE MOŽNOSTI TECHNOLÓGIE

Možnosť inteligentnej regulácie
Možnosť napojenia na systém smart home
ÁNO
Bez komplikácií
ÁNO
Pre plnohodnotné využitie zvyšuje vstupnú investíciu smart home i rozvodov
Možnosť regulovateľných okruhov
Možnosť nastavenia samostatne regulovateľných okruhov
ÁNO
Bez komplikácií
ÁNO
Zložité. Spojené s výrazným nárastom vstupných investícií na rozvody hadice
Možnosť napojenia FVE
Prepojenie technológie s fotovoltaickou elektrárňou (FVE)
ÁNO
Moderná technológia pripravená pre využitie s FVE
NIE
Napojenie nie je možné
Možnosť stropného vykurovania
Možnosť inštalácie technológie ako stropné kúrenie
ÁNO
Bez komplikácií
NIE
Nie je možné
Ohrev teplej vody
Schopnosť systému ohrievať teplú vodu pre domácnosť
NIE
Systém sám vodu neohrieva Vo vývoji
ÁNO
Zaisťuje ohrev. V prípade poruchy systému je domácnosť bez teplej vody
Partneri:
envelopestorephone-handsetmap-marker