Návod pripojenia

Prihlásenie cez cloud

Stiahnite si aplikáciu FORHIT z App Store alebo Google Play.
Zadajte prihlasovacie údaje, ktoré máte priložené na vnútornej strane dverí riadenia FORHIT.

Prihlásenie cez IP

Nastavenie modulu FORHIT-LAN ako AccessPoint
(nie je potrebná žiadna lokálna sieť LAN ani router)
Konfigurácia HILINK
1. Reset (zatlačte resetovacie tlačidlo na 10 sekund)
2. Vyhľadajte na desktope alebo mobile aktívne wifi siete
3. Vyberte sieť HI_LINK_XXXX, kde sú posledné štyri číslice MAC adresy modulu
4. Pripojde sa k sieti s heslom 12345678
5. Pomocou browsera otvorte adresu 192.168.16.254
6. Prihláste sa na stránku meno: admin, heslo: admin
7. Nastavte HILINK parametre podľa obrázka nižšie
8. Stlačte tlačidlo Apply
9. Na mobile s aplikáciou Forhit pri prihlásení sa do WiFi siete zvoľte vašu sieť a zadajte heslo
10. Kliknite na ikonu Forhit a spusťte aplikáciu.
11. V aplikácii nastavte IP a port rovnaký, aký ste zadali pri konfigurácii. (192.168.11.254:5005)
Nastavenie modulu FORHIT-LAN ako AccessPoint

Prihlásenie cez IP

Nastavenie modulu FORHIT-LAN pripojenie WIFI
(modul sa pripoji do lokálnej siete LAN pomocou WIFI, AccessPoint je router)
Konfigurácia HILINK
1. Reset (zatlačte resetovacie tlačidlo na 10 sekund).
2. Vyhľadajte na desktope alebo mobile aktívne wifi siete.
3. Vyberte sieť HI_LINK_XXXX, kde sú posledné štyri číslice MAC adresy modulu.
4. Pripojde sa k sieti s heslom 12345678.
5. Pomocou browsera otvorte adresu 192.168.16.254
6. Prihláste sa na stránku meno: admin, heslo: admin.
7. Nastavte HILINK parametre podľa obrázka nižšie.
8. Stlačte tlačidlo Apply.
9. Na mobile s aplikáciou Forhit pri prihlásení sa do WiFi siete zvoľte vašu sieť a zadajte heslo.
10. Kliknite na ikonu Forhit a spusťte aplikáciu.
11. V aplikácii nastavte IP a port rovnaký, aký ste zadali pri konfigurácii. (192.168.11.254:5005).
12. Na mobile s aplikáciou Forhit pri prihlásení sa do WiFi siete zvoľte vašu sieť a zadajte heslo.
13. Kliknite na ikonu Forhit a spusťte aplikáciu.
14. V aplikácii nastavte IP a port rovnaký, aký ste zadali pri kofigurácií. (10.0.0.140:5005).
Nastavenie modulu FORHIT-LAN pripojenie WIFI

Prihlásenie cez IP

Nastavenie modulu FORHIT-LAN pre káblove pripojenie
(modul sa pripoji do lokálnej siete LAN pomcou kábla, AccessPoint je router)
Konfigurácia HILINK
1. Reset (zatlačte resetovacie tlačidlo na 10 sekund).
2. Vyhľadajte na desktope alebo mobile aktívne wifi siete.
3. Vyberte sieť HI_LINK_XXXX, kde sú posledné štyri číslice MAC adresy modulu.
4. Pripojde sa k sieti s heslom 12345678.
5. Pomocou browsera otvorte adresu 192.168.16.254.
6. Prihláste sa na stránku meno: admin, heslo: admin.
7. Nastavte HILINK parametre podľa obrázka nižšie.
8. Použite staticku IP adresu mimo rozsahu DHCP adries nastaveneho vo vašom routeri.
9. Stlačte tlačidlo Apply.
10. Na mobile s aplikáciou Forhit pri prihlásení sa do WiFi siete zvoľte vašu sieť a zadajte heslo.
11. Kliknite na ikonu Forhit a spusťte aplikáciu.
12. V aplikácii nastavte IP a port rovnaký, aký ste zadali pri konfigurácii. (192.168.11.254:5005).
Nastavenie modulu FORHIT-LAN pre káblove pripojenie
Partneri:
envelopestorephone-handsetmap-marker