Dátum: 24. júna 2021

1 LEGISLATÍVA PO NOVOM

Na Slovensku od januára 2021 sa už môžu stavať  len “ekologické stavby” čo znamená, že každá novostavba, ktorá chce dostať stavebné povolenie bude musieť spĺňať energetický certifikát A0, čo v praxi predstavuje, že stavba môže dosiahnuť kritérium maximálnej ročnej spotreby energie na meter štvorcový – 54kWh.

Čo je Energetická trieda 

charakterizuje stavbu podľa globálneho ukazovateľa – primárnej energie, ktorá sa vypočíta  tak, že sa spotrebovaná energia vynásobí  transformačným faktorom- číslom, ktorý stanovuje vyhláška.

V podstate ide o hodnotenie domu vzhľadom na životné prostredie.

Globálny ukazovateľ sa totiž vypočítava od jeho výroby v národnom hospodárstve až po jeho premenu napríklad na teplo alebo svetlo v domácnosti.

Domy sa do energetických tried zaraďujú podľa súčtu energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody v kWh/m2 a vynásobením príslušným koeficientom pre daný typ energie. 

Najlepší koeficient má:

 • fotovoltaika – 0,0
 • kotol spaľujúci drevo – 0,1
 • kotol na drevnú štiepku – 0,15
 • kotol na drevné pelety – 0,2
 • plyn – 1,1
 • elektrina – 2,2

V praxi sa môžu tieto primárne zdroje kombinovať. Povedzme solárne panely na streche poslúžia na priamy ohrev teplej úžitkovej vody a fotovoltaické panely zasa na podlahové elektrické kúrenie.

Energetická trieda sa potom počíta v zmysle pomeru jednotlivých zdrojov. Najdôležitejšie  však je, aby sa hodnota vypočítaná projektantom dostala pod úroveň 54 kWh/m2 za rok.

označenie energetickej úspornosti

2 Ako dosiahnuť najlepšiu energetickú triedu ?

Keďže platí, že najnáročnejšia je výroba a distribúcia elektrickej energie, podľa našej vyhlášky má najvyšší transformačný faktor, čo znamená že jej výroba a distribúcia najviac zaťažuje životné prostredie(uhlíková stopa). Práve preto od januára 2021 je nutné kombinovať priamo výhrevné elektrické podlahové kúrenie s  príslušným fotovoltaickým systémom.

Solárne systémy na výrobu solárnej energie naopak najmenej zaťažujú životné prostredie a preto majú nulový koeficient. Inštalácia a umiestnenie solárnych systémov pre výrobu elektrickej energie je priamo na streche rodinného domu. Elektrina sa tým pádom vyrába priamo v domácnosti a nemusí sa najprv vyrobiť niekde v elektrárni a potom so stratou jej distribúcie dopraviť až do domácnosti.

Takto vyrobená elektrická energia pomáha znižovať celkovú spotrebu elektriny v dome resp. primárnej energie vôbec (napríklad pri kúrení elektrickým podlahovým kúrením) čo sa  v konečnom dôsledku prejaví aj na účte za elektrinu, ktorý je buď nulový alebo veľmi nízky.

technicke parametre domu

3 Ako fotovoltaický systém funguje? 

Systém sa skladá z dvoch základných komponentov a to sú fotovoltaické panely a menič. Fotovoltaické panely sa starajú o výrobu elektrickej energie zo slnečného žiarenia a menič  zasa o premenu, reguláciu a distribúciu  elektrickej energie v domácnosti podľa potreby.

K fotovoltaickému systému je možné dokúpiť aj smartmeter, ktorý slúži na presné monitorovanie a zápis spotreby elektrickej energie. Bez smartmetra je možné v  aplikácií len online sledovať výrobu elektrickej energie z meniča.

príklad: 

Ak máte v domácnosti momentálnu spotrebu 1000W a je slnečný deň, tak hybridný menič bude všetku vyrobenú elektrickú energiu dodávať práve z fotovoltaických panelov. Ak fotovoltaické panely budú vyrábať a tým pádom dodávať menej elektrickej energie napr. len 700W , tak hybridný menič bude elektrickú energiu kombinovať spolu s distribučnou sieťou, čo znamená že menič dodá zvyšnú potrebnú elektrickú energiu 300W z distribučnej siete.

fotovoltaické panely

4.štátna dotácia

Ak máte záujem o štátnu dotáciu tak musíte spĺňať tieto podmienky :

-Objekt na ktorom bude realizovaná montáž fotovoltaického systému musí byť na  liste vlastníctva vedený ako rodinný dom.

-Rodinný dom musí byť mimo Bratislavského kraja.

-Vlastník alebo vlastníci rodinného domu musia byť fyzické osoby a nie právnické osoby.

Referencie

 1. Tepelnotechnická norma STN 73 0540-2: požiadavky na tepelný odpor (R) a súčiniteľa prechodu tepla (U) pre jednotlivé obvodové konštrukcie;
 2. Zákon č. 555/2005 Z. z. a vyhláška č. 364/2012 Z. z.: požiadavky na energetickú hospodárnosť, teda energetickú triedu budovy.
 3.  https://www.mirano.sk/2020/10/22/energeticka-trieda-a0-a-jej-specifika/
 4. https://bbonline.sk/zmeny-v-stavebnom-zakone-v-roku-2021/

Ak vás zaujalo podlahové kúrenie, informujte sa o nezáväznej cenovej ponuke tu:

  Maximálna veľkosť jednej prílohy je 5MB  Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

  Súvisiace produkty v kategórií Elektrické podlahové kúrenie

  Infračervené fólie od Eximing.sk

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/infracervene-folie/

  Vykurovacie káble Eximing

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-kable/

  Vykurovacie rohoze Eximing

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-rohoze/

  Termostaty Eximing.sk

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/termostaty-elektricke-kurenie/

  Forhit Eximing.sk

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/forhit/

   

   

  Partneri:
  envelopestorephone-handsetmap-marker