Aktuálne výzvy na dotácie na Slovensku k júlu 2024

Aktuálne výzvy na dotácie na Slovensku môžete nájsť na webových stránkach príslušných agentúr a ministerstiev. Tu sú niektoré aktuálne výzvy k júlu 2024:

1. Program obnovy rodinných domov

Organizácia: Ministerstvo životného prostredia SR

Opis: Tento program poskytuje finančnú podporu na zvýšenie energetickej efektívnosti rodinných domov. Zahŕňa opatrenia ako zatepľovanie, výmena okien a dverí, inštalácia obnoviteľných zdrojov energie a modernizácia vykurovacích systémov.

Aktuálna výzva: Výzva je otvorená od 19. júla od 9:00 hod. do uzavretia výzvy, t.j. do 30. augusta 2024.

Viac informácií: Program obnovy rodinných domov

2. Zelená domácnostiam

Organizácia: Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

Opis: Program podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, napríklad inštaláciu solárnych panelov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu.

Aktuálna výzva: Výzva je otvorená od 1. júna 2024 a trvá do vyčerpania alokovaných prostriedkov.

Viac informácií: Zelená domácnostiam

3. Dotácie na obnovu bytových domov

Organizácia: Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)

Opis: Tento program poskytuje podporu na rekonštrukciu a modernizáciu bytových domov, vrátane zatepľovania, výmeny okien a obnovy strechy.

Aktuálna výzva: Výzva je otvorená od 1. mája 2024 a uzávierka je 31. decembra 2024.

Viac informácií: Štátny fond rozvoja bývania

4. Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP)

Organizácia: Ministerstvo životného prostredia SR

Opis: Tento program financuje projekty zamerané na zlepšenie kvality životného prostredia, vrátane energetickej efektívnosti budov.

Aktuálna výzva: Výzva na predkladanie projektových zámerov je otvorená od 1. júna 2024 do 31. októbra 2024.

Viac informácií: Operačný program Kvalita životného prostredia

Kontaktné informácie a odkazy

Kontaktné informácie a odkazy

Tieto odkazy a informácie vám pomôžu nájsť aktuálne výzvy a podrobnosti o podmienkach a postupe podávania žiadostí o dotácie na elektrické kúrenie, obnovu strechy a výmenu okien.

Zdroj: https://presov.standard.sk/433074/obrovsky-uspech-presovcan-vymyslel-specialny-druh-kurenia-produkt-ktory-ludom-setri-peniaze-instaluju-po-celej-europe

OBROVSKÝ ÚSPECH. Prešovčan vymyslel špeciálny druh kúrenia: Produkt, ktorý ľuďom šetrí peniaze, inštalujú po celej Európe

PREŠOV – Zdá sa, že mesto Prešov je studnica kreatívnych a šikovných ľudí. Mnohí, najmä mladí ľudia si však sny chodia plniť do zahraničia.

Niektorí sa vrátia, aby svoje skúsenosti pretavili do nových nápadov v rodnom meste. Príkladom je Jaroslav Kočiš, ktorý sa po 10 rokoch vrátil z Anglicka. Prebral rodinnú firmu a vymyslel jedinečný produkt – riadenie elektrického kúrenia.

História firmy so sídlom v Prešove sa začala písať ešte v 90. rokoch minulého storočia. Z malej rodinnej firmy, ktorá sa zaoberala širokou škálou elektronických zariadení a súčiastok, sa podarilo vybudovať firmu s celoslovenskou pôsobnosťou. Dnes ich jedinečný produkt – riadenie kúrenia – inštalujú nielen na Slovensku, ale doslova po celom svete. „Naše kúrenie sme najďalej inštalovali asi v Španielsku,” vysvetlil konateľ firmy.

Príbeh riadenia kúrenia sa začal nespokojnosťou, keď majiteľ firmy vymenil plynové kúrenie za elektrické. Postupne objavil všetky jeho výhody a začal sa zamýšľať nad jeho vylepšením. Keďže jedným z cieľov firmy je aj neustály vývoj, onedlho sa začal spolu s tímom vývojárov z Prešova zaoberať týmto vylepšením. „Predstavoval som si vymyslieť kúrenie, ktoré by bolo úplne bezúdržbové, malo neobmedzenú životnosť a navyše šetrilo peniaze,” vysvetlil majiteľ firmy.

 

Jaro Kočiš

Jaroslav Kočiš elektrickekurenie.sk

Prešovčan vymyslel špeciálny druh kúrenia

Po prieskume na trhu s elektrickým kúrením zistili, že žiaden dostupný produkt nepozpovedá ich požiadavkám. Rozhodli sa teda elektrické kúrenie doplniť o inteligentný rozvádzač, ktorý dokáže napríklad sledovať spotrebu a zjednodušuje ovládanie, sleduje vonkajšiu teplotu či majiteľov nezaťažuje nepríjemným cvakaním relé, ktoré je typické pre termostaty.

„Vývoj nám trval viac ako tri roky. Prvý Forhit sme úspešne implementovali v Senci,” dodal Kočiš. Ich inteligentný systém nespočíva len v pripojení na internet a následnom ovládaní, ale v prepracovanom systéme – inteligentnom algoritme, ktorý „rozmýšľa za majiteľa”. Medzičasom sa ich portfólio rozšírilo o rôzne moduly, ktoré zľahčovali fungovanie firmám. Exportovali ich najmä do zahraničia.

FORHIT Riadenie kúrenia. špeciálny druh kúrenia

FORHIT Riadenie kúrenia.

Napriek sľubne naštartovanej firme Kočiš vraví, že podnikanie v tejto dobe nie je ľahké. Tak ako každá firma, aj tá jeho prešla rôznymi vzostupmi, ale aj pádmi. „Verím, že všetkým z tímu bude slúžiť zdravie a spoločne vymyslíme ešte množstvo vecí, ktoré budú spríjemňovať a uľahčovať život ľuďom,” dodal.

FORHIT zatvorená skrinka riadnia kúrenia

FORHIT zatvorená skrinka riadnia kúrenia

Až 19-tisíc eur na obnovu domu. Pozrite si, čo všetko musíte splniť (otázky + odpovede)

Toto je aktualizácia údajov z nášho článku z 2. novembra 2021 a bola zverejnená 6.4.2022 na portáli https://tvnoviny.sk/

Originál si môžete prečítať tu https://tvnoviny.sk/ekonomika/clanok/158425-az-19-tisic-eur-na-obnovu-domu-pozrite-si-co-vsetko-musite-splnit-otazky-odpovede alebo ak chcete ostať na našej stránke, tak čítajte ďalej. Autorom textu je MARCEL MARCIŠIAK

Až 19-tisíc eur na obnovu domu. Pozrite si, čo všetko musíte splniť (otázky + odpovede)

Dotácie na dom, aké tu ešte neboli. Z Bruselu totiž prichádzajú stovky miliónov na vynovenie rodinných domov. Už budúci rok budete môcť požiadať o finančnú injekciu v maximálnej hodnote 19-tisíc eur. Systém prideľovania bude fungovať na princípe „kto prv príde, ten prv berie.“

Okrem zateplenia aj výmena okien, prípadne zelená strecha, alebo nové kúrenie. Aj na takéto energetické vylepšenia vášho domu budete môcť dostať dotáciu. Dom však musí byť starší aspoň desať rokov. Z Plánu obnovy pôjde na tento projekt až pol miliardy eur.

Podávať žiadosti o dotácie bude možné až po vyhlásení prvej výzvy, ktorej spustenie je plánované na 3.kvartál roka 2022.

Na obnovu akej nehnuteľnosti je možné žiadať o finančné prostriedky?

Prostriedky sú poskytované na obnovu rodinného domu. Rodinný dom (ďalej len „RD“) je existujúca, užívaná budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.

Oprávnený RD musí spĺňať nasledovné podmienky:

 1. nachádza sa na území Slovenskej republiky,
 2. na liste vlastníctva je evidovaný ako „rodinný dom“,
 3. bol postavený pred rokom 2013,
 4. je využívaný výlučne, resp. v prevažnej miere na bývanie; v prípade zmiešaného využitia nesmie podlahová plocha domu využívaná na iný účel ako na bývanie presiahnuť 10% celkovej podlahovej plochy domu,
 5. je v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte zatriedený ako rodinný dom,
 6. nie je na viac ako 20% jeho kapacity využívaný na hospodárske účely
 7. energetická hospodárnosť RD pred obnovou je určená odborne spôsobilou osobou v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte.

Na realizáciu akých opatrení je možné žiadať o finančné prostriedky (čo môže a čo má byť predmetom obnovy)?

Predmetom obnovy bude ľubovoľná kombinácia nižšie uvedených opatrení, pričom:

Obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30% oproti stavu pred obnovou a zároveň súčasťou obnovy RD musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A!!!

Skupina opatrení A – zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy

 1. zateplenie obvodového plášťa
 2. zateplenie strešného plášťa
 3. výmena otvorových konštrukcií
 4. zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, pod ktorým je vykurovaný priestor)
 5. zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, nad ktorým je vykurovaný priestor)
 6. zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť)

Skupina opatrení B – inštalácia zdroja energie

 1. tepelné čerpadlá
 2. fotovoltické panely
 3. solárne kolektory
 4. plynový kondenzačný kotol – za splnenia všetkých nasledovných podmienok, že je:
  a) súčasťou komplexnej obnovy
  b) na energetickom štítku zatriedený do energetickej triedy A
  c) v súlade s požiadavkami na ekodizajn
  d) zastaraný plynový kotol alebo zdroj tepla na báze uhlia, resp. oleja nahradený novým plynovým kondenzačným kotlom
 5. rekuperácia
 6. iný tepelný zdroj (napríklad elektro-kotol)

Skupina opatrení C – zelená strecha

 1. intenzívna
 2. extenzívna

Skupina opatrení D – akumulačná nádrž na dažďovú vodu

 1. podzemná
 2. nadzemná

Skupina opatrení E – inštalácia tieniacej techniky

Trvalo inštalované stavebné výrobky vonkajšej tieniacej techniky s pohyblivými prvkami, umožňujúcimi nastavenie úrovne zatienenia, ktoré slúži k zníženiu tepelnej záťaže miestností nachádzajúcich sa vnútri obálky budovy.

Skupina opatrení F – odstránenie azbestu

Okrem realizácie vyššie uvedených skupín opatrení a opatrení je možné finančné prostriedky poskytnúť aj na prípravu sprievodnej dokumentácie, a to na:

 1. projektovú dokumentáciu, vrátane projektového energetického hodnotenia
 2. energetický certifikát východiskového stavu RD
 3. energetický certifikát po obnove RD

Kto môže žiadať o poskytnutie finančných prostriedkov?

Žiadateľom je fyzická osoba:

 1. ktorá je občanom členského štátu EÚ,
 2. ktorá má na území SR trvalý pobyt,
 3. ktorá je spôsobilá na právne úkony,
 4. ktorá je:
  – vlastníkom,
  – bezpodielovým spoluvlastníkom, alebo
  – podielovým spoluvlastníkom RD, na obnovu ktorého chce žiadať finančné prostriedky.
 5. ktorá nebola právoplatne odsúdená za niektorý z nasledovných trestných činov:
  – trestný čin subvenčného podvodu,
  – trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie,
  – trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
  – trestný čin prijímania úplatku,
  – trestný čin podplácania,
  – trestný čin nepriamej korupcie,
  – alebo trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody,
 6. ktorá nemá nedoplatky na daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom,
 7. voči ktorej nie je vykonávaná exekúcia podľa Exekučného poriadku,
 8. ktorá nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa voči nej neeviduje pohľadávky po splatnosti

Akú maximálnu výšku finančných prostriedkov je možné získať a ako sa výška finančných prostriedkov určuje?

Výška finančných prostriedkov poskytnutých z POO na obnovu RD neprekročí:

 1. 14 000 EUR v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60% oproti stavu pred obnovou, alebo
 2. 19 000 EUR v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie viac ako 60% oproti stavu pred obnovou

Žiadatelia dostanú od štátu dotáciu na obnovu vo výške 60 percent z nákladov. Tie budú preplatené až po vydokladovaní zrealizovanej obnovy alebo budú uvoľňované z účtu priebežne.

Do akej výšky budú náklady preplácané sociálne slabším a zdravotne znevýhodneným?

Žiadatelia zo sociálne slabších rodín budú mať preplatených 95 percent nákladov na obnovu domu. Daň z pridanej hodnoty (DPH) z finančných prostriedkov na obnovu uhradí štát.

Do sociálne alebo zdravotne znevýhodnenej skupiny bude patriť osoba s ťažkým postihnutím, osoba, ktorá s ňou žije v jednej domácnosti alebo sa stará o postihnuté dieťa. Nárok bude mať aj osamelý rodič starajúci sa o dieťa do 18 rokov či rodina s aspoň jedným rodičom a štyrmi alebo viac deťmi.

Výška finančných prostriedkov poskytnutých z Plánu obnovy na obnovu domu v takom prípade neprekročí 15 000 EUR, pričom v prípade, ak bude dodávateľ stavebných prác, resp. zariadenia platiteľom DPH, príspevok sa zvýši o príslušnú časť DPH. Rozdiel medzi skutočne vynaloženými výdavkami a finančným príspevkom, minimálne však 5% zo skutočne vynaložených oprávnených výdavkov znáša prijímateľ.

Koľko finančných prostriedkov je vyčlenených na obnovu rodinných domov z plánu obnovy?

Na obnovu 30-tisíc rodinných domov je vyčlenených celkovo 528,2 mil. eur, ktoré je potrebné investovať do roku 2026.

UPOZORNENIE: Podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu budú presne špecifikované a záväzne stanovené až v rámci vyhlásenej výzvy .

Až milión domov potrebuje obnovu

Na Slovensku je približne jeden miliónov domov, z čoho asi polovica by potrebovala obnovu. V súčasnosti sa ročne energeticky zrekonštruuje asi len 1400. Z Plánu obnovy by sa tak v relatívnom čase mohlo obnoviť až 30-tisíc.

Pre majiteľa domu takáto obnova znamená zníženie faktúr za energie, čím sa šetrí aj životné prostredie. Tiež sa takto bude tlačiť na to, aby ľudia už nemuseli kúriť drevom alebo uhlím, ktoré produkuje škodlivé uhlíkové emisie.

Zdroj: https://tvnoviny.sk/ekonomika/clanok/158425-az-19-tisic-eur-na-obnovu-domu-pozrite-si-co-vsetko-musite-splnit-otazky-odpovede

Zaujali sme Vás?  Nechajte si od nás vypracovať cenovú ponuku ešte dnes

  Maximálna veľkosť jednej prílohy je 5MB  Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

  Súvisiace produkty v kategórií podlahové elektrické vykurovanie

  Infračervené fólie od Eximing.sk

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/infracervene-folie/

  Vykurovacie káble Eximing

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-kable/

  Vykurovacie rohoze Eximing

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-rohoze/

  Termostaty Eximing.sk

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/termostaty-elektricke-kurenie/

  Forhit Eximing.sk

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/forhit/

   

   

   

   

  Elektrická rohož pre elektrické podlahové kúrenie

  Podlahové kúrenie patrí v dnešnej modernej dobe medzi najobľúbenejšie formy vykurovania. Takáto forma vykurovania totiž dokáže rovnomerne zohriať miestnosť a tak jej dodať optimálnu teplotu. Rozoznávame pritom dve základné formy podlahového kúrenia a to je kúrenie elektrické a teplovodné. Tieto druhy sa dajú aplikovať rôznymi spôsobmi pre dosiahnutie čo najlepšieho ekonomického a ekologického výsledku.

  Elektrické podlahové kúrenie – moderná forma vykurovania

  Elektrické podlahové vykurovanie sa radí medzi veľkoplošné nízkoteplotné vykurovacie systémy. Pozitíva tohto systému vykurovania vychádzajú predovšetkým z rovnomerne rozloženej teploty v priestore, obmedzení cirkulácie a vysušovania vzduchu. Rovnako vykurovacie prvky nerušia vizuálne priestor a pozitívne vlastnosti môžeme nájsť aj z hľadiska spotreby v nadväznosti s jednoduchou reguláciou teploty miestností.

  Elektrické podlahové kúrenie je možné realizovať prostredníctvom využitia elektrických vykurovacích rohoží, káblov či fólií. Elektrické podlahové kúrenie akéhokoľvek druhu funguje na princípe využitia elektrickej energie šíriacej sa vykurovacími komponentmi. Elektrina sa potom priamo premieňa na teplo, ktoré je rovnomerne po podlahe uvoľňované pozdĺž celej miestnosti.

  Ovládanie teploty je možné pomocou klasického termostatu – buď analógový univerzálny termostat alebo dotykový univerzálny termostat. Termostat je jednoducho ovládateľné zariadenie, ktoré sa dá manuálne obsluhovať a na základe toho dosahovať požadovanú teplotu miestnosti. Podlahové kúrenie s termostatom je pohodlným a bezpečným riešením vykurovania pri renovácií aj pri výstavbe nového domu, pričom je vhodné pod dlažbu aj pod laminátovú podlahu.

   

  podlahove vykurovanie

  podlahové vykurovanie

  Elektrické vykurovacie rohože – princíp fungovania

  Fungovanie elektrických vykurovacích rohoží je pritom nesmierne jednoduché. Všetky sa ukladajú priamo pod podlahu a prostredníctvom nich sa dá jednoducho teplota podlahy regulovať. Nemali by sa umiestňovať pod nábytok a preto je potrebné si presne rozmerať akú veľkosť elektrických rohoží potrebujete. Podlahová vykurovacia rohož sa skladá z vykurovacích káblov, ktoré sú usporiadané do meandra a pripevnené k nosnej tkanine. Vďaka tomu je manipulácia s nimi omnoho rýchlejšia a jednoduchšia.

  Pri samotnej inštalácii je potrebné pripraviť podlahu, naniesť penetračný náter a nechať ho zaschnúť. Rohož treba klásť postupne, pričom je potrebné dôkladne odstrániť ochrannú fóliu. V rámci ukladania elektrickej rohože sa nesmie strihať ani skracovať vykurovací kábel. Ak je to potrebné, oddeľte kábel od sieťoviny a aplikujte ho takýmto spôsobom.  Tiež by mal byť dodržaný odstup 6 cm od stien aj od rohoží medzi sebou. Vykurovacie rohože pod dlažbu sú ideálne na použitie do kúpeľne, kuchyne, či chodby.

  Inštalácia podlahového kúrenia by mala byť realizovaná odborníkom, aby nedošlo k žiadnemu negatívnemu dôsledku zlej montáže. Aj keď systém disponuje bezpečnostnými poistkami, vždy je lepšie zveriť prácu do rúk špecialistu, aby ste si mohli užívať kvalitné vykurovanie s dlhoročnou životnosťou. V prípade rohoží je však možné zvládnuť podlahové kúrenie aj svojpomocne, na rozdiel od použitia teplovodného podlahového kúrenia.

  Vo všeobecnosti sa považuje tento spôsob vykurovania za drahší, no medzi jeho výhody patrí napríklad zdravotná nezávadnosť, či omnoho menšia ekologická stopa. Vykurovacie rohože majú skvelý potenciál ako doplnkové vykurovanie pre miestnosti, kde teplá podlaha predstavuje pridanú hodnotu. Väčšinou sa používajú najmä pre podlahy s dlažbou, no nemusí to byť pravidlom. Pri voľbe takéhoto druhu podlahy je potrebné dbať aj na bezpečnostné pokyny. Pri laminátovej podlahe sa odporúča teplota maximálne 27°C a pre dlažbu až 32°C.

  referencie forhit elektrické kúrenie

  Stávka na kvalitu – elektrické rohože od elektrickekurenie.sk

  Medzi výhody elektrických vykurovacích rohoží patrí nízka spotreba, komfort a bezpečnosť. Rovnako využitím vykurovacích rohoží šetríte priestor, pretože nepotrebujete radiátory, ani kotol. S výberom elektrických rohoží na vykurovanie od elektrickekurenie.sk máte navyše záruku 22 rokov, pričom celý systém je bez údržbový počas celej doby životnosti. Ak teda chcete investovať do kvality, elektrické vykurovacie rohože môžu byť ideálnym spôsobom vykurovania, ktorý ochráni vaše financie, ale tiež aj životné prostredie.

  Prvou možnosťou pre vaše bezpečné podlahové kúrenie je vykurovacia rohož EKR. Ide o samolepiace teflonové rohože, ktoré sú extra tenké. Medzi základné technické parametre tejto vykurovacej rohože patrí výkon, ktorý sa pohybuje okolo 160 W/m2. Ak chcete znížiť prevádzkové náklady a tak ušetriť, môžete zvoliť pod vykurovaciu rohož aj izolačnú dosku Styrodur . V sortimente internetového obchodu elektrickekurenie.sk si môžete vybrať široké spektrum rozmerov vykurovacích rohoží EKR:

  Tip pre Vás: Meranie môže byť jednoduchšie ak si zmeriate veľkosť podlahovej plochy a následne si prostredníctvo náčrtu odpočítate plochy, ktoré sú zastavané. Odmeranie vykurovacie plochy je podstatné, pretože vykurovacia rohož nemôže byť väčšia ako vykurovacia plocha.

  Vykurovacia elektrická rohož a inteligentné príslušenstvo

  Vykurovacie rohože je možné napojiť aj na inteligentné riadenie FORHIT. Tento systém patrí medzi inovatívne spôsoby ako regulovať teplotu vo vašej domácnosti a zároveň si sledovať spotrebu. Spočíva v kombinácii komponentov, ktoré spolu dokážu komunikovať a tak si posúvať informácie. Vďaka tomu dokáže takýto systém automaticky zabezpečovať plynulosť udržiavania teploty v rôznych režimoch spolu s množstvom ďalších nadväzných funkcií.

  V rámci fungovania tohto systému si môžete rozdeliť váš domov na jednotlivé zóny, ktoré potom môžete riadiť individuálne. Jedna zóna pritom zvyčajne predstavuje jednu miestnosť, no v prípade nedostatočného elektrického výkonu je možné väčšie miestnosti rozdeliť aj na viacero zón. Jedna zóna pritom pozostáva z maximálne troch okruhov, pričom každý je pripojený na inú fázu.

  Na zabezpečenie bezpečnosti tento systém zároveň disponuje aj tavnými poistkami, ktoré v prípade poruchy otvoria elektrický obvod. Ďalšou výhodou tohto mechanizmu je využitie vysoko citlivých polovodičových relé, ktoré majú vysokú efektivitu, pričom si nevyžadujú žiadnu údržbu.  Tento mechanizmus umožňuje viesť teplotu domácnosti bez zbytočných strát a zároveň aj s možnosťou šetrenia energie.

  Systém sa dá jednoducho napojiť aj na elektrické podlahové kúrenie prostredníctvom elektrických rohoží. Výhodou je, že systém FORHIT pracuje samostatne a sám vypočíta kedy, kde a koľko energie je potrebné vynaložiť na dosiahnutie optimálnych podmienok v jednotlivých miestnostiach. Dokonca sa tento systém dá prehľadne sledovať aj prostredníctvom aplikácie, kde si môžete nastavovať týždenný harmonogram pre optimalizáciu teploty vášho domova.

   

  FORHIT kúrenie logo

  Zaujali sme Vás?  Nechajte si od nás vypracovať cenovú ponuku ešte dnes

   Maximálna veľkosť jednej prílohy je 5MB   Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

   Súvisiace produkty v kategórií podlahové elektrické vykurovanie

   Infračervené fólie od Eximing.sk

   https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/infracervene-folie/

   Vykurovacie káble Eximing

   https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-kable/

   Vykurovacie rohoze Eximing

   https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-rohoze/

   Termostaty Eximing.sk

   https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/termostaty-elektricke-kurenie/

   Forhit Eximing.sk

   https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/forhit/

    

    

    

    

   Kúrenie elektrinou: Ako ušetriť na energiách?

   Je kúrenie elektrinou stratové a finančne náročné alebo ide o inovatívny a praktický spôsob vykurovania? Kúrenie elektrinou môže byť v niektorých prípadoch naozaj výhodné. V článku sa dozviete, ako elektrické kúrenie funguje, aké sú jeho výhody a nevýhody a najmä to, či je pre vás tento spôsob kúrenia vhodný.

   Ako funguje kúrenie elektrinou?

   Existujú viaceré spôsoby, ako vykurovať dom elektrinou. Najčastejšie sa môžete stretnúť s klasickým elektrickým kotlom, ktorý elektrinou zohrieva vodu, ktorá je dodávaná do vykurovacieho systému. Tento spôsob je nazývaný teplovodný. Druhý najčastejší spôsob elektrického vykurovania nazývame priame alebo čisto elektrické kúrenie. V takomto prípade je elektrickým prúdom ohrievaný vodivý materiál, ktorým tečie prúd. Následne je toto teplo prenášané priamo do miestnosti alebo do podlahy – nie je potrebné žiadne teplonosné médium.

   Okrem toho sú známe aj rôzne spôsoby, ako rozšíriť teplo do priestorov. Obľúbené je podlahové kúrenie, ktorého montáž je jednoduchá, no prevádzkové náklady pomerne vysoké. Naopak, akumulačné kachle môžu byť výhodné a finančne nenáročné, ak máte k dispozícii lacnejšiu nočnú tarifu za elektrinu. Akumulátor môžete nabíjať za zvýhodnené nočné tarify, vďaka čomu výrazne ušetríte.

   Elektrické kúrenie ako doplnkový zdroj tepla

   Mnoho odborníkov odporúča využívať elektrinu ako doplnkový zdroj vykurovania. Keďže ide o vysoko komfortný a nenáročný spôsob, ako vyhriať miestnosť, oceníte ho napríklad vtedy, ak máte kotol na pevné palivo. Takýto spôsob vykurovania je síce menej finančne náročný, ale v noci alebo kedykoľvek, keď nie ste doma, je takmer nemožné udržiavať dostatočnú a konštantnú teplotu v interiéri. Vtedy každý iste ocení komfortné a najmä rýchle elektrické vykurovanie.


   Vedeli ste, že…

   … tepelná spotreba je v nízkoenergetických a pasívnych domoch veľmi nízka?


    

   Elektrické kúrenie je ideálne, ak potrebujete iba dokurovať a udržiavať konštantné teplo v domácnosti. Vďaka tomu sa priestory nestihnú ochladiť a vy nemusíte nanovo vykurovať. Elektrokotol v kombinácii s krbovými kachľami je praktická a finančne pomerne výhodná kombinácia. Kým drevo je lacné, elektrické kúrenie je komfortné a užívateľsky nenáročné.

   Kde je vhodné kúriť elektrinou?

   To, či bude elektrické kúrenie výhodné, závisí aj od priestorov, ktoré chcete týmto spôsobom vykurovať. Všeobecne platí, že objekt by nemal byť starý a nezateplený a okná by mali tesniť. Ak ide o nízkoenergetickú stavbu, je to veľká výhoda. Elektrické kúrenie sa preto často inštaluje do úsporných a nízkoenergetických stavieb. Najviac sa vám však elektrické kúrenie oplatí v prípade, že máte pasívny dom. V ňom je totiž potreba kúrenia takmer minimálna.


   Náš TIP

   Elektrické sálavé panely zabezpečujú dostatok tepla, no zároveň nevysušujú vzduch a nevíria prachové častice.


    

   Kúrenie elektrinou je výhodné aj v objektoch, v ktorých netrávite veľa času a využívate ich iba sporadicky – chalupy či víkendové domy. Samostatne stojace elektrické ohrievače sú zase vhodné do menších kancelárií alebo skladov. Podlahové kúrenie sa využíva v kúpeľniach a miestnostiach, ktoré treba vykúriť rýchlo, no nemusí tam byť vykúrené konštantne.

   Výhody kúrenia elektrinou

   Ako sme už uviedli vyššie, kúrenie elektrinou má niekoľko nesporných výhod. Elektrické kúrenie láka najmä na nízke vstupné náklady – cena za montáž a následnú údržbu je veľmi priaznivá. Ceny za elektrický kotol začínajú na sume 800 €, ich montáž a následná údržba je taktiež finančne nenáročná.

   Vysoká účinnosť, jednoduchá prevádzka bez rizík spaľovania, komfort pri používaní a šetrnosť k životnému prostrediu – to všetko prinášajú elektrické kotle. Vďaka tomu, že sa v elektrokotloch nič nespaľuje, nedochádza k zmene tlakov a nehrozí rýchle opotrebovanie. Výsledkom je dlhá životnosť všetkých komponentov.

   Ďalšou veľkou výhodou elektrického kúrenia je jednoznačne rýchla a najmä presná regulácia tepla. Rýchlo a efektívne viete dosiahnuť želanú teplotu bez zbytočného prekurovania. Decentralizácia elektrického kúrenia tiež umožňuje reguláciu teploty každej miestnosti zvlášť.

   V prípade bežných elektrických ohrievačov, ktoré sú známe pod pojmom „konvektory“, je regulácia najjednoduchšia. Výhodou konvektorov je ich rovnomerné vykurovanie a možnosť upevniť ich v podstate kamkoľvek. Ide o tiché kúrenie, ktoré hravo nahradí klasické lištové ohrievače za veľmi rozumné peniaze.

   Akumulačné kachle sú obvykle vybavené malým ventilátorom, ktorý podporuje cirkuláciu vzduchu. Týmto spôsobom sa zrýchľuje odvod teplého vzduchu z kachlí do prostredia, pričom ohrev je rýchlejší.

   Nevýhody kúrenia elektrinou

   Hlavnou a dobre známou nevýhodou tohto typu vykurovania je samotná elektrina. Ak neplánujete kúriť akumulačnými kachľami, pripravte sa na vyššie výdavky za teplo v porovnaní s krbom či plynom. Zároveň je potrebné myslieť aj na prípadné výpadky elektriny, ktoré úplne znemožnia vykurovanie domácnosti.

   Elektrické kotle majú síce takmer 100 % efektivitu premeny energie, no ich výkon závisí od viacerých vlastností domácnosti. Požadovaný výkon kotla závisí hlavne od veľkosti a počtu vykurovaných miestností. Ak budete potrebovať vykúriť ďalšiu miestnosť naviac, nebude stačiť iba dokúpiť ďalší radiátor ako u konvektorov. Možno vás čaká výmena celého kotla. V takýchto prípadoch vám môže pomôcť poistenie domácnosti.

   Akumulačné kachle sú vyplnené vykurovacími telesami. Hmotnosť kachlí môže ľahko prekročiť 100 až 200 kg. Kachle nie je možné presúvať medzi miestnosťami a na každý priestor budete potrebovať jeden spotrebič. Vzhľadom na vyššiu obstarávaciu cenu sa odporúča používať akumulačné kachle v kombinácii s iným spôsobom vykurovania.

   5 tipov, ako ušetriť za energie

   1. Dobrá izolácia – ak budete mať perfektne zaizolovanú budovu, bude vám unikať minimum tepla a vy tak ušetríte aj na kúrení.
   2. Nočný prúd – elektrické vykurovacie zariadenia s akumulátorom nočného prúdu môžete nahrievať za výhodné ceny.
   3. Regulovateľnosť – kvalitný vykurovací systém dokáže okamžite reagovať na teplotné zmeny a v prípade tepelných ziskov obmedzí výrobu tepla.
   4. Správne vetranie – aj pri nesprávnom vetraní hrozia úniky tepla. Vetrať by ste mali krátko a intenzívne, niekoľkokrát denne.
   5. Optimálna teplota – ak zbytočne prekurujete byt, nielenže platíte zbytočne veľa, ale hrozia vám aj zdravotné problémy. Teplota v interiéri by mala byť maximálne 21°C.

    

   Kúrenie elektrinou je silným konkurentom ostatných spôsobov kúrenia. Mnohí sa rozhodnú pre elektrické kúrenie kvôli šetrnosti k životnému prostrediu, dobrej životnosti a nízkej potrebe údržby. Ak budete kombinovať viaceré zdroje tepla, zabezpečíte si komfortné, výhodné aj zdravé kúrenie.

   Autorka: Alexandra Mravíková

   Zdroj: https://www.porovnajto.sk/magazin/kurenie-elektrinou-ako-usetrit-na-energiach/

   Zaujali sme Vás?  Nechajte si od nás vypracovať cenovú ponuku ešte dnes:

    Maximálna veľkosť jednej prílohy je 5MB    Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

    Súvisiace produkty v kategórií podlahové elektrické vykurovanie

    Infračervené fólie od Eximing.sk

    https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/infracervene-folie/

    Vykurovacie káble Eximing

    https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-kable/

    Vykurovacie rohoze Eximing

    https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-rohoze/

    Termostaty Eximing.sk

    https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/termostaty-elektricke-kurenie/

    Forhit Eximing.sk

    https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/forhit/

     

     

    Teplovodné alebo elektrické podlahové kúrenie?

    Výhodou podlahového kúrenia je najmä rovnomerné vykurovanie celej plochy miestnosti. Zvažujete podlahové vykurovanie, no neviete si vybrať? V podstate máte na výber z dvoch možností – elektrické alebo teplovodné podlahové kúrenie. Otázkou však nie je, ktoré z týchto dvoch typov podlahového kúrenia je lepšie, ale to, ktoré sa viac hodí do vášho bývania.

    zlaty retriever na gauci

    Výhody podlahového kúrenia zrejme už poznáte. Ak ste mali možnosť prejsť bosou nohou po vyhrievanej podlahe, razom by ste nadobudli predstavu, o čom hovoríme. Ak po podlahovom kúrení túžite, vedzte, že znamená komfort, ktorý predstavuje bosé chodenie, bez ponožiek.

    Aké podlahové kúrenie však vybrať a kam?

    Elektrické podlahové kúrenie

    Pri elektrickom podlahovom kúrení sa pomocou elektrickej energie používajú elektrické odporové káble alebo rohože, ktoré sú napojené na elektrickú sieť. Tie sa vplyvom prechodu elektrického prúdu zahrievajú a odovzdávajú teplo okoliu – teda aj vrstvám nad nimi. Vyhriata podlaha ďalej odovzdáva teplo vzduchu v miestnosti, rovnomerne po celej jej ploche, čím sa rovnomerne ohrieva celá miestnosť (steny, strop miestnosti).

    Montáž elektrického podlahového kúrenia je jednoduchšia, nevyžaduje si pripojenie na teplovodný zdroj tepla. Preto je tento typ vykurovania vhodný do bytových domov s centrálnym vykurovaním alebo do budov, kde nie je zavedený plyn. Elektrická podlahovka je výhodná aj v prípade, keď teplú vodu v domácnosti pripravuje elektrický ohrievač. Vtedy môžete mať nárok na zvýhodnenú sadzbu za odber elektriny, čím sa vaše náklady znižujú.

    Elektrické káble si vyžadujú na inštaláciu nižšiu hrúbku vykurovacej vrstvy pod podlahou, ich akumulácia tepla je však nižšia. Znamená to, že podlaha, vyhriata pomocou elektriny, neudrží tak dlho teplo ako podlahová konštrukcia s teplovodným vykurovaním.

    Výhody elektrického podlahového kúrenia

    Elektrické podlahové vykurovanie reaguje na akékoľvek zmeny pružne a regulácia je tak rýchlejšia, jednoduchšia a presnejšia, než pri teplovodnom systéme. Takýto typ podlahovky si vyžaduje nižšie investičné náklady ako teplovodný systém a nepracuje s centrálnym zdrojom tepla.

    Keďže elektrina je drahšia ako plyn, prevádzkové náklady stále prekračujú účty za plyn, preto je lepšie elektrické vykurovanie inštalovať na menšie plochy, napríklad do kúpeľne, pracovne alebo na oddychové miesta. Na druhej strane – teplovodný podlahový systém môžete využiť na vykurovanie celého domu.

    Vráťme sa však k elektrickej podlahovke. Pomocou centrálnej riadiacej jednotky môžete nastaviť teplotu individuálne v každej miestnosti. Centrálna jednotka umožňuje tak individuálnu reguláciu teploty v miestnostiach, ako aj centrálne ovládanie z jedného miesta. Môžete regulovať tiež jednotlivé časti podlahy, napríklad pred francúzskymi oknami. Vyššie typy regulácie umožňujú ovládanie aj cez internet, iné nie sú prepojené káblami, ale komunikujú spolu bezdrôtovo a sú tak ideálne napríklad pri rekonštrukcii.

    moderný dom

    Teplovodné podlahové kúrenie

    Ak v domácnosti kúrite plynovým kotlom a nie elektrickým, potom je výhodnejšie teplovodné podlahové vykurovanie. Toto kúrenie je tvorené rúrkami/potrubím, v ktorých, podobne ako v radiátoroch, prúdi horúca voda, ohrievaná centrálnym zdrojom tepla, na ktoré je potrubie pripojené (kotol, tepelné čerpadlo a pod.) Zdroj tepla rúrky ohrieva a následne prebieha tepelná výmena medzi rúrkami a podlahou a medzi podlahou a vzduchom v miestnosti tak, ako pri elektrickom podlahovom vykurovaní.

    Dôležité je, aby rúrky boli z kvalitného materiálu a boli odolné proti prenikaniu kyslíka do vykurovacej vody. Potrubie teplovodných podlahových systémov je zväčša vyhotovené z plastu, plast-hliník alebo z medi, čo mu zaručuje dobrú trvácnosť.

    Výhodou teplovodného podlahového kúrenia je možnosť pripojenia systému na energiu na teplovodné kozuby, kotly na drevo, tepelné čerpadlá alebo solárne kolektory, ktoré čerpajú energiu z obnoviteľných zdrojov. Na teplovodnom vykurovaní možno plynule meniť výkon vykurovania podľa požiadaviek.

    Renomovaní výrobcovia k nemu ponúkajú aj univerzálny ovládací modul, ktorý riadi nielen kotol, ale aj solárny systém s doplnkovým solárnym modulom. Ak si nastavíte režim vykurovania na nízku teplotu, bude vaše podlahové vykurovanie maximálne hospodárne. Oproti radiátorom viete takto ušetriť až 30% nákladov.

    komercne priestory

    Výhody teplovodného podlahového kúrenia

    V porovnaní s radiátormi alebo konvektormi má teplovodné podlahové vykurovanie viacero výhod. Okrem toho, že nezasahuje do priestoru, pretože vykurovacie potrubie je uložené v podlahe a voľné steny možno rozumne využiť, ponúka aj rovnomerné rozloženie tepla v celom priestore.

    Vďaka veľkej vykurovacej ploche (v porovnaní s plochou klasických radiátorových telies) tak dokáže dodať väčšie množstvo tepla aj napriek nižšej teplote, ktorú využíva počas vykurovania. Ďalším zo základných rozdielov v porovnaní s konvenčným vykurovaním radiátormi je, že teplovodné podlahové vykurovanie dodáva do priestoru sálavé teplo.

    Pri podlahovom vykurovaní sa tak najskôr ohrievajú okolité steny či predmety a až následne od stien a týchto predmetov okolitý vzduch. To umožňuje zachovanie optimálnej relatívnej vlhkosti vzduchu v rozpätí 45 až 55 %, nevysúšanie vzduchu a zníženie vírenia prachu. Vzhľadom na spomínané zníženie vírenia prachu v interiéri je tento spôsob vykurovania vhodný aj pre alergikov a astmatikov.

    Ďalšou výhodou teplovodného podlahového vykurovania je v podstate jeho bezúdržbovosť a to, že nehrozí riziko popálenia. Na ohrev podlahy je v porovnaní s radiátormi síce potrebný dlhší čas, avšak po naakumulovaní tepla ostáva ohriata podlaha teplá dlhšie ako radiátory, a to až niekoľko hodín po vypnutí vykurovacieho zdroja. Preto sa odporúča podlahové vykurovanie použiť do obytných priestorov s dlhodobou prevádzkou.

    Nechajte si poradiť od nášho overeného odborníka Jaroslava Kočiša zo spoločnosti EXIM ING s.r.o.:

    Aký typ kúrenia je pre dom ekonomicky a ekologicky najvhodnejší?

    Elektrické podlahové kúrenie je ekonomicky aj ekologicky na tom najlepšie. V súčasnosti pri novostavbe v energetickej triede A0 sú ročné naklady na elektrické kúrenie od 4€ do 6€ na meter štvorcový v závisloti od nastavenia kúrenia a využívania komfortnej teploty. Čo pri celkovej ploche domu cca 100m2 znamená 440€ až 700€ za rok.

    Navyše okrem týchto dôležitých faktorov na rozdiel od ostatných typov kúrenia ponúka elektrické podlahové kúrenie aj bezkonkurenčný komfort, úplnu bezúdržbovosť, rýchly nástup teploty a veľmi ľahké ovládanie.

    Čo predstavuje inteligentné riadenie kúrenia?

    Veľa systémov elektrického podlahového kúrenia si v dnešnej dobe dáva prívlastok inteligentné kúrenie. V našom ponímaní však inteligencia nespočíva len v pripojení na internet a následnom ovládaní, ale ide o prepracovaný systém, inteligentný algoritmus, ktorý “rozmýšľa za Vás”.

    Náš jedinečný slovenský produkt Forhit, ktorý je na trhu s elektrickým kúrením bezkonkurenčný, je určený pre každého priaznivca elektrického podlahového kúrenia, ktorý v bytových aj nebytových priestoroch chce komfortné teplo a bezúdržbový systém. Aj keď investičné náklady na riadenie Forhit sú vyššie, vrátia sa nie len v podobe nízkych účtov a tepelnej pohody, ale aj bezúdržbovosťou, čo iné zariadenia neposkytujú.

    Najdôležitejšie vlastnosti nášho riadenia Forhit sú:

    Ako fungujú infračervené fólie a aké majú výhody?

    Infračervené fólie sú najmodernejšou formou vykurovania a fungujú princípom vyžarovania infračerveného svetla, ktoré sa pri dopade na akékoľvek pevné teleso mení na teplo. Najväčšou výhodou fólií je zdravé vykurovanie nakoľko využívajú princíp slnka (infrasauny), rýchla montáž, dlhá životnosť (min. 50 rokov), skoro 100% efektivita a zníženie príkonu pri dosiahnutí požadovanej teploty až o 20% čím šetrí prevádzkové náklady.

    vykurovacie infra folie

    Autor: Marián, Wilio, Oct 13, 2021

    Súvisiace produkty v kategórií podlahové elektrické vykurovanie

    Infračervené fólie od Eximing.sk

    https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/infracervene-folie/

    Vykurovacie káble Eximing

    https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-kable/

    Vykurovacie rohoze Eximing

    https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-rohoze/

    Termostaty Eximing.sk

    https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/termostaty-elektricke-kurenie/

    Forhit Eximing.sk

    https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/forhit/

     

     

     

     

    14 Dôvodov prečo si vybrať elektrické podlahové kúrenie FORHIT

    Pri rekonštrukcii domu alebo bytu, či pri novostavbe si máte možnosť vybrať viacero typov kúrenia. Veľa ľudí si myslí, že elektrické podlahové kúrenie je luxus, ktorý si jednoducho nemôžu dovoliť čo nie je pravda. Vstupné ale aj prevádzkové náklady elektrického kúrenia ho predurčujú na prvé miesto v konkurencii a to nie je všetko. Tu sú aj ďalšie dôvody prečo si vybrať naše elektrické podlahové kúrenie.

    forhit podlahové kúrenie

    forhit podlahové kúrenie

    Komfortné vykurovanie

    Elektrické podlahové kúrenie príjemne hreje a dokáže vykúriť priestor najrýchlejšie spomedzi všetkých ostatných spôsob vykurovania. Pri dobre navrhnutom projekte a správnej inštalácii viete dosiahnuť zvýšenie teploty v priestore- izbe aj 4 stupne za hodinu čo predstavuje možnosť temperovania priestoru počas vašej neprítomnosti. Nemáte žiadne starosti s prevádzkou, jednoducho ho ovládate, odkiaľkoľvek chcete, nepotrebujete žiadny servis ani pravidelnú údržbu.

    podlahove vykurovanie

    podlahove vykurovanie

    Jednoduchá obsluha

    Elektrické podlahové kúrenie môžete ľahko ovládať aj z mobilu a to z akéhokoľvek miesta na zemi. Stačí mať u vás doma internetové pripojenie. Máte tak vždy prehľad o aktuálnej teplote a možnosť kedykoľvek zmeniť teplotu v priestore podľa aktuálnej potreby. Samozrejme ovládanie a nastavenie teploty sa dá aj jednoduchým spôsobom priamo na termostate v miestnosti-izbe.

    aplikácia forhit elektrické kúrenie

    Bezúdržbovosť

    Elektrické podlahové kúrenie na  rozdiel od ostatných druhov vykurovania nepotrebuje žiadne pravidelné revízie ani servisné zásahy. V praxi to znamená, že nie len že šetríte peniaze za servis, ale aj váš drahocenný čas za nezháňanie príslušného opravára alebo revízneho technika. Tento čas tak jednoducho využijete podľa vlastných predstáv.

    Rýchla inštalácia

    Elektrické podlahové vykurovanie sa inštaluje rýchlo a relatívne jednoducho. Montáž elektrického podlahového kúrenia pre rodinný dom o rozmere 120 metrov štvorcových nám trvá zvyčajne jeden deň. Samozrejme montáž zahŕňa aj vedenie elektrorozvodov a ich pripojenie do elektrickej sieti, skúšku a zaškolenie zákazníka.  

    forhit instalacia podlahoveho kurenia

    Bezpečnosť

    Elektrické podlahové vykurovania je určite najbezpečnejšie z pohľadu možného mechanického poškodenia podlahy. Na rozdiel od systémov kúrenia ktoré využívajú kvapalinu ako médium vám nehrozí v prípade elektrického podlahového kúrenia žiadna havária ktorá by spôsobila únik kvapaliny a následne vysoké škody pri zaplavení priestoru. Navyše naše riadenie FORHIT poskytuje najvyššiu bezpečnosť vďaka dvom digitálnym senzorom merania teploty podlahy, inteligentným algoritmom ktorý nedovolí presiahnuť “nelogický vysoký príkon” a polovodičovým relé, ktoré okrem tichej prevádzky vynikajú spoľahlivosťou.

    riadenie forhit elektrické kúrenie

    Nízke prevádzkové náklady

    Elektrické podlahové kúrenie má nízke prevádzkové náklady za predpokladu, že máte dobre zateplený dom a samozrejme že využívate komfortnú teplotu naozaj vtedy, keď ju potrebujete. To znamená, že teplotu povedzme 23 stupňov Celzia si naprogramujete na čas strávený  doma a v prípade, že sa v dome už nikto nenachádza, tak sa dom temperuje na povedzme 18 stupňov Celzia. Naša aplikácia riadenia FORHIT poskytuje nastavenie štyroch časových úsekov pre každý deň v týždni pre každú miestnosť. 

    forhit elektrické kúrenie

    aplikácie FORHIT s kalendárom spotreby

    Presná regulácia

    Pri elektrickom podlahovom kúrení je samozrejmosťou ovládanie a regulácia každej miestnosti samostatne čím vzniká presná regulácia tzn. skutočná vami nastavená požadovaná teplota priestoru a tým aj šetrenie nakoľko nevyužívané miestnosti môžete jednoducho temperovať na minimálnu teplotu. Teplota priestoru pri elektrickom podlahovom kúrení sa zvyšuje najrýchlejšie spomedzi všetkých ostatných typov kúrenia a naopak drží najmenší koeficient rozdielu teplôt pri dobehovom akumulačnom teple, ktoré sa vytvára v podlahe- tým sa požadovaná hodnota teplota priestoru pohybuje +/- 2 stupne Celzia. S našim riadením FORHIT je tento koeficient skoro 0. 

    Náklady pod kontrolou

    Naše elektrické podlahové kúrenie je vždy inštalované s Wattmetrom (elektromerom) vďaka ktorému presne viete, aká je spotreba energie v každej miestnosti a aj v celom dome. Ak chcete tak si tieto informácie viete jednoducho prezrieť a kontrolovať každý deň. Celý kalendár spotreby sa zobrazuje v našej aplikácii v sekcii kalendár.

    aplikácia forhit elektrické kúrenie

    Nepotrebuje žiadny priestor v dome

    Elektrické podlahové kúrenie na rozdiel od iných typov kúrenia nepotrebuje žiaden priestor v dome či byte. Po inštalácii už o ňom prakticky neviete. Riadenie Forhit sa osadzuje do steny v dome a vykurovacie telesá priamo do podlahy takže celý priestor v dome je vám k dispozícii.

    Vhodné pre všetky druhy podlahovej krytiny

    Elektrické podlahové kúrenie je vhodné pre všetky typy podlahovej krytiny, čo znamená že si môžete vybrať podlahu, aká sa vám najviac páči alebo vyhovuje. Najefektívnejšie podlahové krytiny pre elektrické podlahové kúrenie tzn. najlepší prestup tepla majú keramika, kameň či betón, ale aj všetky ostatné krytiny sú vhodné a fungujú perfektne ako napríklad vinil, plávajúca podlaha, linoleum, koberec.

    elektrické kurenie FORHIT

    elektricke kurenie

    Rodinné domy aj komerčné objekty

    Elektrické podlahové kúrenie si môžete dopriať v rodinnom dome či byte, na chalupe alebo aj v komerčných objektoch. Všade tam vám bude poskytovať to najpríjemnejšie teplo od nôh a súčasne podporovať vaše zdravie a šetriť vaše peniaze.

    rodinný dom s elektrickým podlahovým kúrením

    Bezúdržbovosť

    Pri elektrickom podlahovom kúrení nepotrebujete žiadny priestor na uskladnenie dreva, uhlia alebo peliet pretože je bez údržbové. Nemusíte nikam prikladať, ani sa vám doma nebude prášiť pri vynášaní popola. jednoducho kliknete v aplikácii alebo ručne ťuknete na termostate akú  teplotu si želáte a hotovo.

    bezúdržbovosť

    Žiadny hluk

    Pri našom elektrickom podlahovom kúrení s riadením FORHIT vás nikdy nebude vyrušovať žiadne cvakanie termostatov,  hluk čerpadla či iných zariadení takže chvíle odpočinku si naozaj môžete vychutnať v kľude.

    žiadny hluk

    Doživotná záruka

    Pri vývoji na našom riadení FORHIT sme tvrdo pracovali a použili sme technologicky najvyspelejšie a najodolnejšie komponenty, čím sme získali istotu poskytnúť vám doživotnú záruku na naše riadenie FORHIT.

    dozivotna zaruka forhit elektrické kúrenie

    Mohlo by Vás zaujímať: ako neplatiť za kúrenie

    Zaujali sme Vás?  Nechajte si od nás vypracovať cenovú ponuku ešte dnes:

     Maximálna veľkosť jednej prílohy je 5MB     Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

     Súvisiace produkty v kategórií podlahové elektrické vykurovanie

     Infračervené fólie od Eximing.sk

     https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/infracervene-folie/

     Vykurovacie káble Eximing

     https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-kable/

     Vykurovacie rohoze Eximing

     https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-rohoze/

     Termostaty Eximing.sk

     https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/termostaty-elektricke-kurenie/

     Forhit Eximing.sk

     https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/forhit/

      

     Ako “neplatiť” za elektrické podlahové kúrenie

     V čase energetickej krízy, keď sú ceny elektrickej energie a plynu najvyššie za posledných dvadsať rokov, ponúkame našim klientom unikátne riešenie v podobe nulových mesačných nákladov za kúrenie. Na naše riešenie ponúkame doživotnú záruku.

     Legislatíva po novom pre elektrické podlahové kúrenie

     Na Slovensku od januára 2021 sa môžu stavať už len “ekologické stavby”. Znamená to, že každá novostavba, ktorá chce dostať stavebné povolenie bude musieť spĺňať energetický certifikát A0, čo v praxi predstavuje, že stavba musí spĺňať kritérium maximálnej ročnej spotreby energie na meter štvorcový – 54kWh. Viac o tom v našom článku.

     legislatíva elektrické podlahové kúrenie od roku 2021

     Čo je Energetická trieda 

     charakterizuje stavbu podľa globálneho ukazovateľa – primárnej energie, ktorá sa vypočítava  tak, že sa spotrebovaná energia prenásobí  transformačným faktorom, ktorý stanovuje vyhláška.

     V podstate ide o hodnotenie domu vzhľadom na životné prostredie.

     Globálny ukazovateľ sa totiž vypočítava od jeho výroby v národnom hospodárstve až po jeho premenu napríklad na teplo alebo svetlo v domácnosti.

     Domy sa do energetických tried zaraďujú podľa súčtu energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody v kWh/m2 a vynásobením príslušným koeficientom pre daný typ energie. 

     Najlepší koeficient má:

     V praxi sa môžu tieto primárne zdroje kombinovať.

     Napríklad fotovoltaické panely na streche slúžia na ohrev teplej úžitkovej vody a plynový kotol je určený na vykurovanie.

     Energetická trieda sa potom počíta v zmysle pomeru jednotlivých zdrojov.

     Podstatné však je, aby sa hodnota vypočítaná projektantom dostala pod úroveň 54 kWh/m2.

     energetické triedy

     Ako dosiahnuť najlepšiu energetickú triedu ?

     Platí, že najnáročnejšia je výroba a distribúcia elektrickej energie, podľa našej vyhlášky má najvyšší transformačný faktor čo znamená že jej výroba a distribúcia najviac zaťažuje životné prostredie tzv. uhlíková stopa.

     Solárne systémy na výrobu solárnej energie naopak najmenej zaťažujú životné prostredie a preto majú nulový koeficient. Inštalácia a umiestnenie solárnych systémov pre výrobu elektrickej energie je priamo na streche rodinného domu. Elektrina sa tým pádom vyrába priamo v domácnosti a nemusí vyrobiť niekde v elektrárni a so stratou jej distribúcie dopraviť až do domácnosti.

     Takto vyrobená elektrická energia pomáha znižovať celkovú spotrebu elektriny v dome resp. primárnej energie vôbec (napríklad pri kúrení elektrickým podlahovým kúrením).

     Ako funguje fotovoltaický systém?

     elektrické podlahové kúrenie - hybridný systém 

     Systém sa skladá z dvoch základných komponentov. Fotovoltaické panely a menič. Fotovoltaické panely sa montujú na strechu budovy a starajú sa o výrobu elektrickej energie a menič je inštalovaný vo vnútri budovy a vykonáva distribúciu a tým aj šetrenie elektrickej energie v domácnosti.

     Ku systému je možné inštalovať aj wattmeter, ktorý slúži na presný monitoring spotreby. Bez wattmetra je možné v online aplikácií zadarmo monitorovať len výrobu meniča.

     Príklad:

     Ak máte doma momentálnu spotrebu 1000W a je slnečný deň, tak menič bude všetku vyrobenú elektrickú energiu dodávať práve z fotovoltaických panelov. Ak fotovoltaické panely budú vyrábať a dodávať menej elektrickej energie napr. 700W , tak menič bude elektrickú energiu kombinovať spolu s distribučnou sieťou čo znamená že menič dodá zvyšnú potrebnú elektrickú energiu 300W z distribučnej siete.

     mesačná produkcia solárneho systému

     Graf znázorňujúci výrobu elektrickej energie z fotovoltaickej elektrárne s výkonom 5,4kWp počas roka

     Graf znázorňujúci výrobu elektrickej energie z fotovoltaickej elektrárne s výkonom 5,4kWp počas roka

     Výsledok

     Z grafu výroby elektrickej energie pomocou fotovoltaickej elektrárne inštalovanej na streche rodinného domu vyplýva, že vyrobená el. energia fotovoltaickej elektrárne cca 5,6kWh postačuje na pokrytie celkovej spotreby el. energie pre elektrické kúrenie rodinného domu o rozlohe zhruba 120 metrov štvorcových.

     Samozrejme treba si uvedomiť, že najviac el. energie nám FVE na streche vyrobí mimo sezónu kúrenia v lete, ale aj v tomto období využívame elektrinu na varenie, svietenie, ohrev teplej vody atď. Výsledkom ostáva fakt, že FVE nám dokáže vyrobiť toľko elektriny koľko potrebujeme pre elektrické kúrenie čo v konečnom dôsledku šetrí celkové náklady v takom zmysle akoby sme za kúrenie neplatili vôbec.

     dotácia na fotovoltaiku

     Chceli by ste dostať štátnu dotáciu na Fotovoltaickú elektráreň-FVE ?

     Pre priznanie štátnej dotácie musíte spĺňať tieto hlavné podmienky: 

     Budova na ktorej bude plánovaná montáž fotovoltaickej elektrárne musí byť v liste vlastníctva vedená ako rodinný dom, poprípade novostavba a vlastníci rodinného domu musia byť fyzické osoby a nie právnické osoby.

     Dom musí byť mimo Bratislavského kraja.

     Koľko stojí fotovoltaická elektráreň?

     Cenu ovplyvňuje viacero vecí ako napríklad značka panelov a meniča, ale najviac či vaša FVE bude hybridný systém so záložným zdrojom (batériou) alebo bez. Batéria slúži ako zásobník vami vyrobenej elektrickej  energie a zároveň filter a regulátor napätia vo vašej elektrickej sieti. Cena kvalitnej batérie je ale dosť vysoká a predstavuje zhruba polovicu celkovej ceny FVE, ale na druhej strane vám batéria vie poskytnúť el. energiu aj keď už slnko nesvieti a vy potrebujete povedzme svietiť alebo pozeráte TV.

     Treba si dobre zvážiť, čo je pre vás to najlepšie. Ak chcete FVE a neviete akú potrebujete, odporúčam vám spraviť si štatistiku spotreby, tzn. že povedzme každý deň si zapíšete spotrebu s vášho elektromera povedzme po dobu jedného roka. Čím bude štatistika väčšia (napr. viac meraní počas dňa) tým viete lepšie navrhnúť pre vás FVE, čo v konečnom dôsledku znamená rýchlejšiu návratnosť investície systému FVE.

     Orientačná cena kvalitného hybridného systému 5,4kW bez batérie je cca 7500.-eur a pri získaní štátnej dotácie cca 6000.-eur. Pre porovnanie cena batérie LifePo4- 5kWh je 3700.-eur.

     Vyriešime za vás Vaše elektrické podlahové kúrenie

     Ak vložíte svoju dôveru nám, tak vám navrhneme, namontujeme a odovzdáme  systém elektrického kúrenia spolu s fotovoltaickou elektrárňou FVE, ktorý nie len spĺňa najprísnejšie kvalitatívne požiadavky dnešnej doby ale je aj inovatívny a jedinečný nakoľko vie inteligentne rozdeľovať výkon potrebný pre kúrenie a zároveň strážiť určené limity pre vašu elektrickú sieť v domácnosti. Navyše poskytuje najvyššiu bezpečnosť, komfort, bezúdržbovosť a najnižšie prevádzkové náklady.

     Kontaktujte nás pre vypracovanie cenovej ponuky ešte dnes 

      Maximálna veľkosť jednej prílohy je 5MB      Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

      Súvisiace produkty v kategórií elektrické podlahové kúrenie

      Infračervené fólie od Eximing.sk

      https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/infracervene-folie/

      Vykurovacie káble Eximing

      https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-kable/

      Vykurovacie rohoze Eximing

      https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-rohoze/

      Termostaty Eximing.sk

      https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/termostaty-elektricke-kurenie/

      Forhit Eximing.sk

      https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/forhit/

       

      1 LEGISLATÍVA PO NOVOM

      Na Slovensku od januára 2021 sa už môžu stavať  len “ekologické stavby” čo znamená, že každá novostavba, ktorá chce dostať stavebné povolenie bude musieť spĺňať energetický certifikát A0, čo v praxi predstavuje, že stavba môže dosiahnuť kritérium maximálnej ročnej spotreby energie na meter štvorcový – 54kWh.

      Čo je Energetická trieda 

      charakterizuje stavbu podľa globálneho ukazovateľa – primárnej energie, ktorá sa vypočíta  tak, že sa spotrebovaná energia vynásobí  transformačným faktorom- číslom, ktorý stanovuje vyhláška.

      V podstate ide o hodnotenie domu vzhľadom na životné prostredie.

      Globálny ukazovateľ sa totiž vypočítava od jeho výroby v národnom hospodárstve až po jeho premenu napríklad na teplo alebo svetlo v domácnosti.

      Domy sa do energetických tried zaraďujú podľa súčtu energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody v kWh/m2 a vynásobením príslušným koeficientom pre daný typ energie. 

      Najlepší koeficient má:

      V praxi sa môžu tieto primárne zdroje kombinovať. Povedzme solárne panely na streche poslúžia na priamy ohrev teplej úžitkovej vody a fotovoltaické panely zasa na podlahové elektrické kúrenie.

      Energetická trieda sa potom počíta v zmysle pomeru jednotlivých zdrojov. Najdôležitejšie  však je, aby sa hodnota vypočítaná projektantom dostala pod úroveň 54 kWh/m2 za rok.

      označenie energetickej úspornosti

      2 Ako dosiahnuť najlepšiu energetickú triedu ?

      Keďže platí, že najnáročnejšia je výroba a distribúcia elektrickej energie, podľa našej vyhlášky má najvyšší transformačný faktor, čo znamená že jej výroba a distribúcia najviac zaťažuje životné prostredie(uhlíková stopa). Práve preto od januára 2021 je nutné kombinovať priamo výhrevné elektrické podlahové kúrenie s  príslušným fotovoltaickým systémom.

      Solárne systémy na výrobu solárnej energie naopak najmenej zaťažujú životné prostredie a preto majú nulový koeficient. Inštalácia a umiestnenie solárnych systémov pre výrobu elektrickej energie je priamo na streche rodinného domu. Elektrina sa tým pádom vyrába priamo v domácnosti a nemusí sa najprv vyrobiť niekde v elektrárni a potom so stratou jej distribúcie dopraviť až do domácnosti.

      Takto vyrobená elektrická energia pomáha znižovať celkovú spotrebu elektriny v dome resp. primárnej energie vôbec (napríklad pri kúrení elektrickým podlahovým kúrením) čo sa  v konečnom dôsledku prejaví aj na účte za elektrinu, ktorý je buď nulový alebo veľmi nízky.

      technicke parametre domu

      3 Ako fotovoltaický systém funguje? 

      Systém sa skladá z dvoch základných komponentov a to sú fotovoltaické panely a menič. Fotovoltaické panely sa starajú o výrobu elektrickej energie zo slnečného žiarenia a menič  zasa o premenu, reguláciu a distribúciu  elektrickej energie v domácnosti podľa potreby.

      K fotovoltaickému systému je možné dokúpiť aj smartmeter, ktorý slúži na presné monitorovanie a zápis spotreby elektrickej energie. Bez smartmetra je možné v  aplikácií len online sledovať výrobu elektrickej energie z meniča.

      príklad: 

      Ak máte v domácnosti momentálnu spotrebu 1000W a je slnečný deň, tak hybridný menič bude všetku vyrobenú elektrickú energiu dodávať práve z fotovoltaických panelov. Ak fotovoltaické panely budú vyrábať a tým pádom dodávať menej elektrickej energie napr. len 700W , tak hybridný menič bude elektrickú energiu kombinovať spolu s distribučnou sieťou, čo znamená že menič dodá zvyšnú potrebnú elektrickú energiu 300W z distribučnej siete.

      fotovoltaické panely

      4.štátna dotácia

      Ak máte záujem o štátnu dotáciu tak musíte spĺňať tieto podmienky :

      -Objekt na ktorom bude realizovaná montáž fotovoltaického systému musí byť na  liste vlastníctva vedený ako rodinný dom.

      -Rodinný dom musí byť mimo Bratislavského kraja.

      -Vlastník alebo vlastníci rodinného domu musia byť fyzické osoby a nie právnické osoby.

      Referencie

      1. Tepelnotechnická norma STN 73 0540-2: požiadavky na tepelný odpor (R) a súčiniteľa prechodu tepla (U) pre jednotlivé obvodové konštrukcie;
      2. Zákon č. 555/2005 Z. z. a vyhláška č. 364/2012 Z. z.: požiadavky na energetickú hospodárnosť, teda energetickú triedu budovy.
      3.  https://www.mirano.sk/2020/10/22/energeticka-trieda-a0-a-jej-specifika/
      4. https://bbonline.sk/zmeny-v-stavebnom-zakone-v-roku-2021/

      Ak vás zaujalo podlahové kúrenie, informujte sa o nezáväznej cenovej ponuke tu:

       Maximálna veľkosť jednej prílohy je 5MB       Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

       Súvisiace produkty v kategórií Elektrické podlahové kúrenie

       Infračervené fólie od Eximing.sk

       https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/infracervene-folie/

       Vykurovacie káble Eximing

       https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-kable/

       Vykurovacie rohoze Eximing

       https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-rohoze/

       Termostaty Eximing.sk

       https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/termostaty-elektricke-kurenie/

       Forhit Eximing.sk

       https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/forhit/

        

        

       6. Aká podlahová krytina je vhodná na podlahové kúrenie

       Podlahové kúrenie je možné prakticky použiť pod každú povrchovú úpravu podlahy. Najlepším podlahovým typom krytiny pre podlahové kúrenie sú krytiny s dobrou tepelnou vodivosťou, ktoré zlepšujú rýchlejšie zahrievanie podlahy, poskytujú vyšší tepelný výkon a efektívnejšie fungovanie. Jediným rozdielom medzi podlahovou krytinou použitou v systéme podlahového kúrenia je tepelná vodivosť materiálu.

       Keramika a kameň

       Najlepším typom podlahy na podlahové kúrenie sú dlaždice a kameň. Dlaždice a kameň majú vysokú tepelnú vodivosť, čo znamená, že teplo z podlahového kúrenia sa rýchlo prenáša na povrch podlahy. Dlaždice a kameň tiež dobre udržiavajú teplo, vďaka čomu je systém efektívny. Vďaka vynikajúcim tepelným vlastnostiam sú dlaždice a kameň ideálne na použitie s podlahovým kúrením v priestoroch s vysokými stratami tepla, ako sú zimné záhrady. Môžu byť zahrievané až na 29 ° C alebo viac, čo poskytuje vysoký tepelný výkon až 200 W / m².

       keramika a kameň

       keramika a kameň

       Laminátová podlaha

       Laminátové podlahy sú čoraz populárnejšie vo všetkých typoch domácností. Praktickosť tohto podlahového materiálu, cena a skutočnosť, že vizuálne vyhovuje každému dekoru, pretože je možné nájsť všetky odtiene, čo z neho robí bežný povrch podlahy. Laminát je dobre kompatibilný s podlahovým kúrením. Kľúčom je zabezpečiť tepelnú vodivosť, ktorá je najlepšia pri použití hustejšieho laminátu. Čím tenší je podlahový materiál a čím vyššia je hustota, tým kratší bude čas na zahriatie a systém bude pohotovejší.

       laminátová podlaha

       laminátová podlaha

       Drevo

       Konštrukčné drevo je najlepším typom drevených podláh na použitie s podlahovým kúrením, pretože dobre funguje pri zmenách teploty podlahy. Môžu sa použiť aj iné drevené podlahy, ale pri mäkšom a menej hustom dreve sa musí venovať pozornosť hrúbke podlahových dosiek, aby podlahové dosky nepôsobili ako izolátor blokujúci teplo. Spravidla pre drevené podlahy nesmie teplota povrchu podlahy prekročiť 27 ° C.
       Rôzne typy drevených podláh majú rôzne tepelné vlastnosti, preto existujú rozdiely v ich vhodnosti na použitie v systéme podlahového kúrenia. Čím sú podlahové dosky hustejšie a tenšie, tým lepšie vedú teplo a zvyčajne sú vhodnejšie na použitie s podlahovým kúrením.

       drevená podlaha

       drevená podlaha

       Koberec

       Pri výbere kobercovej podlahy je potrebné venovať pozornosť celkovej hrúbke všetkých materiálov nad podlahovým kúrením, vrátane všetkých podložiek.
       Podklad by mal mať nízky tepelný odpor a koberec by mal byť chránený hesiánom, aby sa podporila efektívna prevádzka systému. Plstená podložka by sa nemala používať, pretože by mohla vytvoriť tepelný blokátor, ktorý by bránil výkonu systému.

       Všetko nad vykurovacím telesom vrátane podkladu, prekrytia a konečnej úpravy podlahy musí byť v medziach stanovených v nasledujúcej tabuľke. Typický koberec je 1,0 až 2 tog (tepelný odpor), vždy by ste si však mali u výrobcu overiť vhodnosť podlahového kúrenia a zabezpečiť, aby celková tog hodnota (vrátane akýchkoľvek podkladov alebo prekrytí) nepresiahla 1,5. Ak nie sú splnené nižšie uvedené limity, neodporúča sa inštalovať podlahové kúrenie s kobercom. To môže brániť výkonu systému a viesť k tomu, že systém nebude pracovať podľa želania.

       koberec

       koberec

       Vinyl

       Vinylovú podlahu je možné bezpečne použiť s podlahovým kúrením. Vinyl sa rýchlo zahreje a ochladí. Na vinylové podlahy sa vzťahuje obmedzenie teploty najvyššieho poschodia, zvyčajne na 27 ° C, čo obmedzuje tepelný výkon, preto sa neodporúčajú v priestoroch s vysokými stratami tepla, ako sú staršie zimné záhrady.

       Všetko nad vykurovacím telesom vrátane podkladu, prekrytia a konečnej krytiny podlahy musí byť v medziach stanovených v nasledujúcej tabuľke. Ak výrobca vinylovej podlahy uvádza, že musí byť použitá v spojení s podkladom, podklad nesmie byť hrubý viac ako 3 mm – 6 mm a musí byť priedušný.
       Pri použití systému s vinylovou podlahou je potrebné dbať na zabezpečenie efektívneho výkonu systému a neodporúčame inštaláciu systému, ak nie sú splnené nižšie uvedené limity. To môže brániť výkonu systému a viesť k tomu, že systém nebude pracovať podľa želania.

       Nasledujúce obrázky platia iba pre elektrické systémy podlahového kúrenia. Vodné systémy majú širšiu škálu limitov kvôli premenným v špecifikácii.
       Prevod tepelných limitov
       Tog            1.5 (pokiaľ nie je uvedené inak)
       RSI           0,15m² K / W (pokiaľ nie je uvedené inak)

       vinylová krytina

       vinylová krytina

       Betón

       Vďaka vysokej tepelnej hmote sú betónové podlahy ideálne na vykurovanie podlahovým kúrením. Betón poskytuje rýchle časy na zahriatie a dobre udržuje teplo, dokonca aj akumuluje teplo vyprodukované solárnym ziskom, vďaka čomu je vyhrievaná leštená betónová podlaha skvelou voľbou na zlepšenie pohodlia a tepla vášho domova.

       Ak ste sa rozhodli pre  betónovú podlahu v rámci projektu novej výstavby, je náš káblový systém LineT20 ideálnou voľbou elektrického podlahového ohrievača. Inštaluje sa priamo do 50 – 100 mm betónovej vrstvy. Vďaka pomalšej dobe zahrievania a ochladenia sa dokonale hodí do miestností, ktoré sa neustále používajú.
       Ak dodatočne inštalujete elektrický podlahový vykurovací systém na existujúcu betónovú podlahu alebo podklad, je vhodný systém káblových rohoží, ktorý ponúka nízkoprofilovú inštaláciu s minimálnym alebo žiadnym dopadom na výšku podlahy.

       leštený betón

       leštený betón

       Súvisiace produkty v kategórií Elektrické podlahové kúrenie

       Infračervené fólie od Eximing.sk

       https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/infracervene-folie/

       Vykurovacie káble Eximing

       https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-kable/

       Vykurovacie rohoze Eximing

       https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-rohoze/

       Termostaty Eximing.sk

       https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/termostaty-elektricke-kurenie/

       Forhit Eximing.sk

       https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/forhit/

        

       Partneri:
       envelopestorephone-handsetmap-marker