Ako “neplatiť” za elektrické podlahové kúrenie

V čase energetickej krízy, keď sú ceny elektrickej energie a plynu najvyššie za posledných dvadsať rokov, ponúkame našim klientom unikátne riešenie v podobe nulových mesačných nákladov za kúrenie. Na naše riešenie ponúkame doživotnú záruku.

Legislatíva po novom pre elektrické podlahové kúrenie

Na Slovensku od januára 2021 sa môžu stavať už len “ekologické stavby”. Znamená to, že každá novostavba, ktorá chce dostať stavebné povolenie bude musieť spĺňať energetický certifikát A0, čo v praxi predstavuje, že stavba musí spĺňať kritérium maximálnej ročnej spotreby energie na meter štvorcový – 54kWh. Viac o tom v našom článku.

legislatíva elektrické podlahové kúrenie od roku 2021

Čo je Energetická trieda 

charakterizuje stavbu podľa globálneho ukazovateľa – primárnej energie, ktorá sa vypočítava  tak, že sa spotrebovaná energia prenásobí  transformačným faktorom, ktorý stanovuje vyhláška.

V podstate ide o hodnotenie domu vzhľadom na životné prostredie.

Globálny ukazovateľ sa totiž vypočítava od jeho výroby v národnom hospodárstve až po jeho premenu napríklad na teplo alebo svetlo v domácnosti.

Domy sa do energetických tried zaraďujú podľa súčtu energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody v kWh/m2 a vynásobením príslušným koeficientom pre daný typ energie. 

Najlepší koeficient má:

V praxi sa môžu tieto primárne zdroje kombinovať.

Napríklad fotovoltaické panely na streche slúžia na ohrev teplej úžitkovej vody a plynový kotol je určený na vykurovanie.

Energetická trieda sa potom počíta v zmysle pomeru jednotlivých zdrojov.

Podstatné však je, aby sa hodnota vypočítaná projektantom dostala pod úroveň 54 kWh/m2.

energetické triedy

Ako dosiahnuť najlepšiu energetickú triedu ?

Platí, že najnáročnejšia je výroba a distribúcia elektrickej energie, podľa našej vyhlášky má najvyšší transformačný faktor čo znamená že jej výroba a distribúcia najviac zaťažuje životné prostredie tzv. uhlíková stopa.

Solárne systémy na výrobu solárnej energie naopak najmenej zaťažujú životné prostredie a preto majú nulový koeficient. Inštalácia a umiestnenie solárnych systémov pre výrobu elektrickej energie je priamo na streche rodinného domu. Elektrina sa tým pádom vyrába priamo v domácnosti a nemusí vyrobiť niekde v elektrárni a so stratou jej distribúcie dopraviť až do domácnosti.

Takto vyrobená elektrická energia pomáha znižovať celkovú spotrebu elektriny v dome resp. primárnej energie vôbec (napríklad pri kúrení elektrickým podlahovým kúrením).

Ako funguje fotovoltaický systém?

elektrické podlahové kúrenie - hybridný systém 

Systém sa skladá z dvoch základných komponentov. Fotovoltaické panely a menič. Fotovoltaické panely sa montujú na strechu budovy a starajú sa o výrobu elektrickej energie a menič je inštalovaný vo vnútri budovy a vykonáva distribúciu a tým aj šetrenie elektrickej energie v domácnosti.

Ku systému je možné inštalovať aj wattmeter, ktorý slúži na presný monitoring spotreby. Bez wattmetra je možné v online aplikácií zadarmo monitorovať len výrobu meniča.

Príklad:

Ak máte doma momentálnu spotrebu 1000W a je slnečný deň, tak menič bude všetku vyrobenú elektrickú energiu dodávať práve z fotovoltaických panelov. Ak fotovoltaické panely budú vyrábať a dodávať menej elektrickej energie napr. 700W , tak menič bude elektrickú energiu kombinovať spolu s distribučnou sieťou čo znamená že menič dodá zvyšnú potrebnú elektrickú energiu 300W z distribučnej siete.

mesačná produkcia solárneho systému

Graf znázorňujúci výrobu elektrickej energie z fotovoltaickej elektrárne s výkonom 5,4kWp počas roka

Graf znázorňujúci výrobu elektrickej energie z fotovoltaickej elektrárne s výkonom 5,4kWp počas roka

Výsledok

Z grafu výroby elektrickej energie pomocou fotovoltaickej elektrárne inštalovanej na streche rodinného domu vyplýva, že vyrobená el. energia fotovoltaickej elektrárne cca 5,6kWh postačuje na pokrytie celkovej spotreby el. energie pre elektrické kúrenie rodinného domu o rozlohe zhruba 120 metrov štvorcových.

Samozrejme treba si uvedomiť, že najviac el. energie nám FVE na streche vyrobí mimo sezónu kúrenia v lete, ale aj v tomto období využívame elektrinu na varenie, svietenie, ohrev teplej vody atď. Výsledkom ostáva fakt, že FVE nám dokáže vyrobiť toľko elektriny koľko potrebujeme pre elektrické kúrenie čo v konečnom dôsledku šetrí celkové náklady v takom zmysle akoby sme za kúrenie neplatili vôbec.

dotácia na fotovoltaiku

Chceli by ste dostať štátnu dotáciu na Fotovoltaickú elektráreň-FVE ?

Pre priznanie štátnej dotácie musíte spĺňať tieto hlavné podmienky: 

Budova na ktorej bude plánovaná montáž fotovoltaickej elektrárne musí byť v liste vlastníctva vedená ako rodinný dom, poprípade novostavba a vlastníci rodinného domu musia byť fyzické osoby a nie právnické osoby.

Dom musí byť mimo Bratislavského kraja.

Koľko stojí fotovoltaická elektráreň?

Cenu ovplyvňuje viacero vecí ako napríklad značka panelov a meniča, ale najviac či vaša FVE bude hybridný systém so záložným zdrojom (batériou) alebo bez. Batéria slúži ako zásobník vami vyrobenej elektrickej  energie a zároveň filter a regulátor napätia vo vašej elektrickej sieti. Cena kvalitnej batérie je ale dosť vysoká a predstavuje zhruba polovicu celkovej ceny FVE, ale na druhej strane vám batéria vie poskytnúť el. energiu aj keď už slnko nesvieti a vy potrebujete povedzme svietiť alebo pozeráte TV.

Treba si dobre zvážiť, čo je pre vás to najlepšie. Ak chcete FVE a neviete akú potrebujete, odporúčam vám spraviť si štatistiku spotreby, tzn. že povedzme každý deň si zapíšete spotrebu s vášho elektromera povedzme po dobu jedného roka. Čím bude štatistika väčšia (napr. viac meraní počas dňa) tým viete lepšie navrhnúť pre vás FVE, čo v konečnom dôsledku znamená rýchlejšiu návratnosť investície systému FVE.

Orientačná cena kvalitného hybridného systému 5,4kW bez batérie je cca 7500.-eur a pri získaní štátnej dotácie cca 6000.-eur. Pre porovnanie cena batérie LifePo4- 5kWh je 3700.-eur.

Vyriešime za vás Vaše elektrické podlahové kúrenie

Ak vložíte svoju dôveru nám, tak vám navrhneme, namontujeme a odovzdáme  systém elektrického kúrenia spolu s fotovoltaickou elektrárňou FVE, ktorý nie len spĺňa najprísnejšie kvalitatívne požiadavky dnešnej doby ale je aj inovatívny a jedinečný nakoľko vie inteligentne rozdeľovať výkon potrebný pre kúrenie a zároveň strážiť určené limity pre vašu elektrickú sieť v domácnosti. Navyše poskytuje najvyššiu bezpečnosť, komfort, bezúdržbovosť a najnižšie prevádzkové náklady.

Kontaktujte nás pre vypracovanie cenovej ponuky ešte dnes 

  Maximálna veľkosť jednej prílohy je 5MB  Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

  Súvisiace produkty v kategórií elektrické podlahové kúrenie

  Infračervené fólie od Eximing.sk

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/infracervene-folie/

  Vykurovacie káble Eximing

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-kable/

  Vykurovacie rohoze Eximing

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-rohoze/

  Termostaty Eximing.sk

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/termostaty-elektricke-kurenie/

  Forhit Eximing.sk

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/forhit/

   

  1 LEGISLATÍVA PO NOVOM

  Na Slovensku od januára 2021 sa už môžu stavať  len “ekologické stavby” čo znamená, že každá novostavba, ktorá chce dostať stavebné povolenie bude musieť spĺňať energetický certifikát A0, čo v praxi predstavuje, že stavba môže dosiahnuť kritérium maximálnej ročnej spotreby energie na meter štvorcový – 54kWh.

  Čo je Energetická trieda 

  charakterizuje stavbu podľa globálneho ukazovateľa – primárnej energie, ktorá sa vypočíta  tak, že sa spotrebovaná energia vynásobí  transformačným faktorom- číslom, ktorý stanovuje vyhláška.

  V podstate ide o hodnotenie domu vzhľadom na životné prostredie.

  Globálny ukazovateľ sa totiž vypočítava od jeho výroby v národnom hospodárstve až po jeho premenu napríklad na teplo alebo svetlo v domácnosti.

  Domy sa do energetických tried zaraďujú podľa súčtu energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody v kWh/m2 a vynásobením príslušným koeficientom pre daný typ energie. 

  Najlepší koeficient má:

  V praxi sa môžu tieto primárne zdroje kombinovať. Povedzme solárne panely na streche poslúžia na priamy ohrev teplej úžitkovej vody a fotovoltaické panely zasa na podlahové elektrické kúrenie.

  Energetická trieda sa potom počíta v zmysle pomeru jednotlivých zdrojov. Najdôležitejšie  však je, aby sa hodnota vypočítaná projektantom dostala pod úroveň 54 kWh/m2 za rok.

  2 Ako dosiahnuť najlepšiu energetickú triedu ?

  Keďže platí, že najnáročnejšia je výroba a distribúcia elektrickej energie, podľa našej vyhlášky má najvyšší transformačný faktor, čo znamená že jej výroba a distribúcia najviac zaťažuje životné prostredie(uhlíková stopa). Práve preto od januára 2021 je nutné kombinovať priamo výhrevné elektrické podlahové kúrenie s  príslušným fotovoltaickým systémom.

  Solárne systémy na výrobu solárnej energie naopak najmenej zaťažujú životné prostredie a preto majú nulový koeficient. Inštalácia a umiestnenie solárnych systémov pre výrobu elektrickej energie je priamo na streche rodinného domu. Elektrina sa tým pádom vyrába priamo v domácnosti a nemusí sa najprv vyrobiť niekde v elektrárni a potom so stratou jej distribúcie dopraviť až do domácnosti.

  Takto vyrobená elektrická energia pomáha znižovať celkovú spotrebu elektriny v dome resp. primárnej energie vôbec (napríklad pri kúrení elektrickým podlahovým kúrením) čo sa  v konečnom dôsledku prejaví aj na účte za elektrinu, ktorý je buď nulový alebo veľmi nízky.

  3 Ako fotovoltaický systém funguje? 

  Systém sa skladá z dvoch základných komponentov a to sú fotovoltaické panely a menič. Fotovoltaické panely sa starajú o výrobu elektrickej energie zo slnečného žiarenia a menič  zasa o premenu, reguláciu a distribúciu  elektrickej energie v domácnosti podľa potreby.

  K fotovoltaickému systému je možné dokúpiť aj smartmeter, ktorý slúži na presné monitorovanie a zápis spotreby elektrickej energie. Bez smartmetra je možné v  aplikácií len online sledovať výrobu elektrickej energie z meniča.

  príklad: 

  Ak máte v domácnosti momentálnu spotrebu 1000W a je slnečný deň, tak hybridný menič bude všetku vyrobenú elektrickú energiu dodávať práve z fotovoltaických panelov. Ak fotovoltaické panely budú vyrábať a tým pádom dodávať menej elektrickej energie napr. len 700W , tak hybridný menič bude elektrickú energiu kombinovať spolu s distribučnou sieťou, čo znamená že menič dodá zvyšnú potrebnú elektrickú energiu 300W z distribučnej siete.

  4.štátna dotácia

  Ak máte záujem o štátnu dotáciu tak musíte spĺňať tieto podmienky :

  -Objekt na ktorom bude realizovaná montáž fotovoltaického systému musí byť na  liste vlastníctva vedený ako rodinný dom.

  -Rodinný dom musí byť mimo Bratislavského kraja.

  -Vlastník alebo vlastníci rodinného domu musia byť fyzické osoby a nie právnické osoby.

  Referencie

  1. Tepelnotechnická norma STN 73 0540-2: požiadavky na tepelný odpor (R) a súčiniteľa prechodu tepla (U) pre jednotlivé obvodové konštrukcie;
  2. Zákon č. 555/2005 Z. z. a vyhláška č. 364/2012 Z. z.: požiadavky na energetickú hospodárnosť, teda energetickú triedu budovy.
  3.  https://www.mirano.sk/2020/10/22/energeticka-trieda-a0-a-jej-specifika/
  4. https://bbonline.sk/zmeny-v-stavebnom-zakone-v-roku-2021/

  Ak vás zaujalo podlahové kúrenie, informujte sa o nezáväznej cenovej ponuke tu:

   Maximálna veľkosť jednej prílohy je 5MB   Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

   Súvisiace produkty v kategórií Elektrické podlahové kúrenie

   Infračervené fólie od Eximing.sk

   https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/infracervene-folie/

   Vykurovacie káble Eximing

   https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-kable/

   Vykurovacie rohoze Eximing

   https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-rohoze/

   Termostaty Eximing.sk

   https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/termostaty-elektricke-kurenie/

   Forhit Eximing.sk

   https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/forhit/

    

    

   6. Aká podlahová krytina je vhodná na podlahové kúrenie

   Podlahové kúrenie je možné prakticky použiť pod každú povrchovú úpravu podlahy. Najlepším podlahovým typom krytiny pre podlahové kúrenie sú krytiny s dobrou tepelnou vodivosťou, ktoré zlepšujú rýchlejšie zahrievanie podlahy, poskytujú vyšší tepelný výkon a efektívnejšie fungovanie. Jediným rozdielom medzi podlahovou krytinou použitou v systéme podlahového kúrenia je tepelná vodivosť materiálu.

   Keramika a kameň

   Najlepším typom podlahy na podlahové kúrenie sú dlaždice a kameň. Dlaždice a kameň majú vysokú tepelnú vodivosť, čo znamená, že teplo z podlahového kúrenia sa rýchlo prenáša na povrch podlahy. Dlaždice a kameň tiež dobre udržiavajú teplo, vďaka čomu je systém efektívny. Vďaka vynikajúcim tepelným vlastnostiam sú dlaždice a kameň ideálne na použitie s podlahovým kúrením v priestoroch s vysokými stratami tepla, ako sú zimné záhrady. Môžu byť zahrievané až na 29 ° C alebo viac, čo poskytuje vysoký tepelný výkon až 200 W / m².

   keramika a kameň

   keramika a kameň

   Laminátová podlaha

   Laminátové podlahy sú čoraz populárnejšie vo všetkých typoch domácností. Praktickosť tohto podlahového materiálu, cena a skutočnosť, že vizuálne vyhovuje každému dekoru, pretože je možné nájsť všetky odtiene, čo z neho robí bežný povrch podlahy. Laminát je dobre kompatibilný s podlahovým kúrením. Kľúčom je zabezpečiť tepelnú vodivosť, ktorá je najlepšia pri použití hustejšieho laminátu. Čím tenší je podlahový materiál a čím vyššia je hustota, tým kratší bude čas na zahriatie a systém bude pohotovejší.

   laminátová podlaha

   laminátová podlaha

   Drevo

   Konštrukčné drevo je najlepším typom drevených podláh na použitie s podlahovým kúrením, pretože dobre funguje pri zmenách teploty podlahy. Môžu sa použiť aj iné drevené podlahy, ale pri mäkšom a menej hustom dreve sa musí venovať pozornosť hrúbke podlahových dosiek, aby podlahové dosky nepôsobili ako izolátor blokujúci teplo. Spravidla pre drevené podlahy nesmie teplota povrchu podlahy prekročiť 27 ° C.
   Rôzne typy drevených podláh majú rôzne tepelné vlastnosti, preto existujú rozdiely v ich vhodnosti na použitie v systéme podlahového kúrenia. Čím sú podlahové dosky hustejšie a tenšie, tým lepšie vedú teplo a zvyčajne sú vhodnejšie na použitie s podlahovým kúrením.

   drevená podlaha

   drevená podlaha

   Koberec

   Pri výbere kobercovej podlahy je potrebné venovať pozornosť celkovej hrúbke všetkých materiálov nad podlahovým kúrením, vrátane všetkých podložiek.
   Podklad by mal mať nízky tepelný odpor a koberec by mal byť chránený hesiánom, aby sa podporila efektívna prevádzka systému. Plstená podložka by sa nemala používať, pretože by mohla vytvoriť tepelný blokátor, ktorý by bránil výkonu systému.

   Všetko nad vykurovacím telesom vrátane podkladu, prekrytia a konečnej úpravy podlahy musí byť v medziach stanovených v nasledujúcej tabuľke. Typický koberec je 1,0 až 2 tog (tepelný odpor), vždy by ste si však mali u výrobcu overiť vhodnosť podlahového kúrenia a zabezpečiť, aby celková tog hodnota (vrátane akýchkoľvek podkladov alebo prekrytí) nepresiahla 1,5. Ak nie sú splnené nižšie uvedené limity, neodporúča sa inštalovať podlahové kúrenie s kobercom. To môže brániť výkonu systému a viesť k tomu, že systém nebude pracovať podľa želania.

   koberec

   koberec

   Vinyl

   Vinylovú podlahu je možné bezpečne použiť s podlahovým kúrením. Vinyl sa rýchlo zahreje a ochladí. Na vinylové podlahy sa vzťahuje obmedzenie teploty najvyššieho poschodia, zvyčajne na 27 ° C, čo obmedzuje tepelný výkon, preto sa neodporúčajú v priestoroch s vysokými stratami tepla, ako sú staršie zimné záhrady.

   Všetko nad vykurovacím telesom vrátane podkladu, prekrytia a konečnej krytiny podlahy musí byť v medziach stanovených v nasledujúcej tabuľke. Ak výrobca vinylovej podlahy uvádza, že musí byť použitá v spojení s podkladom, podklad nesmie byť hrubý viac ako 3 mm – 6 mm a musí byť priedušný.
   Pri použití systému s vinylovou podlahou je potrebné dbať na zabezpečenie efektívneho výkonu systému a neodporúčame inštaláciu systému, ak nie sú splnené nižšie uvedené limity. To môže brániť výkonu systému a viesť k tomu, že systém nebude pracovať podľa želania.

   Nasledujúce obrázky platia iba pre elektrické systémy podlahového kúrenia. Vodné systémy majú širšiu škálu limitov kvôli premenným v špecifikácii.
   Prevod tepelných limitov
   Tog            1.5 (pokiaľ nie je uvedené inak)
   RSI           0,15m² K / W (pokiaľ nie je uvedené inak)

   vinylová krytina

   vinylová krytina

   Betón

   Vďaka vysokej tepelnej hmote sú betónové podlahy ideálne na vykurovanie podlahovým kúrením. Betón poskytuje rýchle časy na zahriatie a dobre udržuje teplo, dokonca aj akumuluje teplo vyprodukované solárnym ziskom, vďaka čomu je vyhrievaná leštená betónová podlaha skvelou voľbou na zlepšenie pohodlia a tepla vášho domova.

   Ak ste sa rozhodli pre  betónovú podlahu v rámci projektu novej výstavby, je náš káblový systém LineT20 ideálnou voľbou elektrického podlahového ohrievača. Inštaluje sa priamo do 50 – 100 mm betónovej vrstvy. Vďaka pomalšej dobe zahrievania a ochladenia sa dokonale hodí do miestností, ktoré sa neustále používajú.
   Ak dodatočne inštalujete elektrický podlahový vykurovací systém na existujúcu betónovú podlahu alebo podklad, je vhodný systém káblových rohoží, ktorý ponúka nízkoprofilovú inštaláciu s minimálnym alebo žiadnym dopadom na výšku podlahy.

   leštený betón

   leštený betón

   Súvisiace produkty v kategórií Elektrické podlahové kúrenie

   Infračervené fólie od Eximing.sk

   https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/infracervene-folie/

   Vykurovacie káble Eximing

   https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-kable/

   Vykurovacie rohoze Eximing

   https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-rohoze/

   Termostaty Eximing.sk

   https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/termostaty-elektricke-kurenie/

   Forhit Eximing.sk

   https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/forhit/

    

     5. Elektrické podlahové kúrenie

   História podlahového kúrenia

   Ondol je tradičný kórejský systém podlahového kúrenia. Je známy aj pod názvom Bang Gu Deul. Pri tomto spôsobe vykurovania v peci horí oheň a horúci dym prechádza cez Gu Deul (podlahu), ohrieva ju a následne je odvádzaný von komínom na konci podlahy. Typickým príkladom konceptu, ktorý sa podobá na riešenie Ondol  je Hypocaust, primitívna forma vykurovania používaná na dodávku teplej vody do rímskeho kúpeľného domu (iba s pecou a Go Rae (základňou)), ktorá nedisponuje vykurovaným priestorom ani dutinou. Okrem toho existuje aj systém Gloria, ktorý vychádza z koncepcie Hypocaust a ktorý sa používala ako vykurovací systém v stredovekých hradoch.

   Silné stránky riešenia Ondol – Západné krby a japonské Irori sú vykurovacie zariadenia, ktoré využívajú priamy zdroj tepla, zatiaľ čo Ondol zahrieva Gu Deul a Go Rae pod ním, aby sa využilo „nepriame sálavé teplo“. Ak je teda prvok Gu Deul správne navrhnutý, teplo na podlahe pretrváva pomerne dlho aj po odstránení priameho zdroja tepla. Precízne navrhnutý prvok Gu Deul si dlhšie uchováva „zvyškové teplo“.

   Slabou stránkou je, že ak dôjde k prasknutiu alebo zlomeniu podlahy, dym môže začať stúpať a spôsobiť otravu oxidom uhoľnatým. Tiež je tu problém s tepelnou účinnosťou. Aby sa zvyškové teplo uchovalo po celú noc, panuje tendencia vytvárať viac tepla, ako je potrebné. Ďalšou nevýhodou je to, že v dôsledku štruktúry riešenia Ondol na podlahe vznikajú teplotné rozdiely

   Moderné elektrické podlahové kúrenie

   Vykurovací film je najmodernejšie infračervené plošné vykurovacie teleso potiahnuté uhlíkovým vykurovacím prvkom na podkladovom filme z izolačného materiálu a materiálu spomaľujúceho horenie, s elektródami vyrobenými z medenej fólie a laminovanými PET filmom. Na rozdiel od bežných vykurovacích telies, uhlíkový vykurovací prvok aplikovaný na celý film generuje rovnomerné infračervené žiarenie, ktoré je prospešné pre zdravie, keďže pripomína slnečné žiarenie.

   Vykurovací film je navyše vyrobený z materiálu PET – špeciálnej tkaniny – a je špeciálne upravený tak, aby sa zabránilo kontaktu so vzduchom. Futuristické fasády, stropy a podlahové kúrenie, ktoré je možné využívať s takmer dokonalou čiastkovou permanentnosťou. Úžitkové vlastnosti vykurovacieho filmu závisia od molekulárnej technológie nanočastíc s adhéziou a odolnosťou uhlíkových a strieborných častíc. Viac informácií o vykurovacom filme nájdete na našej stránke:  www.elektrickekurenie.sk/infracervene-folie

   elektrické podlahové kúrenie od ForhitAk máte záujem o podlahové kúrenie, odporúčame vám e-shop www.eximing.sk, kde nájdete overené produkty v najvyššej kvalite. S podlahovým kúrením ušetríte. Vďaka ideálnemu rozvrstveniu teplôt dochádza k hromadeniu teplého vzduchu pri strope a chladného u podlahy. S podlahovým kúrením vykurujete teplotou aj o niekoľko stupňov nižšou pri vyššom tepelnom komforte.   Tepelný komfort je zaistený vyššou teplotou v oblasti chodidiel a nôh. Tento komfort Vám zabezpečí iba podlahové kúrenie. Pri vykurovaní radiátormi je rozloženie tepla opačné a navyše spôsobuje vysokú cirkuláciu vzduchu.

   Podlahové vykurovanie je vhodné ako jediný a hlavný zdroj tepla nie len pre domy ale aj byty, polyfunkčné objekty, hotely atď. Systém je regulovaný inteligentným riadením FORHIT, ktorý stráži peňaženku majiteľa a zabezpečí teplo presne vtedy, keď ho potrebujete. Nastavenú komfortnú a úspornú teplotu podľa Vášho želania zabezpečuje týždenný program.

   Výhody nášho podlahového vykurovania:

   Predĺžená záruka 22 rokov na vykurovacie káble Line™T20 a Line™T10.

   Vykurovací odporový kábel Line™T20 (20W/m) a kábel Line™T10 (10W/m) pre pasívne domy. Tento flexibilný dvojžilový vykurovací kábel je vhodný do každej podlahy v byte, rodinnom dome alebo apartmáne. Tento druh aplikácie je v Európe najrozšírenejší.                     Návrh vykurovania: Pošlite nám pôdorys Vášho domu na email v kontaktoch a my Vám zadarmo navrhneme vykurovanie a vypočítame celkové ročné prevádzkové náklady Vášho domu.
   Vykurovací odporový kábel Line™T20 (20W/m) podlahove kruenie

   Elektrické podlahové kúrenie s vykurovacím odporovým káblom Line™T20 (20W/m)

    

   Súvisiace produkty v kategórií Elektrické podlahové kúrenie

   vykurovacie káble Line™T20

   vykurovacie káble Line™T10

    

   Infračervené fólie od Eximing.sk

   https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/infracervene-folie/

   Vykurovacie káble Eximing

   https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-kable/

   Vykurovacie rohoze Eximing

   https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-rohoze/

   Termostaty Eximing.sk

   https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/termostaty-elektricke-kurenie/

   Forhit Eximing.sk

   https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/forhit/

   2.Naozaj je plynové kúrenie výhodnejšie ako elektrické kúrenie?

   Keď je vonku mizerné počasie, nič neprekoná teplý a útulný domov. Ale teplý domov má aj svoju cenu – najmä preto, že väčšina účtov za energiu pre väčšinu ľudí ide na kúrenie a ohrev teplej vody.

   Kúrenie je tiež jednou z oblastí, kde môžete najviac ušetriť na uhlíkovej stope vášho domova. Je preto dôležité zabezpečiť, aby bol váš vykurovací systém nielen lacný, ale aj energeticky efektívny.

   Znamená to však, že je lacnejšie plynové alebo elektrické kúrenie? V tomto blogu vysvetlíme rozdiely medzi kúrením na plyn a elektrickým. A zvážte klady a zápory elektrického a plynového kúrenia, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa, čo je pre váš domov najlepšie.

   Elektrické vs plynové kúrenie

   Aký je rozdiel?

   Môže sa to zdať zrejmé, ale stojí za to vysvetliť hlavné rozdiely medzi používaním plynu, skvapalneného ropného plynu (LPG), oleja a elektriny na vykurovanie domu.

   Plynové systémy (a systémy na LPG alebo naftu) sa zvyčajne spoliehajú na to, že kotol spaľuje palivo a ohrieva vodu. Táto voda potom cirkuluje cez radiátory alebo v potrubiach pod podlahou na vykurovanie domu. Keď sa podlahy alebo radiátory zahrejú, ohrejú vzduch vo vašich miestnostiach pomocou takzvanej konvekcie.

   V elektrických vykurovacích systémoch je viac druhov. Zatiaľ čo moderné plynové systémy používajú ústredný kotol (odtiaľ pochádza výraz „ústredné kúrenie“),elektrické systémy sa tradične spoliehajú na samostatné vykurovacie zariadenia v každej miestnosti. Môže to byť jednoduchý zásuvkový ventilátor-konvektor alebo podlahové kúrenie infračerveným žiarením alebo odporovým káblom, alebo sofistikovanejšia sieť akumulačných ohrievačov, ktoré pracujú na lacnej tarifnej elektrine.

   Plynový alebo elektrický krb?

   Je nepravdepodobné, že by väčšina domov používala krb ako hlavný zdroj vykurovania. Či už sa rozhodnete pre krb na plyn alebo elektrický krb, bude to pravdepodobne závisieť od ďalších faktorov – ako je vzhľad krbu, štýl vášho domova a samozrejme váš rozpočet.

   Plynový krb – výhody:

   Plynový krb – nevýhody:

   Elektrický krb – výhody:

   Elektrický krb – nevýhody:

   Elektrický vs. plynový ohrev na teplú vodu

   Domy bez zásobníkov teplej vody zvyčajne používajú na ohrev vody na požiadanie „kombinovaný“ plynový kotol. Ten sa doslova zapáli, keď otočíte horúci kohútik. Niečo podobné môžete zohnať aj v domácnostiach, ktoré sa spoliehajú na elektrinu na vykurovanie a ohrev teplej vody. Buď prostredníctvom elektrického bojlera ktorý slúži ako zásobník teplej vody alebo zariadení ako elektrická sprcha alebo prietokový ohrievač, ktoré zohrievajú vodu len v prípade potreby- otočením teplého kohútika. Tento spôsob ohrevu vody vychádza najekonomickejšie nakoľko spotrebuje len elektrickú energiu ktorá je aj skutočne využitá .

   V iných domoch cirkulujú plynové alebo elektrické kotly na ohrev teplej vody do akumulačnej nádrže a v prípade potreby tak majú pripravené zásoby. Táto nádrž má zvyčajne tiež elektrický prvok-špirálu, trochu podobný obrovskej kanvici. A tento „ponorný ohrievač“ sa často používa na zabezpečenie záložného tepla pre plynový systém. Môže však tiež zabezpečiť všetku teplú vodu v domácnostiach bez kotla.

   Varenie na plyn vs. elektrické

   Môžete mať plynovú varnú dosku a rúru, aj keď máte elektrické kúrenie – pokiaľ máte do domu prívod plynu. A na varenie môžete použiť elektrinu, či už máte elektrické alebo plynové kúrenie.

   Pri varení je to skôr otázka preferencií … Väčšina kuchárov údajne uprednostňuje varenie na plyn proti elektrickému. Ale ak ste ten, kto po uvarení upratuje kuchyňu, môžete uprednostniť jednoduchosť elektrickej varnej dosky!

   Radiátory, akumulačné kúrenie alebo podlahové kúrenie?

   Nejde len o zváženie rôznych spôsobov vykurovania domácnosti: od ropy po plyn a elektrinu. Musíte tiež zvážiť, ako šírite teplo po celom dome – či už používate radiátory, akumulačné kúrenie alebo podlahové kúrenie.

   Radiátory majú všetky tvary a veľkosti. Všetky však majú spoločné to, že sú to zvyčajne vodou plnené kovové panely pripojené k systému ústredného kúrenia. A zvyčajne máte jeden v každej miestnosti, ktorú chcete vykurovať.

   Akumulačné ohrievače sú druhom elektrického radiátora. Obsahujú špeciálne druhy tehál (vyrobené napríklad z hliny), ktoré uchovávajú veľa tepla. Takže vyrábajú teplo cez noc, keď je elektrina najlacnejšia. A potom sa teplo postupne uvoľňuje počas celého nasledujúceho dňa.

   Plynové alebo elektrické podlahové kúrenie sa spolieha na sériu potrubí alebo elektrických vykurovacích telies (napríklad tých, ktoré sa nachádzajú v kanvici 🙂 )umiestnené pod celou podlahou miestnosti. Vo vodných systémoch teplo pochádza z rôznych zdrojov – napríklad z kotla alebo tepelného čerpadla. V elektrických systémoch sa prvky po zapnutí jednoducho zahrejú.

   Výhodou podlahového kúrenia je pokrytie veľkej plochy. Takže nemusí dosahovať vysoké teploty, ale dáva rovnomernú-stálu  teplotu. Vďaka tomu podlahové kúrenie najviac vyhovuje pre elektrické kúrenie infračerveným žiarením. Pretože tieto lepšie poskytujú skôr stále nízke teploty ako veľmi vysoké teploty.

   Je plyn alebo elektrina lacnejšia?

   Náklady na plynový alebo elektrický vykurovací systém sa dajú rozdeliť na dva typy nákladov: náklady na inštaláciu a prevádzku. Pozrime sa teda na obidve, aby sme porovnali elektrické kúrenie a náklady na plyn. Či už bývate v 2-izbovom byte alebo v dome s 5 spálňami.

   Najprv sa pozrieme na náklady na inštaláciu plynu. Typické náklady na inštaláciu systému ústredného kúrenia na plyn – vrátane kotla, radiátorov, ovládacích prvkov a potrubí – môžu byť od 4 000 do 7 500 EUR.

   Koľko stojí elektrické kúrenie? Elektrické kúrenie je oveľa lacnejšie, pričom najlacnejšie elektrické ohrievače-konvektory začínajú na cene menej ako 40 EUR. Náklady na elektrický vykurovací systém sa zvyšujú, ak sa chystáte mať doma moderné podlahové kúrenie infračerveným žiarením alebo odporovým káblom. Potom sa cena za meter štvorcový pohybuje od 31eur vrátane ovládania a montáže.

   Koľko stojí prevádzka elektrického a plynového kúrenia?

   Pokiaľ ide o prevádzkové náklady na plynové a elektrické kúrenie, jedna kilowatthodinová (kWh) jednotka plynu stojí okolo 0,04 EUR, zatiaľ čo priemerná cena za kWh elektriny je viac ako 0,16 EUR. To však neznamená, že prevádzkové náklady na elektrické vykurovanie sú štvornásobne vyššie ako náklady na plyn!

   Je teda elektrické alebo plynové teplo lacnejšie?

   Bežné elektrické kúrenie na prevádzku potrebuje asi dvakrát menej energie ako kúrenie plynom. A tu je dôvod: elektrické ohrievače sú v podstate stopercentne efektívne . Inými slovami, všetka elektrická energia, ktorú používajú, sa mení na teplo.

   Pri inteligentnej regulácii FORHIT dosiahneme prevádzkové náklady ešte nižšie. Na prevádzkové náklady kúrenia vplýva viacero faktorov: Energetická trieda budovy, nastavená požadovaná teplota, regulácia, vonkajšia teplota – teplotné pásmo.

   Na základe našich skúseností a vlastných meraní vieme že náklady na elektrické kúrenie sa pohybuje cca 6 EUR na m² ročne pri nastavenej teplote 22°C, energetická trieda budovy Bplus, mierne teplotné pásmo – 320 m.n.m..

   To isté ale neplatí o systéme ústredného kúrenia na plyn alebo naftu. Aj kotol s hodnotením A+ premrhá asi 10% energie v palive. Z potrubia sa môže stratiť ďalšie teplo. Na prevádzku kotla a jeho čerpadiel je taktiež potrebné určité množstvo elektriny.

   Nákladovo efektívne elektrické kúrenie

   Elektrické vykurovacie systémy môžu byť často načasované tak, aby využívali aj výhody nízkych taríf. Nízka tarifa predstavuje cenu za 1 kWh elektriny  spolu s poplatkom za distribúciu na cca 10 centov.

   Môžete si tiež kúpiť inteligentné ovládanie a riadenie FORHIT s ktorým všetko zvládnete aj cez aplikáciu Forhit Pro z vášho telefónu. Doma či na dovolenke, váš elektrický vykurovací systém FORHIT si viete ovládat z akéhokoľvek miesta na svete s internetom.

   A čo náklady na inštaláciu a prevádzku tepelných čerpadiel?

   Prevádzkové náklady na plynové a elektrické kúrenie sú oveľa bližšie, keď sa pozriete na tepelné čerpadlo typu zemný zdroj (GSHP) alebo vzduchové tepelné čerpadlo (ASHP).

   Dobre navrhnutá inštalácia tepelného čerpadla môže mať koeficient výkonu (CoP) 3,5 alebo vyšší. Znie to komplikovane, ale znamená to, že pre každú použitú jednotku energie vyprodukuje 3,5 jednotky tepla.

   Vďaka tomu je asi štyrikrát účinnejší ako plynové ústredné kúrenie! A na základe štandardných taríf potenciálne o niečo lacnejšie z hľadiska ceny. Takže prevádzka systému tepelného čerpadla by sa mohla ukázať ako podstatne lacnejšia, ak väčšinou využíva lacnejšiu špičkovú elektrinu.

   Inštalácia tepelných čerpadiel je však pomerne nákladná. Dobrou správou však je, že niektoré z týchto nákladov je možné získať späť prostredníctvom vládneho programu.

   Je elektrické alebo plynové kúrenie lepšie pre životné prostredie?

   Náklady nie sú jediným rozhodujúcim faktorom pri zvažovaní kúrenia na plyn vs. elektriku. Je tu tiež veľmi dôležitá otázka vplyvu vášho vykurovania na životné prostredie.

   Plyn je fosílne palivo. Takže jeho spálením za vzniku tepla sa do atmosféry uvoľňuje oxid uhličitý (CO2). To je dôvod, prečo je kúrenie najväčším zdrojom CO2 z väčšiny domov, ktorý prevažuje nad inými činnosťami, ktoré emitujú CO2, ako je jazda autom alebo lietanie.

   V skutočnosti je vykurovanie našich domovov zodpovedné za približne 15% emisií skleníkových plynov. Vláda v Anglicku rozhodla, že od roku 2025 nebude možné počítať s plynovým kotlom v novej nehnuteľnosti a do roku 2050 spraviť výmenu v starších nehnuteľnostiach a prejsť na alternatívne spôsoby vykurovania.

   Majte na pamäti, že používanie elektriny na vykurovanie vášho domu môže tiež prispieť k emisiám CO2. Pretože stále používame plyn na výrobu asi 40% elektriny. Dobrou správou však je, že obnoviteľné zdroje – ako solárna a veterná energia – vyrobili v minulom roku takmer toľko elektriny ako plyn: rekordných 37% . Ak teda skombinujete elektrické vykurovanie domu so sadzbou 100% energie z obnoviteľných zdrojov, viete, že vaše kúrenie bude bezuhlíkové.

   Plynový vs elektrický kotol?

   Ak demontujete starý plynový kotol, mali by ste zvážiť, ako ohrievate vodu v domácnosti. Jednou z možností sú elektrické kotly. Fungujú podobne ako rýchlovarná kanvica, pričom ohrievací prvok ohrieva vodu vo vnútri. A tiež sa rýchlo a ľahko inštalujú – rovnako ako elektrické ohrievače, na pripojenie systému nie sú potrebné žiadne potrubné alebo plynové práce.

   Ale vzhľadom na vyššie prevádzkové náklady na elektrinu stojí za to preskúmať aj ďalšie možnosti teplej vody. Napríklad solárne systémy na ohrev vody (známe tiež ako solárne tepelné systémy) využívajú na prípravu horúcej vody slnečnú (bezplatnú) energiu. Ďalšou možnosťou sú tepelné čerpadlá. Tieto využívajú na prípravu teplej vody teplo z vonkajšieho vzduchu.

   Prechod z plynu na elektrickú energiu

   Ak teda chcete prejsť z plynu na elektrinu, ako na to? Bez ohľadu na vaše súčasné nastavenie – či už používate kombinovaný, konvenčný  kotol – budete musieť demontovať existujúci systém ústredného kúrenia (kotol, potrubie a radiátory). Dobrou správou však je, že elektrické ohrievače sa inštalujú rýchlo a ľahko. Na začiatok nie sú k dispozícii nijaké rúry ani dymovody. Váš systém bude teda v prevádzke a to okamžite.

   Takže čo je pre vás najlepšie? Elektrické alebo plynové kúrenie?

   Každé má svoje silné stránky. Aj keď je jednoduché elektrické vykurovanie lacnejšie, jeho prevádzka môže byť nákladnejšia. Systémy tepelných čerpadiel sú oveľa efektívnejšie a ich použitie môže byť lacnejšie – najmä pri využívaní elektriny v nízkej tarife, ale majú vyššie náklady na inštaláciu.

   Nie sú to však iba náklady, ktoré musíte brať do úvahy. Vplyv vykurovania vašej domácnosti na životné prostredie je teraz tiež veľkým faktorom. A spaľovanie plynu, oleja alebo LPG má jednu veľkú nevýhodu-uvoľňuje CO2 do atmosféry. Je celkom pravdepodobné, že by mohlo dôjsť k úplnému zákazu vykurovacích systémov na fosílne palivá, čo by pomohlo splniť ciele nulovej emisie CO2 do roku 2050. A to by mohlo pripraviť pôdu pre novú generáciu účinných systémov vykurovania poháňaných elektrinou z obnoviteľných zdrojov s nízkouhlíkovými emisiami ktoré sa nakoniec stanú spôsobom, akým v budúcnosti budeme vykurovať svoje domy.

   Ak Vás zaujala možnosť elektrického podlahového kúrenia, vyplňte tento nezáväzný dopytový formulár a my Vám vypracujeme cenovú ponuku zdarma:

    Maximálna veľkosť jednej prílohy je 5MB    Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

    Súvisiace produkty v kategórií Elektrické podlahové kúrenie

    vykurovacie káble Line™T20

    vykurovacie káble Line™T10

     

    Infračervené fólie od Eximing.sk

    https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/infracervene-folie/

    Vykurovacie káble Eximing

    https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-kable/

    Vykurovacie rohoze Eximing

    https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-rohoze/

    Termostaty Eximing.sk

    https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/termostaty-elektricke-kurenie/

    Forhit Eximing.sk

    https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/forhit/

    Je infračervené kúrenie nebezpečné pre vaše zdravie?

    Sú pre vás infražiariče zlé? Sú nebezpečné? Alebo majú skutočne zdravotné výhody? Tí, ktorí zažili infražiariče, vedia na vlastnej koži pohodlné teplo, ktoré vytvárajú. Mnoho ľudí napriek tomu stále pochybuje a obáva sa, že infračervené žiarenie je zdraviu nebezpečné. Väčšina si koniec koncov spája slovo radiácia s negatívnymi vecami, ako je jadrové žiarenie alebo röntgenové žiarenie. V tomto článku demystifikujeme účinky infračerveného žiarenia a povieme vám, ako ovplyvňuje vaše telo.

    3 charakteristiky infračervených ohrievačov

    Infračervené kúrenie nie je pre vaše zdravie nebezpečné. Infračervené žiarenie je rovnaké žiarenie emitované slnkom, vďaka ktorému sa v slnečný jesenný deň cítime útulne. Odlišujú sa úplne od röntgenového žiarenia alebo mikrovĺn. Mnohí si myslia, že pretože slnko vydáva UV lúče, ktoré môžu byť škodlivé pre našu pokožku, musia mať infračervené ohrievače rovnaký účinok, pretože tvrdíme, že teplo je podobné slnečnému žiareniu. Mýlia sa. UV žiarenie má okrem iného okrem iného aj zdravotné účinky, ako je rakovina kože alebo poškodenie sietnice. Je naším najdôležitejším zdrojom vitamínu D, dokáže liečiť niektoré kožné ochorenia a má pozitívne účinky na ľudí trpiacich hypertenziou.

    Ale okrem toho, slnko emituje tri rôzne typy elektromagnetického žiarenia: slnečné svetlo, UV lúče a infračervené lúče. Nepredpokladali by ste, že slnečné žiarenie spôsobuje rakovinu, však? Medzi týmito tromi sú infračervené lúče zodpovedné za teplo, ktoré cítime, čo je rovnaký pocit, aký dostávame z infračervených vykurovacích panelov. Infračervené vykurovacie panely pracujú s ďaleko infračervenými lúčmi (infračervené žiarenie C). Zatiaľ čo dlhé a intenzívne vystavenie infračervenému žiareniu môže spôsobiť poškodenie očí, je to tak iba v prípade extrémne horúcich pracovných aplikácií, ako napríklad v priemysle zvárania kovov alebo fúkania skla.

    Aké zdraviu prospešné benefity prináša kúrenie infračerveným žiarením?

    Existuje mnoho pozitív, ktoré prináša kúrenie infračerveným žiarením. Na jednej strane infračervené kúrenie zabraňuje plesniam z vlhnutia na stenách, pretože ohrieva steny priamo a udržuje ich suché. Vlhké studené steny sú často dôvodom pre šírenie plesní. Výsledné zdravotné problémy spôsobené plesňou sa môžu líšiť. Patrí medzi ne bolesti hlavy, respiračné ochorenia, podráždenie slizníc a hrdla, problémy s kĺbmi, gastrointestinálne problémy, ekzém a laxnosť. Pri dlhodobom vystavení plesniam sa tieto príznaky môžu stať chronické.

    Vzhľadom k tomu, že infračervené kúrenie neohrieva vzduch , vlhkosť zostáva v miestnosti. Suchý vzduch v zime môže vysušiť sliznice, čo nás robí viac náchylných na vírusy a baktérie. Vedeli ste, že v skutočnosti menej vírusov prežije v miestnostiach s aspoň 30-40% vlhkosti? Suchý horúci vzduch vám môže tiež urobiť pocit pomalosti a únavy a je častou príčinou bolesti hlavy. Tiež ľudia ktorí nosia kontaktné šošovky sa cítia pohodlnejšie v miestnosti kde sa vykuruje pomocou infračervených vykurovacích telies, nakoľko sa sietnica oka nevysušujú.

    Viac o našich infračervených fóliách sa dočítate tu

    V zime máme tendenciu vetrať vzduch v našich domovoch menej, pretože pri vetraní sa rýchlo ochladí priestor a je potrebné veľa energie a času na dohriatie priestoru znova. S infračerveným vykurovaním môžete vetrať miestnosti bez toho aby ste sa museli obávať, že potom bude priestor studený ako v chladničke. Vzhľadom k tomu že vzduch nie je vyhrievaný, ale objekty, väčšina tepla zostane v miestnosti. Osoby trpiace alergiami sa cítia obzvlášť pohodlne v miestnostiach, ktoré sú vykurované infračerveným žiarením, pretože nedochádza k cirkulácii prachu. Konvekčné ohrievače neustále víria vzduch a prach, čo môže ľahko viesť k podráždeniu. Preto ak ste alergický na prach a roztoče, ak máte ekzém alebo atopickú dermatitídu, tak to vám konvenčné ohrievače môže spôsobiť nepohodlie.

    Infračervené kúrenie má naozaj rovnaký účinok ako slnko, pokiaľ ide o teplo. Infračervené žiarenie-C preniká do hlbokých vrstiev dermis cez ktoré zahrieva naše telá. Zahrievaním našej pokožky sa naše krvné cievy rozširujú a stimuluje sa krvný obeh a metabolizmus. Absencia vírenia vzduchu môže mať tiež pozitívny vplyv na reumu a artritídu.

    Ak si chcete kúpiť infračervené fólie, odporúčame tento e-shop.

    Zdroj: https://www.sundirect-heater.com/blog/2017/12/13/infrared-heater-health/

    https://www.elektrickekurenie.sk/plynove-kurenie-vs-elektricke-kurenie/

    Súvisiace produkty v kategórií Elektrické podlahové kúrenie pre infračervené kúrenie

    vykurovacie káble Line™T20

    vykurovacie káble Line™T10

     

    Infračervené fólie od Eximing.sk

    https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/infracervene-folie/

    Vykurovacie káble Eximing

    https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-kable/

    Vykurovacie rohoze Eximing

    https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-rohoze/

    Termostaty Eximing.sk

    https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/termostaty-elektricke-kurenie/

    Forhit Eximing.sk

    https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/forhit/

    Partneri:
    envelopestorephone-handsetmap-marker