Žiadateľ, ktorý plánuje využiť európske peniaze na obnovu vlastného domu a zároveň ušetriť na platbách za energie, by mal v prvom rade zistiť, či spĺňa podmienky. To isté platí aj pre dom, ktorý má byť obnovený. Nie je nič horšie ako začať dávať dokopy podklady a uprostred procesu zistiť, že to bolo zbytočné.

Kompletný zoznam podmienok sa nachádza aj na stránke obnovdomov.sk s tým, že niektoré podklady, ako napríklad technický list, budú ešte upresnené a zverejnené budú aj ich vzory.

Kto môže dostať 19-tisíc eur a ušetriť na energiách

Pokiaľ sú podmienky splnené, je potrebné si premyslieť rozsah úprav domu a obrátiť sa na stavebný úrad. Ten určí, či je potrebné stavebné konanie, alebo stačí ohlásenie drobnej stavby. Vo všeobecnosti si dokáže všetky podklady okrem stanoviska stavebného úradu a energetického certifikátu žiadateľ obstarať sám.

Od toho, či bude potrebné stavebné povolenie, závisí mnoho vecí. Ak sa vyžaduje, je potrebná projektová dokumentácia, ktorá ide na stavebný úrad a aj ako príloha k žiadosti o dotáciu.

Nie vždy je potrebné stavebné povolenie

Ak však žiadateľ plánuje robiť drobné zmeny, ako je výmena okien (bez zmeny veľkosti otvorov), inštalácia solárnych panelov, zateplenie, výmena strechy či kotla, k tomu stavebné povolenie nie je potrebné.

V tom prípade sa treba so stavebným úradom dohodnúť, či je potrebné podať ohlásenie drobnej stavby. Pre potreby žiadosti o dotáciu dá žiadateľ urobiť energetický certifikát, ktorý dokáže urobiť projektant.

Energetický certifikát a ďalšie podklady od projektantov stoja peniaze a do určite výšky je možné si ich následne nechať preplatiť z dotácie.

Dotácia preplatí aj časť papierov
Z dotácie je možné preplatiť aj náklady na projekt či energetický certifikát, maximálne do 1 700 eur.

Po získaní stanoviska stavebného úradu a energetického certifikátu doloží žiadateľ zvyšné podklady a môže podať žiadosť. Tá sa dá podať elektronicky na stránke Obnov Domov, alebo na jednej z desiatich pobočiek Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). K dispozícii je aj infolinka 0800 144 440.

Stavebný úrad a stavebné firmy oslovte čo najskôr

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na stavebnom trhu je potrebné čo najskôr osloviť stavebné firmy aj s požiadavkou o rozpočet. Výberové konanie sa môže natiahnuť na celé týždne a stavebné firmy majú plné kalendáre, takže s prípadným víťazom je dobré mať čo najskôr dohodnutý termín realizácie.

To čo trvá najdlhšie, treba začať robiť ako prvé
Komunikácia so stavebným úradom a stavebníkmi sa môže naťahovať na týždne až mesiace, preto tento krok netreba odkladať. Naopak, treba s ním začať čo najskôr.

Ideálne je to urobiť tak, že keď žiadateľ zistí, že spĺňa podmienky a všetko je na dobrej ceste, začne komunikovať so staveným úradom aj stavebnými firmami.
Po splnení všetkých podmienok a schválení žiadosti môže žiadateľ podpísať Zmluvu o poskytnutí príspevku.

So spolufinancovaním pomôže aj banka

Keď je dotácia vybavená, je potrebné zabezpečiť si zdroje spolufinancovania. Podľa typu žiadateľa a očakávanej úspory energie ide o päť až 50 percent hodnoty investície v maximálnej výške 14- až 19-tisíc eur.

Na spolufinancovanie je možné si zobrať aj úver, na ktorý poskytne Európska banka pre obnovu a rozvoj záruku. Nie je tak potrebné zakladať dom.

Na spolufinancovanie obnovy domu bude záruka
Kto bude potrebovať úver, aby dofinancoval obnovu domu, môže dostať záruku od Európskej banky pre obnovu a rozvoj. To zabezpečí nízku úrokovú sadzbu a zároveň žiadateľ nemusí zakladať dom.

To je dôležité aj pre tých, ktorí kúpili starší dom, splácajú hypotéku a ďalšie ručenie tou istou nehnuteľnosťou by už banka nemusela schváliť.

Niektoré banky ponúkajú úver presne zameraný na podobný druh investície. Napríklad VÚB banka spolupracuje so Slovenskou agentúrou životného prostredia, ponúka Zelený úver a dokáže zafinancovať spoluúčasť.

Po podpísaní zmluvy so stavebnou firmou a vyriešení spolufinancovania sa operácia Obnova môže začať.

Obnoviť dom sa dá aj bez eura v peňaženke
V prípade, že žiadateľ nie je schopný zaplatiť faktúry z vlastného, je možné dohodnúť vinkuláciu dotácie na špeciálnom účte, odkiaľ bude preplatená priamo stavebnej firme.

Stavebná firma bude zasielať faktúry buď priebežne, alebo až na konci. Štandardne by to malo fungovať tak, že žiadateľ uhradí faktúry a následne sa obráti na SAŽP so žiadosťou o ich preplatenie. Agentúra vykoná kontrolu a pošle peniaze.

Existuje však aj alternatívny scenár pre žiadateľov, ktorí skutočne nemajú tisíce eur na účte a faktúry nemôžu uhradiť zo svojho. V tom prípade je možné, že Agentúra vinkuluje peniaze na špeciálnom bankovom účte a priamo z neho bude vyplácať peniaze stavebnej firme. Máloktorá stavebná firma totiž môže dlho čakať na úhradu faktúr.

Čo v prípade, že spĺňate podmienky a nechcete čakať

Ak má žiadateľ všetko premyslené, pripravené podklady, spĺňa podmienky a stavebná firma čaká pri dome, je možné začať aj skôr a dotáciu získať následne. Banka dokáže zafinancovať aj celý projekt v maximálnej výške 35-tisíc eur, ktorý sa čiastočne môže vyplatiť z dotácie.

V tom prípade netreba zabudnúť zdokumentovať stav domu pred a po obnove a mať nachystaný energetický certifikát, prípadne projektové energetické hodnotenie ešte pred začiatkom obnovy, pretože práve s nimi sa bude porovnávať stav po obnove.

Ideálne poradie krokov pre získanie dotácie na obnovdomov.sk

 1. Zistiť, či žiadateľ a dom spĺňajú podmienky. Premyslieť si rozsah obnovy.
 2. Osloviť stavebný úrad a zistiť, aké povolenie je potrebné na rekonštrukciu.
 3. Kontaktovať viacero stavebných firiem, nechať si urobiť ponuky a rozpočet.
 4. Zadať projektantovi na vypracovanie energetický posudok (ten istý potom môže robiť posudok po dokončení obnovy).
 5. Zhromaždiť zvyšné podklady, ktoré by žiadateľ mal mať doma.
 6. Podať žiadosť o dotáciu na SAŽP.
 7. Kontaktovať banku ohľadne spolufinancovania (ak treba).
 8. Podpísať zmluvu o poskytnutí príspevku, dohodnúť prípadné preplácanie faktúr priamo firme.
 9. Vybrať zhotoviteľa (stavebnú firmu) a podpísať s ním zmluvu.
 10. Vykonať obnovu domu.
 11. Požiadať SAŽP o preplatenie faktúr.

Zaujali sme Vás?  Nechajte si od nás vypracovať cenovú ponuku ešte dnes

  Maximálna veľkosť jednej prílohy je 5MB  Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

  Súvisiace produkty v kategórií podlahové elektrické vykurovanie

  Infračervené fólie od Eximing.sk

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/infracervene-folie/

  Vykurovacie káble Eximing

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-kable/

  Vykurovacie rohoze Eximing

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-rohoze/

  Termostaty Eximing.sk

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/termostaty-elektricke-kurenie/

  Forhit Eximing.sk

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/forhit/