Aktuálne výzvy na dotácie na Slovensku k júlu 2024

Aktuálne výzvy na dotácie na Slovensku môžete nájsť na webových stránkach príslušných agentúr a ministerstiev. Tu sú niektoré aktuálne výzvy k júlu 2024:

1. Program obnovy rodinných domov

Organizácia: Ministerstvo životného prostredia SR

Opis: Tento program poskytuje finančnú podporu na zvýšenie energetickej efektívnosti rodinných domov. Zahŕňa opatrenia ako zatepľovanie, výmena okien a dverí, inštalácia obnoviteľných zdrojov energie a modernizácia vykurovacích systémov.

Aktuálna výzva: Výzva je otvorená od 19. júla od 9:00 hod. do uzavretia výzvy, t.j. do 30. augusta 2024.

Viac informácií: Program obnovy rodinných domov

2. Zelená domácnostiam

Organizácia: Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

Opis: Program podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, napríklad inštaláciu solárnych panelov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu.

Aktuálna výzva: Výzva je otvorená od 1. júna 2024 a trvá do vyčerpania alokovaných prostriedkov.

Viac informácií: Zelená domácnostiam

3. Dotácie na obnovu bytových domov

Organizácia: Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)

Opis: Tento program poskytuje podporu na rekonštrukciu a modernizáciu bytových domov, vrátane zatepľovania, výmeny okien a obnovy strechy.

Aktuálna výzva: Výzva je otvorená od 1. mája 2024 a uzávierka je 31. decembra 2024.

Viac informácií: Štátny fond rozvoja bývania

4. Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP)

Organizácia: Ministerstvo životného prostredia SR

Opis: Tento program financuje projekty zamerané na zlepšenie kvality životného prostredia, vrátane energetickej efektívnosti budov.

Aktuálna výzva: Výzva na predkladanie projektových zámerov je otvorená od 1. júna 2024 do 31. októbra 2024.

Viac informácií: Operačný program Kvalita životného prostredia

Kontaktné informácie a odkazy

Kontaktné informácie a odkazy

Tieto odkazy a informácie vám pomôžu nájsť aktuálne výzvy a podrobnosti o podmienkach a postupe podávania žiadostí o dotácie na elektrické kúrenie, obnovu strechy a výmenu okien.

Dotácia na elektrické kúrenie. Ako získať dotáciu na elektrické kúrenie?

Získanie dotácií na elektrické kúrenie, obnovu strechy a výmenu okien na Slovensku zahŕňa niekoľko krokov. Tu je všeobecný postup:

1. Identifikácia vhodného programu alebo grantovej výzvy

Na Slovensku existuje niekoľko programov a grantových výziev, ktoré podporujú energetickú efektívnosť a obnovu budov:

2. Overenie oprávnenosti

Každý program má svoje vlastné kritériá oprávnenosti, ktoré by mali byť dôkladne preskúmané. Napríklad, niektoré programy sú zamerané len na rodinné domy, iné na bytové domy.

3. Zhromaždenie potrebnej dokumentácie

Prihláška na dotáciu bude vyžadovať rôzne dokumenty, ako sú:

4. Podanie žiadosti

Žiadosť o dotáciu sa podáva online alebo fyzicky, podľa požiadaviek konkrétneho programu. Na podanie žiadosti môže byť potrebné:

5. Čakanie na schválenie

Po podaní žiadosti budete čakať na jej posúdenie a schválenie. Tento proces môže trvať niekoľko týždňov až mesiacov.

6. Realizácia projektu

Po schválení dotácie môžete začať s realizáciou projektu. Je dôležité dodržiavať všetky podmienky a termíny stanovené v zmluve o dotácii.

7. Kontrola a preplatenie

Po ukončení projektu budete musieť predložiť doklady o realizácii (faktúry, fotodokumentáciu, záverečnú správu). Kontrolné orgány môžu vykonať kontrolu na mieste. Následne vám bude dotácia preplatená.

Užitočné odkazy a kontakty

Odporúčame navštíviť tieto webové stránky, kde nájdete aktuálne informácie o dostupných dotáciách, podmienkach a postupoch na podanie žiadosti.

Zdroj: https://presov.standard.sk/433074/obrovsky-uspech-presovcan-vymyslel-specialny-druh-kurenia-produkt-ktory-ludom-setri-peniaze-instaluju-po-celej-europe

OBROVSKÝ ÚSPECH. Prešovčan vymyslel špeciálny druh kúrenia: Produkt, ktorý ľuďom šetrí peniaze, inštalujú po celej Európe

PREŠOV – Zdá sa, že mesto Prešov je studnica kreatívnych a šikovných ľudí. Mnohí, najmä mladí ľudia si však sny chodia plniť do zahraničia.

Niektorí sa vrátia, aby svoje skúsenosti pretavili do nových nápadov v rodnom meste. Príkladom je Jaroslav Kočiš, ktorý sa po 10 rokoch vrátil z Anglicka. Prebral rodinnú firmu a vymyslel jedinečný produkt – riadenie elektrického kúrenia.

História firmy so sídlom v Prešove sa začala písať ešte v 90. rokoch minulého storočia. Z malej rodinnej firmy, ktorá sa zaoberala širokou škálou elektronických zariadení a súčiastok, sa podarilo vybudovať firmu s celoslovenskou pôsobnosťou. Dnes ich jedinečný produkt – riadenie kúrenia – inštalujú nielen na Slovensku, ale doslova po celom svete. „Naše kúrenie sme najďalej inštalovali asi v Španielsku,” vysvetlil konateľ firmy.

Príbeh riadenia kúrenia sa začal nespokojnosťou, keď majiteľ firmy vymenil plynové kúrenie za elektrické. Postupne objavil všetky jeho výhody a začal sa zamýšľať nad jeho vylepšením. Keďže jedným z cieľov firmy je aj neustály vývoj, onedlho sa začal spolu s tímom vývojárov z Prešova zaoberať týmto vylepšením. „Predstavoval som si vymyslieť kúrenie, ktoré by bolo úplne bezúdržbové, malo neobmedzenú životnosť a navyše šetrilo peniaze,” vysvetlil majiteľ firmy.

 

Jaro Kočiš

Jaroslav Kočiš elektrickekurenie.sk

Prešovčan vymyslel špeciálny druh kúrenia

Po prieskume na trhu s elektrickým kúrením zistili, že žiaden dostupný produkt nepozpovedá ich požiadavkám. Rozhodli sa teda elektrické kúrenie doplniť o inteligentný rozvádzač, ktorý dokáže napríklad sledovať spotrebu a zjednodušuje ovládanie, sleduje vonkajšiu teplotu či majiteľov nezaťažuje nepríjemným cvakaním relé, ktoré je typické pre termostaty.

„Vývoj nám trval viac ako tri roky. Prvý Forhit sme úspešne implementovali v Senci,” dodal Kočiš. Ich inteligentný systém nespočíva len v pripojení na internet a následnom ovládaní, ale v prepracovanom systéme – inteligentnom algoritme, ktorý „rozmýšľa za majiteľa”. Medzičasom sa ich portfólio rozšírilo o rôzne moduly, ktoré zľahčovali fungovanie firmám. Exportovali ich najmä do zahraničia.

FORHIT Riadenie kúrenia. špeciálny druh kúrenia

FORHIT Riadenie kúrenia.

Napriek sľubne naštartovanej firme Kočiš vraví, že podnikanie v tejto dobe nie je ľahké. Tak ako každá firma, aj tá jeho prešla rôznymi vzostupmi, ale aj pádmi. „Verím, že všetkým z tímu bude slúžiť zdravie a spoločne vymyslíme ešte množstvo vecí, ktoré budú spríjemňovať a uľahčovať život ľuďom,” dodal.

FORHIT zatvorená skrinka riadnia kúrenia

FORHIT zatvorená skrinka riadnia kúrenia

Až 19-tisíc eur na obnovu domu. Pozrite si, čo všetko musíte splniť (otázky + odpovede)

Toto je aktualizácia údajov z nášho článku z 2. novembra 2021 a bola zverejnená 6.4.2022 na portáli https://tvnoviny.sk/

Originál si môžete prečítať tu https://tvnoviny.sk/ekonomika/clanok/158425-az-19-tisic-eur-na-obnovu-domu-pozrite-si-co-vsetko-musite-splnit-otazky-odpovede alebo ak chcete ostať na našej stránke, tak čítajte ďalej. Autorom textu je MARCEL MARCIŠIAK

Až 19-tisíc eur na obnovu domu. Pozrite si, čo všetko musíte splniť (otázky + odpovede)

Dotácie na dom, aké tu ešte neboli. Z Bruselu totiž prichádzajú stovky miliónov na vynovenie rodinných domov. Už budúci rok budete môcť požiadať o finančnú injekciu v maximálnej hodnote 19-tisíc eur. Systém prideľovania bude fungovať na princípe „kto prv príde, ten prv berie.“

Okrem zateplenia aj výmena okien, prípadne zelená strecha, alebo nové kúrenie. Aj na takéto energetické vylepšenia vášho domu budete môcť dostať dotáciu. Dom však musí byť starší aspoň desať rokov. Z Plánu obnovy pôjde na tento projekt až pol miliardy eur.

Podávať žiadosti o dotácie bude možné až po vyhlásení prvej výzvy, ktorej spustenie je plánované na 3.kvartál roka 2022.

Na obnovu akej nehnuteľnosti je možné žiadať o finančné prostriedky?

Prostriedky sú poskytované na obnovu rodinného domu. Rodinný dom (ďalej len „RD“) je existujúca, užívaná budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.

Oprávnený RD musí spĺňať nasledovné podmienky:

 1. nachádza sa na území Slovenskej republiky,
 2. na liste vlastníctva je evidovaný ako „rodinný dom“,
 3. bol postavený pred rokom 2013,
 4. je využívaný výlučne, resp. v prevažnej miere na bývanie; v prípade zmiešaného využitia nesmie podlahová plocha domu využívaná na iný účel ako na bývanie presiahnuť 10% celkovej podlahovej plochy domu,
 5. je v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte zatriedený ako rodinný dom,
 6. nie je na viac ako 20% jeho kapacity využívaný na hospodárske účely
 7. energetická hospodárnosť RD pred obnovou je určená odborne spôsobilou osobou v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte.

Na realizáciu akých opatrení je možné žiadať o finančné prostriedky (čo môže a čo má byť predmetom obnovy)?

Predmetom obnovy bude ľubovoľná kombinácia nižšie uvedených opatrení, pričom:

Obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30% oproti stavu pred obnovou a zároveň súčasťou obnovy RD musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A!!!

Skupina opatrení A – zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy

 1. zateplenie obvodového plášťa
 2. zateplenie strešného plášťa
 3. výmena otvorových konštrukcií
 4. zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, pod ktorým je vykurovaný priestor)
 5. zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, nad ktorým je vykurovaný priestor)
 6. zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť)

Skupina opatrení B – inštalácia zdroja energie

 1. tepelné čerpadlá
 2. fotovoltické panely
 3. solárne kolektory
 4. plynový kondenzačný kotol – za splnenia všetkých nasledovných podmienok, že je:
  a) súčasťou komplexnej obnovy
  b) na energetickom štítku zatriedený do energetickej triedy A
  c) v súlade s požiadavkami na ekodizajn
  d) zastaraný plynový kotol alebo zdroj tepla na báze uhlia, resp. oleja nahradený novým plynovým kondenzačným kotlom
 5. rekuperácia
 6. iný tepelný zdroj (napríklad elektro-kotol)

Skupina opatrení C – zelená strecha

 1. intenzívna
 2. extenzívna

Skupina opatrení D – akumulačná nádrž na dažďovú vodu

 1. podzemná
 2. nadzemná

Skupina opatrení E – inštalácia tieniacej techniky

Trvalo inštalované stavebné výrobky vonkajšej tieniacej techniky s pohyblivými prvkami, umožňujúcimi nastavenie úrovne zatienenia, ktoré slúži k zníženiu tepelnej záťaže miestností nachádzajúcich sa vnútri obálky budovy.

Skupina opatrení F – odstránenie azbestu

Okrem realizácie vyššie uvedených skupín opatrení a opatrení je možné finančné prostriedky poskytnúť aj na prípravu sprievodnej dokumentácie, a to na:

 1. projektovú dokumentáciu, vrátane projektového energetického hodnotenia
 2. energetický certifikát východiskového stavu RD
 3. energetický certifikát po obnove RD

Kto môže žiadať o poskytnutie finančných prostriedkov?

Žiadateľom je fyzická osoba:

 1. ktorá je občanom členského štátu EÚ,
 2. ktorá má na území SR trvalý pobyt,
 3. ktorá je spôsobilá na právne úkony,
 4. ktorá je:
  – vlastníkom,
  – bezpodielovým spoluvlastníkom, alebo
  – podielovým spoluvlastníkom RD, na obnovu ktorého chce žiadať finančné prostriedky.
 5. ktorá nebola právoplatne odsúdená za niektorý z nasledovných trestných činov:
  – trestný čin subvenčného podvodu,
  – trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie,
  – trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
  – trestný čin prijímania úplatku,
  – trestný čin podplácania,
  – trestný čin nepriamej korupcie,
  – alebo trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody,
 6. ktorá nemá nedoplatky na daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom,
 7. voči ktorej nie je vykonávaná exekúcia podľa Exekučného poriadku,
 8. ktorá nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa voči nej neeviduje pohľadávky po splatnosti

Akú maximálnu výšku finančných prostriedkov je možné získať a ako sa výška finančných prostriedkov určuje?

Výška finančných prostriedkov poskytnutých z POO na obnovu RD neprekročí:

 1. 14 000 EUR v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60% oproti stavu pred obnovou, alebo
 2. 19 000 EUR v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie viac ako 60% oproti stavu pred obnovou

Žiadatelia dostanú od štátu dotáciu na obnovu vo výške 60 percent z nákladov. Tie budú preplatené až po vydokladovaní zrealizovanej obnovy alebo budú uvoľňované z účtu priebežne.

Do akej výšky budú náklady preplácané sociálne slabším a zdravotne znevýhodneným?

Žiadatelia zo sociálne slabších rodín budú mať preplatených 95 percent nákladov na obnovu domu. Daň z pridanej hodnoty (DPH) z finančných prostriedkov na obnovu uhradí štát.

Do sociálne alebo zdravotne znevýhodnenej skupiny bude patriť osoba s ťažkým postihnutím, osoba, ktorá s ňou žije v jednej domácnosti alebo sa stará o postihnuté dieťa. Nárok bude mať aj osamelý rodič starajúci sa o dieťa do 18 rokov či rodina s aspoň jedným rodičom a štyrmi alebo viac deťmi.

Výška finančných prostriedkov poskytnutých z Plánu obnovy na obnovu domu v takom prípade neprekročí 15 000 EUR, pričom v prípade, ak bude dodávateľ stavebných prác, resp. zariadenia platiteľom DPH, príspevok sa zvýši o príslušnú časť DPH. Rozdiel medzi skutočne vynaloženými výdavkami a finančným príspevkom, minimálne však 5% zo skutočne vynaložených oprávnených výdavkov znáša prijímateľ.

Koľko finančných prostriedkov je vyčlenených na obnovu rodinných domov z plánu obnovy?

Na obnovu 30-tisíc rodinných domov je vyčlenených celkovo 528,2 mil. eur, ktoré je potrebné investovať do roku 2026.

UPOZORNENIE: Podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu budú presne špecifikované a záväzne stanovené až v rámci vyhlásenej výzvy .

Až milión domov potrebuje obnovu

Na Slovensku je približne jeden miliónov domov, z čoho asi polovica by potrebovala obnovu. V súčasnosti sa ročne energeticky zrekonštruuje asi len 1400. Z Plánu obnovy by sa tak v relatívnom čase mohlo obnoviť až 30-tisíc.

Pre majiteľa domu takáto obnova znamená zníženie faktúr za energie, čím sa šetrí aj životné prostredie. Tiež sa takto bude tlačiť na to, aby ľudia už nemuseli kúriť drevom alebo uhlím, ktoré produkuje škodlivé uhlíkové emisie.

Zdroj: https://tvnoviny.sk/ekonomika/clanok/158425-az-19-tisic-eur-na-obnovu-domu-pozrite-si-co-vsetko-musite-splnit-otazky-odpovede

Zaujali sme Vás?  Nechajte si od nás vypracovať cenovú ponuku ešte dnes

  Maximálna veľkosť jednej prílohy je 5MB  Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

  Súvisiace produkty v kategórií podlahové elektrické vykurovanie

  Infračervené fólie od Eximing.sk

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/infracervene-folie/

  Vykurovacie káble Eximing

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-kable/

  Vykurovacie rohoze Eximing

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-rohoze/

  Termostaty Eximing.sk

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/termostaty-elektricke-kurenie/

  Forhit Eximing.sk

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/forhit/

   

   

   

   

  Elektrická rohož pre elektrické podlahové kúrenie

  Podlahové kúrenie patrí v dnešnej modernej dobe medzi najobľúbenejšie formy vykurovania. Takáto forma vykurovania totiž dokáže rovnomerne zohriať miestnosť a tak jej dodať optimálnu teplotu. Rozoznávame pritom dve základné formy podlahového kúrenia a to je kúrenie elektrické a teplovodné. Tieto druhy sa dajú aplikovať rôznymi spôsobmi pre dosiahnutie čo najlepšieho ekonomického a ekologického výsledku.

  Elektrické podlahové kúrenie – moderná forma vykurovania

  Elektrické podlahové vykurovanie sa radí medzi veľkoplošné nízkoteplotné vykurovacie systémy. Pozitíva tohto systému vykurovania vychádzajú predovšetkým z rovnomerne rozloženej teploty v priestore, obmedzení cirkulácie a vysušovania vzduchu. Rovnako vykurovacie prvky nerušia vizuálne priestor a pozitívne vlastnosti môžeme nájsť aj z hľadiska spotreby v nadväznosti s jednoduchou reguláciou teploty miestností.

  Elektrické podlahové kúrenie je možné realizovať prostredníctvom využitia elektrických vykurovacích rohoží, káblov či fólií. Elektrické podlahové kúrenie akéhokoľvek druhu funguje na princípe využitia elektrickej energie šíriacej sa vykurovacími komponentmi. Elektrina sa potom priamo premieňa na teplo, ktoré je rovnomerne po podlahe uvoľňované pozdĺž celej miestnosti.

  Ovládanie teploty je možné pomocou klasického termostatu – buď analógový univerzálny termostat alebo dotykový univerzálny termostat. Termostat je jednoducho ovládateľné zariadenie, ktoré sa dá manuálne obsluhovať a na základe toho dosahovať požadovanú teplotu miestnosti. Podlahové kúrenie s termostatom je pohodlným a bezpečným riešením vykurovania pri renovácií aj pri výstavbe nového domu, pričom je vhodné pod dlažbu aj pod laminátovú podlahu.

   

  podlahove vykurovanie

  podlahové vykurovanie

  Elektrické vykurovacie rohože – princíp fungovania

  Fungovanie elektrických vykurovacích rohoží je pritom nesmierne jednoduché. Všetky sa ukladajú priamo pod podlahu a prostredníctvom nich sa dá jednoducho teplota podlahy regulovať. Nemali by sa umiestňovať pod nábytok a preto je potrebné si presne rozmerať akú veľkosť elektrických rohoží potrebujete. Podlahová vykurovacia rohož sa skladá z vykurovacích káblov, ktoré sú usporiadané do meandra a pripevnené k nosnej tkanine. Vďaka tomu je manipulácia s nimi omnoho rýchlejšia a jednoduchšia.

  Pri samotnej inštalácii je potrebné pripraviť podlahu, naniesť penetračný náter a nechať ho zaschnúť. Rohož treba klásť postupne, pričom je potrebné dôkladne odstrániť ochrannú fóliu. V rámci ukladania elektrickej rohože sa nesmie strihať ani skracovať vykurovací kábel. Ak je to potrebné, oddeľte kábel od sieťoviny a aplikujte ho takýmto spôsobom.  Tiež by mal byť dodržaný odstup 6 cm od stien aj od rohoží medzi sebou. Vykurovacie rohože pod dlažbu sú ideálne na použitie do kúpeľne, kuchyne, či chodby.

  Inštalácia podlahového kúrenia by mala byť realizovaná odborníkom, aby nedošlo k žiadnemu negatívnemu dôsledku zlej montáže. Aj keď systém disponuje bezpečnostnými poistkami, vždy je lepšie zveriť prácu do rúk špecialistu, aby ste si mohli užívať kvalitné vykurovanie s dlhoročnou životnosťou. V prípade rohoží je však možné zvládnuť podlahové kúrenie aj svojpomocne, na rozdiel od použitia teplovodného podlahového kúrenia.

  Vo všeobecnosti sa považuje tento spôsob vykurovania za drahší, no medzi jeho výhody patrí napríklad zdravotná nezávadnosť, či omnoho menšia ekologická stopa. Vykurovacie rohože majú skvelý potenciál ako doplnkové vykurovanie pre miestnosti, kde teplá podlaha predstavuje pridanú hodnotu. Väčšinou sa používajú najmä pre podlahy s dlažbou, no nemusí to byť pravidlom. Pri voľbe takéhoto druhu podlahy je potrebné dbať aj na bezpečnostné pokyny. Pri laminátovej podlahe sa odporúča teplota maximálne 27°C a pre dlažbu až 32°C.

  referencie forhit elektrické kúrenie

  Stávka na kvalitu – elektrické rohože od elektrickekurenie.sk

  Medzi výhody elektrických vykurovacích rohoží patrí nízka spotreba, komfort a bezpečnosť. Rovnako využitím vykurovacích rohoží šetríte priestor, pretože nepotrebujete radiátory, ani kotol. S výberom elektrických rohoží na vykurovanie od elektrickekurenie.sk máte navyše záruku 22 rokov, pričom celý systém je bez údržbový počas celej doby životnosti. Ak teda chcete investovať do kvality, elektrické vykurovacie rohože môžu byť ideálnym spôsobom vykurovania, ktorý ochráni vaše financie, ale tiež aj životné prostredie.

  Prvou možnosťou pre vaše bezpečné podlahové kúrenie je vykurovacia rohož EKR. Ide o samolepiace teflonové rohože, ktoré sú extra tenké. Medzi základné technické parametre tejto vykurovacej rohože patrí výkon, ktorý sa pohybuje okolo 160 W/m2. Ak chcete znížiť prevádzkové náklady a tak ušetriť, môžete zvoliť pod vykurovaciu rohož aj izolačnú dosku Styrodur . V sortimente internetového obchodu elektrickekurenie.sk si môžete vybrať široké spektrum rozmerov vykurovacích rohoží EKR:

  Tip pre Vás: Meranie môže byť jednoduchšie ak si zmeriate veľkosť podlahovej plochy a následne si prostredníctvo náčrtu odpočítate plochy, ktoré sú zastavané. Odmeranie vykurovacie plochy je podstatné, pretože vykurovacia rohož nemôže byť väčšia ako vykurovacia plocha.

  Vykurovacia elektrická rohož a inteligentné príslušenstvo

  Vykurovacie rohože je možné napojiť aj na inteligentné riadenie FORHIT. Tento systém patrí medzi inovatívne spôsoby ako regulovať teplotu vo vašej domácnosti a zároveň si sledovať spotrebu. Spočíva v kombinácii komponentov, ktoré spolu dokážu komunikovať a tak si posúvať informácie. Vďaka tomu dokáže takýto systém automaticky zabezpečovať plynulosť udržiavania teploty v rôznych režimoch spolu s množstvom ďalších nadväzných funkcií.

  V rámci fungovania tohto systému si môžete rozdeliť váš domov na jednotlivé zóny, ktoré potom môžete riadiť individuálne. Jedna zóna pritom zvyčajne predstavuje jednu miestnosť, no v prípade nedostatočného elektrického výkonu je možné väčšie miestnosti rozdeliť aj na viacero zón. Jedna zóna pritom pozostáva z maximálne troch okruhov, pričom každý je pripojený na inú fázu.

  Na zabezpečenie bezpečnosti tento systém zároveň disponuje aj tavnými poistkami, ktoré v prípade poruchy otvoria elektrický obvod. Ďalšou výhodou tohto mechanizmu je využitie vysoko citlivých polovodičových relé, ktoré majú vysokú efektivitu, pričom si nevyžadujú žiadnu údržbu.  Tento mechanizmus umožňuje viesť teplotu domácnosti bez zbytočných strát a zároveň aj s možnosťou šetrenia energie.

  Systém sa dá jednoducho napojiť aj na elektrické podlahové kúrenie prostredníctvom elektrických rohoží. Výhodou je, že systém FORHIT pracuje samostatne a sám vypočíta kedy, kde a koľko energie je potrebné vynaložiť na dosiahnutie optimálnych podmienok v jednotlivých miestnostiach. Dokonca sa tento systém dá prehľadne sledovať aj prostredníctvom aplikácie, kde si môžete nastavovať týždenný harmonogram pre optimalizáciu teploty vášho domova.

   

  FORHIT kúrenie logo

  Zaujali sme Vás?  Nechajte si od nás vypracovať cenovú ponuku ešte dnes

   Maximálna veľkosť jednej prílohy je 5MB   Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

   Súvisiace produkty v kategórií podlahové elektrické vykurovanie

   Infračervené fólie od Eximing.sk

   https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/infracervene-folie/

   Vykurovacie káble Eximing

   https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-kable/

   Vykurovacie rohoze Eximing

   https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-rohoze/

   Termostaty Eximing.sk

   https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/termostaty-elektricke-kurenie/

   Forhit Eximing.sk

   https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/forhit/

    

    

    

    

   Kúrenie elektrinou: Ako ušetriť na energiách?

   Je kúrenie elektrinou stratové a finančne náročné alebo ide o inovatívny a praktický spôsob vykurovania? Kúrenie elektrinou môže byť v niektorých prípadoch naozaj výhodné. V článku sa dozviete, ako elektrické kúrenie funguje, aké sú jeho výhody a nevýhody a najmä to, či je pre vás tento spôsob kúrenia vhodný.

   Ako funguje kúrenie elektrinou?

   Existujú viaceré spôsoby, ako vykurovať dom elektrinou. Najčastejšie sa môžete stretnúť s klasickým elektrickým kotlom, ktorý elektrinou zohrieva vodu, ktorá je dodávaná do vykurovacieho systému. Tento spôsob je nazývaný teplovodný. Druhý najčastejší spôsob elektrického vykurovania nazývame priame alebo čisto elektrické kúrenie. V takomto prípade je elektrickým prúdom ohrievaný vodivý materiál, ktorým tečie prúd. Následne je toto teplo prenášané priamo do miestnosti alebo do podlahy – nie je potrebné žiadne teplonosné médium.

   Okrem toho sú známe aj rôzne spôsoby, ako rozšíriť teplo do priestorov. Obľúbené je podlahové kúrenie, ktorého montáž je jednoduchá, no prevádzkové náklady pomerne vysoké. Naopak, akumulačné kachle môžu byť výhodné a finančne nenáročné, ak máte k dispozícii lacnejšiu nočnú tarifu za elektrinu. Akumulátor môžete nabíjať za zvýhodnené nočné tarify, vďaka čomu výrazne ušetríte.

   Elektrické kúrenie ako doplnkový zdroj tepla

   Mnoho odborníkov odporúča využívať elektrinu ako doplnkový zdroj vykurovania. Keďže ide o vysoko komfortný a nenáročný spôsob, ako vyhriať miestnosť, oceníte ho napríklad vtedy, ak máte kotol na pevné palivo. Takýto spôsob vykurovania je síce menej finančne náročný, ale v noci alebo kedykoľvek, keď nie ste doma, je takmer nemožné udržiavať dostatočnú a konštantnú teplotu v interiéri. Vtedy každý iste ocení komfortné a najmä rýchle elektrické vykurovanie.


   Vedeli ste, že…

   … tepelná spotreba je v nízkoenergetických a pasívnych domoch veľmi nízka?


    

   Elektrické kúrenie je ideálne, ak potrebujete iba dokurovať a udržiavať konštantné teplo v domácnosti. Vďaka tomu sa priestory nestihnú ochladiť a vy nemusíte nanovo vykurovať. Elektrokotol v kombinácii s krbovými kachľami je praktická a finančne pomerne výhodná kombinácia. Kým drevo je lacné, elektrické kúrenie je komfortné a užívateľsky nenáročné.

   Kde je vhodné kúriť elektrinou?

   To, či bude elektrické kúrenie výhodné, závisí aj od priestorov, ktoré chcete týmto spôsobom vykurovať. Všeobecne platí, že objekt by nemal byť starý a nezateplený a okná by mali tesniť. Ak ide o nízkoenergetickú stavbu, je to veľká výhoda. Elektrické kúrenie sa preto často inštaluje do úsporných a nízkoenergetických stavieb. Najviac sa vám však elektrické kúrenie oplatí v prípade, že máte pasívny dom. V ňom je totiž potreba kúrenia takmer minimálna.


   Náš TIP

   Elektrické sálavé panely zabezpečujú dostatok tepla, no zároveň nevysušujú vzduch a nevíria prachové častice.


    

   Kúrenie elektrinou je výhodné aj v objektoch, v ktorých netrávite veľa času a využívate ich iba sporadicky – chalupy či víkendové domy. Samostatne stojace elektrické ohrievače sú zase vhodné do menších kancelárií alebo skladov. Podlahové kúrenie sa využíva v kúpeľniach a miestnostiach, ktoré treba vykúriť rýchlo, no nemusí tam byť vykúrené konštantne.

   Výhody kúrenia elektrinou

   Ako sme už uviedli vyššie, kúrenie elektrinou má niekoľko nesporných výhod. Elektrické kúrenie láka najmä na nízke vstupné náklady – cena za montáž a následnú údržbu je veľmi priaznivá. Ceny za elektrický kotol začínajú na sume 800 €, ich montáž a následná údržba je taktiež finančne nenáročná.

   Vysoká účinnosť, jednoduchá prevádzka bez rizík spaľovania, komfort pri používaní a šetrnosť k životnému prostrediu – to všetko prinášajú elektrické kotle. Vďaka tomu, že sa v elektrokotloch nič nespaľuje, nedochádza k zmene tlakov a nehrozí rýchle opotrebovanie. Výsledkom je dlhá životnosť všetkých komponentov.

   Ďalšou veľkou výhodou elektrického kúrenia je jednoznačne rýchla a najmä presná regulácia tepla. Rýchlo a efektívne viete dosiahnuť želanú teplotu bez zbytočného prekurovania. Decentralizácia elektrického kúrenia tiež umožňuje reguláciu teploty každej miestnosti zvlášť.

   V prípade bežných elektrických ohrievačov, ktoré sú známe pod pojmom „konvektory“, je regulácia najjednoduchšia. Výhodou konvektorov je ich rovnomerné vykurovanie a možnosť upevniť ich v podstate kamkoľvek. Ide o tiché kúrenie, ktoré hravo nahradí klasické lištové ohrievače za veľmi rozumné peniaze.

   Akumulačné kachle sú obvykle vybavené malým ventilátorom, ktorý podporuje cirkuláciu vzduchu. Týmto spôsobom sa zrýchľuje odvod teplého vzduchu z kachlí do prostredia, pričom ohrev je rýchlejší.

   Nevýhody kúrenia elektrinou

   Hlavnou a dobre známou nevýhodou tohto typu vykurovania je samotná elektrina. Ak neplánujete kúriť akumulačnými kachľami, pripravte sa na vyššie výdavky za teplo v porovnaní s krbom či plynom. Zároveň je potrebné myslieť aj na prípadné výpadky elektriny, ktoré úplne znemožnia vykurovanie domácnosti.

   Elektrické kotle majú síce takmer 100 % efektivitu premeny energie, no ich výkon závisí od viacerých vlastností domácnosti. Požadovaný výkon kotla závisí hlavne od veľkosti a počtu vykurovaných miestností. Ak budete potrebovať vykúriť ďalšiu miestnosť naviac, nebude stačiť iba dokúpiť ďalší radiátor ako u konvektorov. Možno vás čaká výmena celého kotla. V takýchto prípadoch vám môže pomôcť poistenie domácnosti.

   Akumulačné kachle sú vyplnené vykurovacími telesami. Hmotnosť kachlí môže ľahko prekročiť 100 až 200 kg. Kachle nie je možné presúvať medzi miestnosťami a na každý priestor budete potrebovať jeden spotrebič. Vzhľadom na vyššiu obstarávaciu cenu sa odporúča používať akumulačné kachle v kombinácii s iným spôsobom vykurovania.

   5 tipov, ako ušetriť za energie

   1. Dobrá izolácia – ak budete mať perfektne zaizolovanú budovu, bude vám unikať minimum tepla a vy tak ušetríte aj na kúrení.
   2. Nočný prúd – elektrické vykurovacie zariadenia s akumulátorom nočného prúdu môžete nahrievať za výhodné ceny.
   3. Regulovateľnosť – kvalitný vykurovací systém dokáže okamžite reagovať na teplotné zmeny a v prípade tepelných ziskov obmedzí výrobu tepla.
   4. Správne vetranie – aj pri nesprávnom vetraní hrozia úniky tepla. Vetrať by ste mali krátko a intenzívne, niekoľkokrát denne.
   5. Optimálna teplota – ak zbytočne prekurujete byt, nielenže platíte zbytočne veľa, ale hrozia vám aj zdravotné problémy. Teplota v interiéri by mala byť maximálne 21°C.

    

   Kúrenie elektrinou je silným konkurentom ostatných spôsobov kúrenia. Mnohí sa rozhodnú pre elektrické kúrenie kvôli šetrnosti k životnému prostrediu, dobrej životnosti a nízkej potrebe údržby. Ak budete kombinovať viaceré zdroje tepla, zabezpečíte si komfortné, výhodné aj zdravé kúrenie.

   Autorka: Alexandra Mravíková

   Zdroj: https://www.porovnajto.sk/magazin/kurenie-elektrinou-ako-usetrit-na-energiach/

   Zaujali sme Vás?  Nechajte si od nás vypracovať cenovú ponuku ešte dnes:

    Maximálna veľkosť jednej prílohy je 5MB    Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

    Súvisiace produkty v kategórií podlahové elektrické vykurovanie

    Infračervené fólie od Eximing.sk

    https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/infracervene-folie/

    Vykurovacie káble Eximing

    https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-kable/

    Vykurovacie rohoze Eximing

    https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-rohoze/

    Termostaty Eximing.sk

    https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/termostaty-elektricke-kurenie/

    Forhit Eximing.sk

    https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/forhit/

     

     

    Aký termostat je najvhodnejší pre Vás?

    Čo je vlastne termostat?

    Termostat je jednoduché zariadenie, ktoré sa stará o udržiavanie nastavenej teploty priestoru, ktorú si želáte. Zjednodušene povedané je to vlastne vypínač, ktorý v prípade potreby zvýšenia teploty priestoru zapne vykurovacie telesá (napr. elektrické vykurovacie káble, rohože, fólie, žiariče, atď.) a po dosiahnutí požadovanej teploty priestoru ich zasa vypne. Termostat má zvyčajne dva meracie senzory teploty. Jeden meria teplotu priestoru a ten druhý zasa z bezpečnostných dôvodov teplotu podlahy.

    Jednoduchý mechanický termostat

    Tento termostat v dnešnej dobe predstavuje najjednoduchšie ovládanie a nastavenie priestorovej teploty a zároveň je tento termostat aj najlacnejším riešením pre reguláciu. Najlacnejšie termostaty používajú na nastavenie teploty potenciometer (jednoduché otáčacie koliesko) ktorým si navolíte požadovanú teplotu a nemajú display ani iné možnosti nastavenia (napr. harmonogram, hodiny, atď.)

    Výhodou týchto termostatov je len nízka obstarávacia cena, naopak nevýhodou žiadna možnosť kalibrácie teploty, nastavenie harmonogramu či zobrazovanie aktuálnej teploty priestoru.

    termostat etk-3082

    termostat etk-3082

    Digitálny termostat

    Tie drahšie termostaty majú display, na ktorom sa zobrazuje aktuálna teplota priestoru aj požadovaná teplota a napríklad aj iné dôležité informácie ako dátum, hodiny, harmonogram, pripojenie na wifi a iné. Tieto termostaty majú výhodu aj v tom, že sú podsvietené, takže aj pri slabších svetelných podmienkach večer alebo v noci vidíte akú teplotu máte nastavenú a viete ju jednoduchšie zmeniť.

    Ďalšou výhodou týchto termostatou je meranie podlahovej teploty, ktorá slúži ako bezpečnostný prvok pri elektrickom podlahovom kúrení.To znamená, že aj keď by chcel termostat zapnúť vykurovacie telesá kvôli dosiahnutiu požadovanej teploty v priestore tak podlahový senzor to nedovolí nakoľko limit (väčšinou 34 stupňov) je prvoradý a nadriadený. Tým chráni podlahu pred prehriatím a možným poškodením podlahovej krytiny.

    Tepelný podlahový senzor ale aj priestorový tepelný senzor je taktiež možné nakalibrovať. Znamená to, že v prípade nepresného merania hociktorého senzora teploty sa v programe dá prepísať táto nepresná hodnota na reálnu podľa napríklad izbového teplomeru alebo v prípade podlahy pomocou inframerača tepla.

    Výhodou týchto termostatov je možnosť nastavenia harmonogramu, zobrazovanie aktuálnej aj požadovanej teploty v priestore, ukazovateľ stavu zapnutia či vypnutia kúrenia a aj zobrazovanie hodín reálneho času.

    ETK_829H-1 termostat

    termostat

    Digitálny termostat s wifi pripojením

    Medzi najdrahšie termostaty patria tie, ktoré majú dotykový display, čo znamená, že ho ovládate priamo dotykom na displayi a majú okrem všetkých možností nastavenia aj možnosť pripojenia do vašej internetovej siete čím vzniká aj komfort ovládania kúrenia na diaľku cez aplikáciu vo vašom mobile, tablete či počítači. Táto výhoda je dobrá aj v tom, že sa viete hocikedy pozrieť na stav vašej teploty v domácnosti a zmeniť ju podľa potreby. Aplikácia tiež ponúka jednoduchšie nastavenia harmonogramu.

    Harmonogram alebo časové nastavenie teplôt je dôležité z hľadiska šetrenia tzn. úspory na prevádzkových nákladoch. V praxi to znamená, že ak nie je nikto doma nepotrebujete vykurovať váš dom či byt na komfortnú teplotu (cca 22stupňov Celzia) ale len temperovať na povedzme 17-18 stupňov Celzia. Keďže každý stupeň Celzia navyše predstavuje až 5% navýšenie prevádzkových nákladov tak v konečnom dôsledku pri správnom nastavení a využívaní harmonogramu môžete ročne ušetriť až 20%.

    Najväčšou výhodou týchto termostatov je ľahké a priehľadné zobrazovanie všetkých potrebných informácií a komfort ovládania a kontroly cez aplikáciu v mobile alebo hlasom . Jedinou nevýhodou je vyššia obstarávacia cena a nutnosť wifi siete v prípade využitia pripojenia sa do siete.

    wifi termostat

    wifi termostat

    Tak ktorý termostat sa hodí pre vás?

    Ak si želáte mať kúrenie pod absolútnou kontrolou a nestačí vám vedieť  len stav teploty vášho domu, tak by ste mali zvoliť moderný digitálny termostat s wifi pripojením, kvôli možnej kontrole na diaľku a všetkým moderným a zároveň veľmi užitočným nastaveniam.

    Ak si na termostate správne navolíte harmonogram, tak v konečnom dôsledku za 5 rokov sa vám obstarávacie náklady tohto termostatu vrátia v podobe nižších mesačných účtov.

    Ak máte chalupu alebo priestor ktorý nepoužívate veľmi často alebo je bez wifi pripojenia, tak vám určite postačí lacnejšia varianta v podobe digitálneho termostatu alebo najlacnejšia možnosť a to mechanický termostat.

    Zaujali sme Vás?  Nechajte si od nás vypracovať cenovú ponuku ešte dnes:

     Maximálna veľkosť jednej prílohy je 5MB     Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

     Súvisiace produkty v kategórií podlahové elektrické vykurovanie

     Infračervené fólie od Eximing.sk

     https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/infracervene-folie/

     Vykurovacie káble Eximing

     https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-kable/

     Vykurovacie rohoze Eximing

     https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-rohoze/

     Termostaty Eximing.sk

     https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/termostaty-elektricke-kurenie/

     Forhit Eximing.sk

     https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/forhit/

     Pozrite si aj náš článok na wikipedia.sk 

      

      

      

      

      

      

     Projekt elektrického kúrenia zadarmo

     Rozhodli ste sa pre výstavbu vášho rodinného domu alebo chcete len rekonštruovať ten váš starý? Ak potrebujete  kúpiť či vymeniť vykurovací systém, sme tu pre Vás.

     Ponúkame kompletné služby od poradenstva cez predaj a inštaláciu až po nastavenie a zaškolenie v oblasti elektrického kúrenia, ako aj slaboprúdových inštalácií. Naši odborníci v tomto obore majú dlhoročné skúsenosti, vďaka čomu Vám  vyriešime požiadavky nielen rýchlo, ale aj ekonomicky a kvalitne.

     Teraz pri využití našich služieb získate odbornú konzultáciu a projekt elektrického podlahového kúrenia v hodnote 200,- zadarmo!

     Ako Vám projekt elektrického podlahového kúrenia pomôže?

     Každý dom je špecifický, má iné rozmery, stavia sa z rozličných materiálov a na rôznych klimaticky odlišných miestach. Veľa “odborníkov” často navrhuje elektrické podlahové kúrenie len tak podľa seba a nepočíta s vlastnosťami danej stavby a ani neprihliada na faktor klimatického umiestnenia, čo môže mať za následok nekomfort, zbytočnú údržbu elektrického kúrenia a aj vyššie prevádzkové náklady na kúrenie. Preto by ste mali byť opatrný pri správnom výbere elektrického kúrenia pre váš dom, byt či chalupu.

     Pri elektrickom podlahovom kúrení je najväčšou výhodou efektívnosť a tá je priamo závislá na správne navrhnutom projekte, v ktorom by nemala chýbať grafická časť v ktorej sú zakreslené všetky vykurovacie telesá a technická časť, ktorá vám ukáže napríklad navrhnuté výkony jednotlivých vykurovacích zón, celkový príkon elektrického kúrenia a štatistiku predpokladanej spotreby.

     Aký problém môže nastať pri nesprávnom naprojektovaní elektrického kúrenia?

     Najčastejšie sa stáva, že elektrické podlahové kúrenie je poddimenzované, čím vzniká problém s dosiahnutím požadovanej komfortnej teploty priestoru v dome alebo čas na dosiahnutie vami požadovanej teploty je príliš veľký a preto si v konečnom dôsledku nemôžete dovoliť temperovať váš dom v čase vašej neprítomnosti čo je zasa dôležitý ekonomický faktor pre prevádzkové náklady elektrického podlahového kúrenia.

     Keďže 1 stupeň Celzia teploty priestoru predstavuje až 5% navýšenia prevádzkových nákladov, je veľmi dôležité aby výkon elektrického kúrenia zodpovedal tepelným požiadavkám vášho domu, lebo s malým výkonom sa nedá vytvoriť časový plánovač kúrenia, ktorý vám dokáže ušetriť až 20% prevádzkových nákladov na kúrenie. Jednoducho povedané pri nesprávnom výkone elektrického kúrenia vám môže byť doma zima alebo budete platiť za účet oveľa viac. Ďalším problémom pri nedostatočnom výkone elektrického kúrenia je nerovnomerné rozloženie tepla v priestore.

     forhit elektricke kurenie Projekt elektrického kúrenia zadarmo

     Náš Projekt elektrického podlahového kúrenia obsahuje:

     1: Grafická časť – Zakreslenie uloženia jednotlivých vykurovacích telies v každej miestnosti

     2: Technická časť – Popis výkonu jednotlivých vykurovacích telies a ich súčet

     3: Technická časť – Rozfázovanie jednotlivých okruhov vykurovacích telies

     4: Štatistika – Predpokladané ročné náklady na prevádzku elektrického podlahového kúrenia

     Každému vypracovaniu projektu pre elektrické kúrenie predchádza odborná konzultácia, ktorá je taktiež zadarmo. Naši odborníci Vám poradia a pomôžu si vybrať zo všetkých dostupných a pre Vás najvýhodnejších alternatív.

     Zaujali sme Vás?  Nechajte si od nás vypracovať cenovú ponuku ešte dnes:

      Maximálna veľkosť jednej prílohy je 5MB      Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

      Súvisiace produkty v kategórií podlahové elektrické vykurovanie

      Infračervené fólie od Eximing.sk

      https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/infracervene-folie/

      Vykurovacie káble Eximing

      https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-kable/

      Vykurovacie rohoze Eximing

      https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-rohoze/

      Termostaty Eximing.sk

      https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/termostaty-elektricke-kurenie/

      Forhit Eximing.sk

      https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/forhit/

      Mohlo by Vás zaujímať: ako neplatiť za kúrenie

      14 Dôvodov prečo si vybrať elektrické podlahové kúrenie FORHIT

      Pri rekonštrukcii domu alebo bytu, či pri novostavbe si máte možnosť vybrať viacero typov kúrenia. Veľa ľudí si myslí, že elektrické podlahové kúrenie je luxus, ktorý si jednoducho nemôžu dovoliť čo nie je pravda. Vstupné ale aj prevádzkové náklady elektrického kúrenia ho predurčujú na prvé miesto v konkurencii a to nie je všetko. Tu sú aj ďalšie dôvody prečo si vybrať naše elektrické podlahové kúrenie.

      forhit podlahové kúrenie

      forhit podlahové kúrenie

      Komfortné vykurovanie

      Elektrické podlahové kúrenie príjemne hreje a dokáže vykúriť priestor najrýchlejšie spomedzi všetkých ostatných spôsob vykurovania. Pri dobre navrhnutom projekte a správnej inštalácii viete dosiahnuť zvýšenie teploty v priestore- izbe aj 4 stupne za hodinu čo predstavuje možnosť temperovania priestoru počas vašej neprítomnosti. Nemáte žiadne starosti s prevádzkou, jednoducho ho ovládate, odkiaľkoľvek chcete, nepotrebujete žiadny servis ani pravidelnú údržbu.

      podlahove vykurovanie

      podlahove vykurovanie

      Jednoduchá obsluha

      Elektrické podlahové kúrenie môžete ľahko ovládať aj z mobilu a to z akéhokoľvek miesta na zemi. Stačí mať u vás doma internetové pripojenie. Máte tak vždy prehľad o aktuálnej teplote a možnosť kedykoľvek zmeniť teplotu v priestore podľa aktuálnej potreby. Samozrejme ovládanie a nastavenie teploty sa dá aj jednoduchým spôsobom priamo na termostate v miestnosti-izbe.

      aplikácia forhit elektrické kúrenie

      Bezúdržbovosť

      Elektrické podlahové kúrenie na  rozdiel od ostatných druhov vykurovania nepotrebuje žiadne pravidelné revízie ani servisné zásahy. V praxi to znamená, že nie len že šetríte peniaze za servis, ale aj váš drahocenný čas za nezháňanie príslušného opravára alebo revízneho technika. Tento čas tak jednoducho využijete podľa vlastných predstáv.

      Rýchla inštalácia

      Elektrické podlahové vykurovanie sa inštaluje rýchlo a relatívne jednoducho. Montáž elektrického podlahového kúrenia pre rodinný dom o rozmere 120 metrov štvorcových nám trvá zvyčajne jeden deň. Samozrejme montáž zahŕňa aj vedenie elektrorozvodov a ich pripojenie do elektrickej sieti, skúšku a zaškolenie zákazníka.  

      forhit instalacia podlahoveho kurenia

      Bezpečnosť

      Elektrické podlahové vykurovania je určite najbezpečnejšie z pohľadu možného mechanického poškodenia podlahy. Na rozdiel od systémov kúrenia ktoré využívajú kvapalinu ako médium vám nehrozí v prípade elektrického podlahového kúrenia žiadna havária ktorá by spôsobila únik kvapaliny a následne vysoké škody pri zaplavení priestoru. Navyše naše riadenie FORHIT poskytuje najvyššiu bezpečnosť vďaka dvom digitálnym senzorom merania teploty podlahy, inteligentným algoritmom ktorý nedovolí presiahnuť “nelogický vysoký príkon” a polovodičovým relé, ktoré okrem tichej prevádzky vynikajú spoľahlivosťou.

      riadenie forhit elektrické kúrenie

      Nízke prevádzkové náklady

      Elektrické podlahové kúrenie má nízke prevádzkové náklady za predpokladu, že máte dobre zateplený dom a samozrejme že využívate komfortnú teplotu naozaj vtedy, keď ju potrebujete. To znamená, že teplotu povedzme 23 stupňov Celzia si naprogramujete na čas strávený  doma a v prípade, že sa v dome už nikto nenachádza, tak sa dom temperuje na povedzme 18 stupňov Celzia. Naša aplikácia riadenia FORHIT poskytuje nastavenie štyroch časových úsekov pre každý deň v týždni pre každú miestnosť. 

      forhit elektrické kúrenie

      aplikácie FORHIT s kalendárom spotreby

      Presná regulácia

      Pri elektrickom podlahovom kúrení je samozrejmosťou ovládanie a regulácia každej miestnosti samostatne čím vzniká presná regulácia tzn. skutočná vami nastavená požadovaná teplota priestoru a tým aj šetrenie nakoľko nevyužívané miestnosti môžete jednoducho temperovať na minimálnu teplotu. Teplota priestoru pri elektrickom podlahovom kúrení sa zvyšuje najrýchlejšie spomedzi všetkých ostatných typov kúrenia a naopak drží najmenší koeficient rozdielu teplôt pri dobehovom akumulačnom teple, ktoré sa vytvára v podlahe- tým sa požadovaná hodnota teplota priestoru pohybuje +/- 2 stupne Celzia. S našim riadením FORHIT je tento koeficient skoro 0. 

      Náklady pod kontrolou

      Naše elektrické podlahové kúrenie je vždy inštalované s Wattmetrom (elektromerom) vďaka ktorému presne viete, aká je spotreba energie v každej miestnosti a aj v celom dome. Ak chcete tak si tieto informácie viete jednoducho prezrieť a kontrolovať každý deň. Celý kalendár spotreby sa zobrazuje v našej aplikácii v sekcii kalendár.

      aplikácia forhit elektrické kúrenie

      Nepotrebuje žiadny priestor v dome

      Elektrické podlahové kúrenie na rozdiel od iných typov kúrenia nepotrebuje žiaden priestor v dome či byte. Po inštalácii už o ňom prakticky neviete. Riadenie Forhit sa osadzuje do steny v dome a vykurovacie telesá priamo do podlahy takže celý priestor v dome je vám k dispozícii.

      Vhodné pre všetky druhy podlahovej krytiny

      Elektrické podlahové kúrenie je vhodné pre všetky typy podlahovej krytiny, čo znamená že si môžete vybrať podlahu, aká sa vám najviac páči alebo vyhovuje. Najefektívnejšie podlahové krytiny pre elektrické podlahové kúrenie tzn. najlepší prestup tepla majú keramika, kameň či betón, ale aj všetky ostatné krytiny sú vhodné a fungujú perfektne ako napríklad vinil, plávajúca podlaha, linoleum, koberec.

      elektrické kurenie FORHIT

      elektricke kurenie

      Rodinné domy aj komerčné objekty

      Elektrické podlahové kúrenie si môžete dopriať v rodinnom dome či byte, na chalupe alebo aj v komerčných objektoch. Všade tam vám bude poskytovať to najpríjemnejšie teplo od nôh a súčasne podporovať vaše zdravie a šetriť vaše peniaze.

      rodinný dom s elektrickým podlahovým kúrením

      Bezúdržbovosť

      Pri elektrickom podlahovom kúrení nepotrebujete žiadny priestor na uskladnenie dreva, uhlia alebo peliet pretože je bez údržbové. Nemusíte nikam prikladať, ani sa vám doma nebude prášiť pri vynášaní popola. jednoducho kliknete v aplikácii alebo ručne ťuknete na termostate akú  teplotu si želáte a hotovo.

      bezúdržbovosť

      Žiadny hluk

      Pri našom elektrickom podlahovom kúrení s riadením FORHIT vás nikdy nebude vyrušovať žiadne cvakanie termostatov,  hluk čerpadla či iných zariadení takže chvíle odpočinku si naozaj môžete vychutnať v kľude.

      žiadny hluk

      Doživotná záruka

      Pri vývoji na našom riadení FORHIT sme tvrdo pracovali a použili sme technologicky najvyspelejšie a najodolnejšie komponenty, čím sme získali istotu poskytnúť vám doživotnú záruku na naše riadenie FORHIT.

      dozivotna zaruka forhit elektrické kúrenie

      Mohlo by Vás zaujímať: ako neplatiť za kúrenie

      Zaujali sme Vás?  Nechajte si od nás vypracovať cenovú ponuku ešte dnes:

       Maximálna veľkosť jednej prílohy je 5MB       Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

       Súvisiace produkty v kategórií podlahové elektrické vykurovanie

       Infračervené fólie od Eximing.sk

       https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/infracervene-folie/

       Vykurovacie káble Eximing

       https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-kable/

       Vykurovacie rohoze Eximing

       https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-rohoze/

       Termostaty Eximing.sk

       https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/termostaty-elektricke-kurenie/

       Forhit Eximing.sk

       https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/forhit/

        

       Elektrické vykurovanie

       Elektrické vykurovanie predstavuje v dnešnej dobe veľmi moderné riešenie kúrenia, no predovšetkým ide o existujúcu alternatívu k plynovému kúreniu.

       elektricke kurenie

       elektricke kurenie

       Hlavné výhody elektrického vykurovania oproti plynovému:

       • Nižšie investičné náklady: potrebujete iba zdroj elektrickej energie a elektrické vykurovacie zariadenie, prípadne menšiu asistenciu elektrikára a nemusíte sa viac trápiť s vecami ako je plynový kotol, prípojka, komín, rozvody, plynová skriňa, všetky inštalačné práce a každoročné revízie týchto zariadení. Moderné elektrické vykurovanie je veľmi presne regulovateľné, čo prispieva k ďalšiemu znižovaniu nákladov. Pri novostavbách a dobre izolovaných domoch môžu byť elektrické vykurovacie systémy z hľadiska nákladov veľmi výhodné.
       • Najvyšší možný komfort: v súčasnosti si môžete vybrať z nespočetného množstva elegantných a dizajnových elektrických radiátorov alebo konvektorov rôznych farieb, ktoré môžete ľubovoľne umiestniť na stenu (nástenné radiátory) alebo ich presúvať vďaka montovaným kolieskam (samostatne stojace radiátory). Zariadenia sú iba minimálne hlučné a dokážete presne regulovať požadovanú teplotu (termostaty sú nutnou súčasťou týchto zariadení a vhodnou reguláciou dosiahnete zdravú a príjemnú teplotu aj zníženie nákladov).
       • Jednoduchosť: zariadenia sú nenáročné ako na obsluhu, tak aj na údržbu.
       • Technologický pokrok: momentálne môžeme pozorovať v každom odvetví a pri každom produkte snahu o ekologický prístup a šetrenie nášho životného prostredia, čo sa prejavuje aj pri výrobe zariadení určených na elektrické vykurovanie. Väčšina týchto zariadení je v súčasnosti úsporných a snažia sa, aby nedochádzalo k plytvaniu elektrickej energie.
       • Praktické využitie: elektrické kúrenie môžete využiť ako hlavný zdroj kúrenia alebo sa stane iba doplnkom k centrálnemu systému vykurovania pre malé miestnosti, do kúpeľne a podobne. Elektrické vykurovanie je ideálne napr. pre víkendové chaty.

       Systém elektrického vykurovania je nesporne lákavé rie

       šenie, je čisté, bezpečné, výkonné s regulovateľnou prevádzkou, nenáročné na obsluhu, väčšinou nehlučné a dokonca estetické.

       Elektrické konvektory

       Elektrické konvektory patria medzi prvé výrobky, používané vo veľkej miere pre elektrické vykurovanie. Výhody elektrických konvektorov oceníte najmä v prechodnom vykurovacom období. Tieto zariadenia sa používajú s obľubou všade, kde nie je potrebné trvalé vykurovanie, ako vedlajšie miestnosti, WC, herňa, pivnica, domáci bar, kúpeľňa či spálňa. Elektrické kúrenie sa v dnešnej dobe rieši hlavne ako podlahové vykurovanie, ale aj elektrické konvektory sú stále žiadané a nachádzajú svoje uplatnenie. Hlavnými výhodami elektrických konvektorov sú : jednoduchá inštalácia, presná regulácia a veľmi priaznivé ceny.

       Elektrické konvektory sú moderným, efektívnym a elegantným spôsobom vykurovania miestností, či už v bytoch, domoch alebo kanceláriách. Ponúkame vám konvektory pre miestnosti s rôznym objemom, stačí si vybrať zariadenie s potrebným výkonom.

       Konvektor nie je len praktický vykurovací pomocník, mô

       že spĺňať aj estetickú funkciu. Okrem bielych konvektorov nájdete v ponuke aj niekoľko farebných prevedení, vďaka ktorým je možné konvektor zladiť farbám interiéru.

       Inštaláciu zvládnete aj bez pomoci odborníkov. Praktické príslušenstvo zefektívni používanie a zjednoduší manipuláciu so zariadením.

       Výrobcovia dbajú na kvalitu a spokojnosť používateľov, preto máte možnosť výberu z ponuky elektrických konvektorov s rôznymi funkciamidigitálnym displejom, vstavaným termostatom či ekologických konvektorov, ktoré zaručujú lepší výkon pri menšej spotrebe energie.

       Elektrické radiátory

       Elektrické radiátory sú výborným riešením do priestorov a miestností bez centrálneho vykurovania, avšak môžu byť aj doplnkom k existujúcemu vykurovaciemu systému. Ponuku tvoria radiátory bez využitia teplonosnej tekutiny. Všetky ponúkané elektrické radiátory majú výborné akumulačné vlastnosti.

       Výhodou elektrických radiátorov je jednoduchá montáž, ktorú zvládnete bez pomoci odborníkov.

       Výrobcovia dbajú na kvalitu a spokojnosť používateľov, preto máte možnosť výberu z ponuky elektrických radiátorov s rôznymi funkciamidigitálnym ovládacím panelomvstavaným termostatom či ekologických radiátorov, ktoré zaručujú lepší výkon pri menšej spotrebe energie a sú šetrné k životnému prostrediu.

       radiator elektricke kurenie/ elektricke vykurovanie

       Olejové radiátory

       Elektrické olejové radiátory poslúžia ako zdroj primárneho tepla alebo dodatkový zdroj v akýchkoľvek miestnostiach. Sú efektívne pre dlhodobé, rovnomerné a tiché vykurovanie miestnosti.

       Tieto zariadenia pracujú na princípe ohrevu olejovej kvapaliny vo vnútri radiátora elektrickou energiou. Táto tekutina akumuluje teplo, a preto radiátor uvoľňuje teplo do miestnosti určitý čas aj po jeho vypnutí.

       Olejový radiátor je vhodný pre každého. Dokonca aj pre alergikov, vďaka tomu, že elektrický prúd nerozrušuje čiastočky prachu, takže je anti-alergénny. Navyše s olejovými radiátormi nemáte takmer žiadne starosti – majú dlhú životnosť, nevyžadujú špeciálnu údržbu a v súčasnej dobe začínajú byť aj šetrné voči životnému prostrediu, vďaka ekologickým olejovým kvapalinám.

       Tieto radiátory sú ploché, majú elegantný a kompaktný vzhľad a v závislosti od zvoleného modelu montovateľné na stenu alebo ich môžete ľubovoľne premiestňovať z miestnosti do miestnosti vďaka kolieskam.

       elektricky olejovy radiátor / elektricke kurenie / elektricke vykurovanie

       Teplovzdušné ventilátory

       Teplovzdušné ventilátory slúžia na vykurovanie miestností teplým vzduchom, ktorý prúdi z ventilátora. Teplovzdušné ventilátory sú vybavené ložiskami pre dlhšiu životnosť a bezproblémový chod. Dajú sa nastaviť na niekoľko úrovní podľa požiadaviek na vyhriatie miestnosti. Väčšinou ide o malé kompaktné ventilátory, ktoré  sa dajú ľahko premiestniť.

       Infražiariče

       Infražiariče zabezpečia okamžité teplo vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Infračervené tepelné lúče neohrievajú vzduch, ale iba povrch, preto k ohriatiu osôb v dosahu žiariča s

       tačí nepomerne menej energie než pri teplovzdušných zariadeniach. Infračervené vyhrievanie nájde uplatnenie napríklad ako vyhrievanie pre športové haly, fajčiarské priestory, kostoly, zimné záhrady, farmy, záhradníctvo, recepcie, predajne, Zoo, garáže, dielne, výrobné haly, sklady, terasy a ďalšie.

       infraziaric / elektricke kurenie / elektricke vykurovanie

       Termostaty

       Vybrať správny systém kontroly je dôležité na zabezpečenie, aby systém pracoval najlepším možným spôsobom – jednoducho a efektívne.

       wifi termostat / elektricke kurenie / elektricke vykurovanie

       Vetranie s rekuperáciou tepla

       Máte problém s vlhkosťou alebo s plesňou na stenách ? Problémy Vám môžu vyriešiť lokálne, nástenné vetracie jednotky s rekuperáciou tepla. Zariadenia sú vhodné pre Obývacie Izby, Kuchyne, Spálne, kúpeľne alebo pre suterény a pivnice.

       Elektrická vykurovacia fólia

       • inštaluje sa pod plávajúcu podlahu,
       • jedná sa o suchú pokládku, bez použitia akéhokoľvek flexibilného lepidla alebo nivelizačného tmelu,
       • vhodná do obytných miestnosti bez zvýšenej vlhkosti,
       • pre reguláciu fólie je potrebné napojenie na izbový termostat.

       Špecifikácia, montáž a umiestnenie :

       • šírka fólie je pevne daná (50 cm, 80 cm alebo 100 cm), dĺžka závisí od požiadaviek  (krátiť sa dá každých 25 cm po strižnej hrane),
       • fólie je doporučené pokladať na čo najväčšiu plochu miestnosti ,
       • miesta pod pevne stojacím nábytkom je nutné vynechať z dôvodu neefektivity v rámci vykurovania a možného poškodenia nielen plávajúcej podlahy, ale aj fólie,
       • výnimkou je umiestnenie fólie pod nábytok na nožičkách,
       • spustenie vykurovacej fólie do prevádzky je možné okamžite po ukončení pokládky plávajúcej podlahy.

       Skladba:

       1- podlahová krytina

       2- ochranná fólia

       3- vykurovacia fólia

       4- termoizolačná podložka

       5- podklad

       skladba podlahy infra folia / elektricke kurenie / elektricke vykurovanie

        

       Elektrická vykurovacia rohož

       Vykurovacie rohože sú umiestnené priamo pod dlažbou vo vrstve flexibilného lepidla. Vyznačujú sa jednoduchou montážou a vysokou efektivitou.  Sú obzvlášť vhodné pre väčšie plochy, kde by bola treba trojnásobná dĺžka voľného vykurovacieho kábla na zostavenie systému. Rohože  sú ideálne na veľmi dobre izolované nehnuteľnosti alebo nízko-energetické stavby. Vykurovacie rohože sú navrhnuté na inštaláciu pod podlahy z keramiky alebo dlaždice z prírodného kameňa. Systém je vhodný pre všetky využitia, prinášajúc buď plnohodnotné alebo doplnkové kúrenie do všetkých izieb.

       • inštaluje sa pod dlažbu,
       • v závislosti od typu rohože je možné umiestnenie aj do poteru, alebo do tenkej vrstvy flexibilného lepidla / nivelizačného tmelu,
       • vhodná do miestnosti so zvýšenou vlhkosťou ako kúpeľňa, WC, komora, práčovňa a pod.
       • pre reguláciu rohože je potrebné napojenie na izbový termostat,
       • použitie  tvrdených izolačných dosiek zaručí rýchlejší nábeh teploty podlahy.

       Špecifikácia, montáž a umiestnenie:

       • rohož pokladáme na čo najväčšiu plochu miestnosti a upravovať ju môžme len podľa odporúčania,
       • rohož nie je možné skracovať,
       • šírka  je pevne daná  50 cm a dĺžka podľa ponuky výrobcu,
       • typy rohoží: jednožilová rohož a dvojžilová rohož,
       • spustenie vykurovacej rohože je postupné, ale najskôr až 7 dní od pokládky finálnej dlažby.

       Skladba:

       1- podlahová krytina

       2- poter

       3- vykurovací kábel

       4- tepelný senzor

       5- hliníková fólia

       6-7  tepelná izolácia

       8- podklad

       skladba podlahy kábel / elektricke kurenie / elektricke vykurovanie / elektricke podlahove vykurovanie

       Mohlo by Vás zaujímať: ako neplatiť za kúrenie

       Zaujali sme Vás?  Nechajte si od nás vypracovať cenovú ponuku ešte dnes:

        Maximálna veľkosť jednej prílohy je 5MB        Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

        Súvisiace produkty v kategórií podlahové elektrické vykurovanie

        Infračervené fólie od Eximing.sk

        https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/infracervene-folie/

        Vykurovacie káble Eximing

        https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-kable/

        Vykurovacie rohoze Eximing

        https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-rohoze/

        Termostaty Eximing.sk

        https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/termostaty-elektricke-kurenie/

        Forhit Eximing.sk

        https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/forhit/

         

        Partneri:
        envelopestorephone-handsetmap-marker