Infračervené vykurovacie fólie

technické informácie

Prehľad vykurovacej fólie

Vykurovacia fólia je najmodernejšie infračervené plošné vykurovacie teleso potiahnuté uhlíkovým vykurovacím prvkom na podkladovom filme z izolačného materiálu a materiálu spomaľujúceho horenie, s elektródami vyrobenými z medenej fólie a laminovanými PET filmom. Na rozdiel od bežných vykurovacích telies uhlíkový vykurovací prvok aplikovaný na celý film generuje rovnomerné infračervené žiarenie, ktoré je prospešné pre zdravie, keďže pripomína slnečné svetlo. 

Vykurovacia fólia je navyše vyrobená z materiálu PET – špeciálnej tkaniny – a je špeciálne upravený tak, aby sa zabránilo kontaktu so vzduchom. Futuristické fasády, stropy a podlahové kúrenie, ktoré je možné využívať s takmer dokonalou čiastkovou permanentnosťou. Úžitkové vlastnosti vykurovacej fólie závisia od molekulárnej technológie nanočastíc s adhéziou a odolnosťou uhlíkových a strieborných častíc.

Štruktúra vykurovacej fólie

Vykurovacia jednotka

Uhlíková zmes pozostáva primárne z uhlíka podobne ako diamant a používa sa pri výrobe automobilov, atramentu a kozmetiky.
Kým uhlíkové vlákno sa tepelne upravuje pri 1 000 až 3 000 ℃, grafitové vlákno sa spracováva pri teplote 2 500 ℃ alebo viac.
Grafit sa vďaka svojej vynikajúcej tepelnej a elektrickej vodivosti, nízkemu tepelnému odporu a koeficientu tepelnej rozťažnosti
v porovnaní s inými materiálmi často používa ako materiál na výrobu elektrických vykurovacích telies.

* Zmenou zmiešavacieho pomeru uhlíka a grafitu na uhlíkovom páse na vykurovacej jednotke vykurovacieho filmu je možné
stanoviť stupeň adhézie a odporu. (Tento postup využíva vlastnosti kruhovej molekulárnej štruktúry uhlíka a plochej štruktúry grafitu.)
Strieborná pasta, vodivý materiál vykurovacej fólie , je nízkoteplotná vodivá pasta, ktorá sa používa na plošných vykurovacích telesách s vysokou vodivosťou, vynikajúcou možnosťou potlače a pružnosťou.

Izolačný materiál fólie

Porovnanie vzduchovej vrstvy vykurovacieho filmu

sa usiluje zavádzať najlepšie technológie a dosahovať stabilnú kvalitu. Elektrická iskra vykurovacieho filmu môže byť spôsobená mnohými faktormi. Najčastejšou príčinou býva vzduchová vrstva medzi medenou fóliou a základným filmom. Pri výrobe vykurovacej fólie je preto rozhodujúca technológia laminovania, ktorá eliminuje vrstvu vzduchu.

Špecifikácia a baliaca jednotka vykurovacej fólie

Výsledky skúšky kvality

Porovnanie výhod a nevýhod vykurovacích fólií

Definícia PTC

Vykurovací PTC film (kladný teplotný koeficient) je funkčný produkt, ktorý znižuje množstvo tepla generovaného
úpravou hodnoty odporu, keď teplota vykurovacieho filmu dosiahne určitú úroveň. Ide o vykurovací film tretej
generácie, ktorý reguluje výkon a prúd, aby sa zabránilo prehrievaniu a znížila sa spotreba energie.

Porovnanie medzi bežným PTC produktom a bežným vykurovacím filmom

Výsledky skúšok PTC produktu a bežného vykurovacieho filmu

Testovacie údaje Forhit predstavujú správu o skúške podľa experimentu vykonaného s naším vlastným testovacím
zariadením (ISK200, Signa 6000)

Porovnávací test miery zmeny výkonu

Skúška lokálneho prehrievania vykurovacieho filmu Self80

Skúška lokálneho prehrievania prémiového vykurovacieho filmu

Správa o skúške nárastu teploty

Správa o skúške odchýlky teploty

Správa o nárazovej skúške

Správa o skúške odhadu životnosti produktu

Skúška odolnosti vykurovacieho filmu

Správa o skúške elektromagnetického

Správa o skúške odolnosti voči prachu a skúške vodotesnosti

Tlak gule, žeravý drôt, zvodový prúd, správa o skúške pevnosti izolácie

Skúška pevnosti spoja vykurovacej fólie
(certifikácia kvality)

Skúška certifikácie ekologickej bezpečnosti

Účinky vykurovacej fólie

1. Sálavé teplo vznikajúce vďaka ďalekým infračerveným lúčom – funkcia rýchleho vykurovania
- Príjemné teplo bez teplotného rozdielu prostredníctvom sálavého vykurovania ďalekým infračerveným lúčom
- Príjemný pocit z vykurovania pri relatívne nízkej izbovej teplote v porovnaní s konvekčným typom

2. Jednoduchá aplikácia a spracovateľnosť - jednoduchá aplikácia v porovnaní s metódou mokrej malty
- Aplikáciu je možné uskutočniť inštaláciou medzi povrchovú úpravu podlahy a izoláciu [* Inštaláciu je možné vykonať iba po absolvovaní odbornej prípravy so zameraním na inštaláciu vykurovacích filmov.]

3. Vynikajúca odolnosť – dá sa používať s čiastkovou permanentnosťou
- Jednoduchá štruktúra a nízka poruchovosť

4. Kúrenie bez spaľovania – bezplameňový spôsob vykurovania bez oxidu uhoľnatého, prachu a hluku zo spaľovania

5. Tiché a čisté vykurovanie – uvoľňovanie veľkého množstva ďalekých infračervených lúčov a aniónov prostredníctvom tepla generovaného uhlíkom
- Ďaleké infračervené žiarenie/anióny: Eliminácia zápachov v interiéri, 

prospešné pre ľudské telo, vytváranie príjemného ovzdušia v interiéri

6. Vynikajúca hospodárnosť a účinnosť vykurovania – o 30 % nižšie náklady v porovnaní s elektrickým vykurovaním a o 60 % v porovnaní s olejovým kotlom
- Dá sa nainštalovať vo veľmi krátkom čase, čo vedie k zníženiu nákladov nazavedenie
- Čiastočným vykurovaním je možné šetriť energiou
- Dokáže využívať systém automatickej regulácie (centrálne riadenie)

Použitie vykurovacej fólie v praxi

Hotel, apartmán, súkromná akadémia, školský internát, motel | Jeden hlavný regulátor dokáže regulovať vykurovanie všetkých miestností bez potreby samostatnej kotolne, vďaka čomu je možné získať viac pohodlia a priestoru a výrazne znížiť náklady na vykurovanie.

Kancelárie, budovy | Vykúrený interiér a príjemné prostredie je možné dosiahnuť bez špeciálneho vybavenia, priestorových nárokov a iných problémov

| Reštaurácia | Prináša nepoznaný pocit pohodlia v porovnaní s teplovzdušným vykurovaním. Bod diferenciácie
infračerveného vykurovania podnecuje predaj. Kúrenie je možné zapnúť iba vo využívaných priestoroch, čo umožňuje ešte viac znížiť náklady na vykurovanie.

Penzión, chata, bungalov, rekreačné zariadenie v lese | Ide o najlepší spôsob kúrenia na miestach, kde nie je k
dispozícii LNG. Produkt je ľahký, jednoducho sa premiestňuje a bez rizika poruchy, vďaka čomu dokáže návštevníkom poskytnúť príjemnejšie a zdraviu prospešnejšie prostredie.

Materská škola, centrum dennej starostlivosti | Deťom je možné poskytnúť príjemne vykúrený priestor na aktivity jednoduchým podlahovým kúrením. Na rozdiel od ohrevu vzduchu ide o optimálny vykurovací systém, ktorý sa postará o zdravie vašich detí vďaka príjemne vykúrenému vzduchu a účinku ďalekého infračerveného žiarenia.

Nemocnica, akupunktúrna klinika, popôrodná klinika | Produkt vyžaruje infračervené lúče, ktoré sú prospešné pre zdravie pacientov a dokážu v interiéroch vytvárať príjemné prostredie pri nízkych nákladoch, pričom využívajú iba čistú elektrickú energiu.

Kostol, katedrála, chrám, školiace stredisko, modlitebné centrum | Na rozdiel od ohrevu vzduchu budú návštevníci ohromení príjemným pocitom a účinkami ďalekého infračerveného žiarenia.

Kontajner, sklad ocele | Produkt sa dá nainštalovať kdekoľvek, kde je privedená elektrická energia. Navyše je ľahký a mimoriadne ľahko sa montuje.
Partneri:
envelopestorephone-handsetmap-marker