fbpx

Riadenie FORHIT

Modul FORHIT-LAN 
Slúži na pripojenie k domácej počítačovej sieti alebo priamo k mobilnému telefónu.
Modul FORHIT -OUT2
Riadi zapínanie jednotlivých elektrických okruhov, kontroluje, aby nedošlo k prekročeniu celkového povoleného prúdu na jednotlivých fázach. Obsahuje hodiny reálneho času.
LWTRM
obsahuje pripojovací bod pre servisný prístup do systému.
Zdroj 24V DC
Slúži na napájanie modulov FORHIT v rozvádzači, ako aj
regulačných modulov umiestnených v inštalačných krabiciach.
Elektromer
Digitálny elektromer na meranie spotreby.
18x SSR 
(Solid State Relay) bezkontaktné spínanie prúdu v 18 elektrických okruhoch.
Svorky pre LON
Pripojovacie svorky pre sieť LON a napájanie modulov FORHIT-REGW.
Poistkové svorky
Poistkové svorky pre pripojenie jednotlivých vykurovacích okruhov.
Hlavný silový vypínač
Nevypína zdroj 24V DC. Zdroj 24V DC je možné vypnúť poistkovým púzdrom na svorkovnici.
Napájanie zdroja
Napájanie zdroja 24V DC.

Predstavte si kúrenie, o ktorom neviete, že ho máte.

Kúrenie zacielené na minimalizáciu odberu el. energie, ktoré už nepotrebuje žiadnu údržbu za celý Váš život. Pohodlné ovládanie, ktoré plní Váš týždenný harmonogram tak, ako ho nastavíte. 

Inteligentný mechanizmus

Inteligentný samoučiaci sa systém kúrenia na základe množstvo vstupných údajov * vyhodnocuje a vypočítava kedy, kde a koľko energie je potrebné spotrebovať na dosiahnutie Vášho komfortu s maximálnou úsporou.
* spotreba vykurovacích telies, spotreba celého objektu, teplota podlahy, teplota priestoru, teplota okolitých priestorov, potrebný čas pre dosiahnutie určitej teploty, atď.

Inteligentný mechanizmus

Inteligentný samoučiaci sa systém kúrenia na základe množstvo vstupných údajov * vyhodnocuje a vypočítava kedy, kde a koľko energie je potrebné spotrebovať na dosiahnutie Vášho komfortu s maximálnou úsporou.
* spotreba vykurovacích telies, spotreba celého objektu, teplota podlahy, teplota priestoru, teplota okolitých priestorov, potrebný čas pre dosiahnutie určitej teploty, atď.
Modul FORHIT-LAN 
Slúži na pripojenie k domácej počítačovej sieti alebo priamo k mobilnému telefónu.
Modul FORHIT -OUT2
Riadi zapínanie jednotlivých elektrických okruhov, kontroluje, aby nedošlo k prekročeniu celkového povoleného prúdu na jednotlivých fázach. Obsahuje hodiny reálneho času.
LWTRM
obsahuje pripojovací bod pre servisný prístup do systému.
Zdroj 24V DC
Slúži na napájanie modulov FORHIT v rozvádzači, ako aj
regulačných modulov umiestnených v inštalačných krabiciach.
Elektromer
Digitálny elektromer na meranie spotreby.
18x SSR 
(Solid State Relay) bezkontaktné spínanie prúdu v 18 elektrických okruhoch.
Svorky pre LON
Pripojovacie svorky pre sieť LON a napájanie modulov FORHIT-REGW.
Poistkové svorky
Poistkové svorky pre pripojenie jednotlivých vykurovacích okruhov.
Hlavný silový vypínač
Nevypína zdroj 24V DC. Zdroj 24V DC je možné vypnúť poistkovým púzdrom na svorkovnici.
Napájanie zdroja
Napájanie zdroja 24V DC.

Kúrenie, o ktorom neviete, že ho máte.

Minimálny odber energie, žiadna údržba, doživotná záruka. 
Predstavte si kúrenie, o ktorom vôbec neviete, že ho máte. Kúrenie s minimálnym odberom energie, ktoré nepotrebuje žiadnu údržbu za celý Váš život. 

Tím expertov na elektrické kúrenie, elektrikárov a programátorov s množstvom osobných skúseností a s hromadou skúseností od množstva ľudí vyvinuli unikátne inteligentné elektrické kúrenie FORHIT.

Inteligentný systém kúrenia, ktorý vyhodnocuje množstvo vstupných údajov (spotreba vykurovacích telies, spotreba celého objektu, teplota podlahy, teplota priestoru, teplota okolitých priestorov, potrebný čas pre dosiahnutie určitej teploty, atď.) na základe ktorých vypočítava kde, kedy a koľko energie je potrebné spotrebovať na dosiahnutie Vášho komfortu s maximálnou úsporou.

Vyladený systém riadenia obsahuje starostlivo vybraté komponenty, ktoré navzájom komunikujú a zabezpečujú nepretržitý plynulý chod s množstvom automatických funkcií bez žiadnych potrebných údržbových zásahov. Pripojené sú všetky okruhy vykurovacích telies a snímačov pre meranie priestorovej, podlahovej a vonkajšej teploty. FORHIT pozostáva z riadiacich modulov, polovodičových stýkačov (SSR) a hodín reálneho času. Tieto riadiace moduly spolu so SSR stýkačmi tvoria jednotlivé zóny (obývačka, kuchyňa, izba a pod.), ktoré navzájom komunikujú prostredníctvom vlastnej siete LonWorks.


Nemusíte sa dokonca starať ani o teplotu, pretože tá je nastavená presne podľa vašich potrieb a časového harmonogramu cez Váš mobil.  Tím expertov vyvíjal a zlepšoval počas 3 rokov unikátne elektrické kúrenie, čoho výsledkom je jediné inteligentné kúrenie na trhu.

 Samoučiaci sa algoritmus zaznamenáva všetky potrebné hodnoty (spotreba vykurovacích telies, spotreba celého objektu, teplota podlahy, teplota priestoru, potrebný čas pre dosiahnutie určitej teploty, atď.), na základe ktorých vyhodnocuje a zadáva príkazy na udržanie konštantnej teploty v priestore s využívaním minimálneho výkonu. Zároveň FORHIT slúži ako ochrana pred preťažením elektrickej siete a ochrana pred tepelným poškodením podlahy.

Riadenie FORHIT

Modul FORHIT-LAN 
Slúži na pripojenie k domácej počítačovej sieti alebo priamo k mobilnému telefónu.
Modul FORHIT -OUT2
Riadi zapínanie jednotlivých elektrických okruhov, kontroluje, aby nedošlo k prekročeniu celkového povoleného prúdu na jednotlivých fázach. Obsahuje hodiny reálneho času.
LWTRM
obsahuje pripojovací bod pre servisný prístup do systému.
Zdroj 24V DC
Slúži na napájanie modulov FORHIT v rozvádzači, ako aj
regulačných modulov umiestnených v inštalačných krabiciach.
Elektromer
Digitálny elektromer na meranie spotreby.
18x SSR 
(Solid State Relay) bezkontaktné spínanie prúdu v 18 elektrických okruhoch.
Svorky pre LON
Pripojovacie svorky pre sieť LON a napájanie modulov FORHIT-REGW.
Poistkové svorky
Poistkové svorky pre pripojenie jednotlivých vykurovacích okruhov.
Hlavný silový vypínač
Nevypína zdroj 24V DC. Zdroj 24V DC je možné vypnúť poistkovým púzdrom na svorkovnici.
Napájanie zdroja
Napájanie zdroja 24V DC.

Predstavte si kúrenie, o ktorom neviete, že ho máte.

Kúrenie zacielené na minimalizáciu odberu el. energie, ktoré už nepotrebuje žiadnu údržbu za celý Váš život. Pohodlné ovládanie, ktoré plní Váš týždenný harmonogram tak, ako ho nastavíte. 

Inteligentný mechanizmus

Inteligentný samoučiaci sa systém kúrenia na základe množstvo vstupných údajov * vyhodnocuje a vypočítava kedy, kde a koľko energie je potrebné spotrebovať na dosiahnutie Vášho komfortu s maximálnou úsporou.
* spotreba vykurovacích telies, spotreba celého objektu, teplota podlahy, teplota priestoru, teplota okolitých priestorov, potrebný čas pre dosiahnutie určitej teploty, atď.

Inteligentný mechanizmus

Inteligentný samoučiaci sa systém kúrenia na základe množstvo vstupných údajov * vyhodnocuje a vypočítava kedy, kde a koľko energie je potrebné spotrebovať na dosiahnutie Vášho komfortu s maximálnou úsporou.
* spotreba vykurovacích telies, spotreba celého objektu, teplota podlahy, teplota priestoru, teplota okolitých priestorov, potrebný čas pre dosiahnutie určitej teploty, atď.
Modul FORHIT-LAN 
Slúži na pripojenie k domácej počítačovej sieti alebo priamo k mobilnému telefónu.
Modul FORHIT -OUT2
Riadi zapínanie jednotlivých elektrických okruhov, kontroluje, aby nedošlo k prekročeniu celkového povoleného prúdu na jednotlivých fázach. Obsahuje hodiny reálneho času.
LWTRM
obsahuje pripojovací bod pre servisný prístup do systému.
Zdroj 24V DC
Slúži na napájanie modulov FORHIT v rozvádzači, ako aj
regulačných modulov umiestnených v inštalačných krabiciach.
Elektromer
Digitálny elektromer na meranie spotreby.
18x SSR 
(Solid State Relay) bezkontaktné spínanie prúdu v 18 elektrických okruhoch.
Svorky pre LON
Pripojovacie svorky pre sieť LON a napájanie modulov FORHIT-REGW.
Poistkové svorky
Poistkové svorky pre pripojenie jednotlivých vykurovacích okruhov.
Hlavný silový vypínač
Nevypína zdroj 24V DC. Zdroj 24V DC je možné vypnúť poistkovým púzdrom na svorkovnici.
Napájanie zdroja
Napájanie zdroja 24V DC.

Kúrenie, o ktorom neviete, že ho máte.

Minimálny odber energie, žiadna údržba, doživotná záruka. 
Predstavte si kúrenie, o ktorom vôbec neviete, že ho máte. Kúrenie s minimálnym odberom energie, ktoré nepotrebuje žiadnu údržbu za celý Váš život. 

Tím expertov na elektrické kúrenie, elektrikárov a programátorov s množstvom osobných skúseností a s hromadou skúseností od množstva ľudí vyvinuli unikátne inteligentné elektrické kúrenie FORHIT.

Inteligentný systém kúrenia, ktorý vyhodnocuje množstvo vstupných údajov (spotreba vykurovacích telies, spotreba celého objektu, teplota podlahy, teplota priestoru, teplota okolitých priestorov, potrebný čas pre dosiahnutie určitej teploty, atď.) na základe ktorých vypočítava kde, kedy a koľko energie je potrebné spotrebovať na dosiahnutie Vášho komfortu s maximálnou úsporou.

Vyladený systém riadenia obsahuje starostlivo vybraté komponenty, ktoré navzájom komunikujú a zabezpečujú nepretržitý plynulý chod s množstvom automatických funkcií bez žiadnych potrebných údržbových zásahov. Pripojené sú všetky okruhy vykurovacích telies a snímačov pre meranie priestorovej, podlahovej a vonkajšej teploty. FORHIT pozostáva z riadiacich modulov, polovodičových stýkačov (SSR) a hodín reálneho času. Tieto riadiace moduly spolu so SSR stýkačmi tvoria jednotlivé zóny (obývačka, kuchyňa, izba a pod.), ktoré navzájom komunikujú prostredníctvom vlastnej siete LonWorks.


Nemusíte sa dokonca starať ani o teplotu, pretože tá je nastavená presne podľa vašich potrieb a časového harmonogramu cez Váš mobil.  Tím expertov vyvíjal a zlepšoval počas 3 rokov unikátne elektrické kúrenie, čoho výsledkom je jediné inteligentné kúrenie na trhu.

 Samoučiaci sa algoritmus zaznamenáva všetky potrebné hodnoty (spotreba vykurovacích telies, spotreba celého objektu, teplota podlahy, teplota priestoru, potrebný čas pre dosiahnutie určitej teploty, atď.), na základe ktorých vyhodnocuje a zadáva príkazy na udržanie konštantnej teploty v priestore s využívaním minimálneho výkonu. Zároveň FORHIT slúži ako ochrana pred preťažením elektrickej siete a ochrana pred tepelným poškodením podlahy.
envelopestorephone-handsetmap-markerplus-circle